نماینده‌ی ویژه امریکا: کشور‌های اسلامی طالبان را برای تشکیل حکومت همه‌شمول تحت فشار قرار دهند

توسط Aamaj News

رینا امیری، ‏نماینده‌ی ویژه امریکا در امور زنان افغانستان می‌گوید که از اعضای سازمان هم‌کاری اسلامی خواسته تا طالبان را برای تشکیل حکومت فراگیر تحت فشار قرار دهند.

او‌ در توییتی نگاشته که در جده از نمایندگان این سازمان خواسته طالبان را وادار به رعایت حقوق بشر و پایان دادن به شکنجه مدافعان حقوق بشر کنند.

او نگاشته که در این دیدار در مورد تلاش‌های سازمان هم‌کاری اسلامی برای کاهش بحران انسانی افغانستان بحث شده است. او تأکید کرده است که حقوق بشر و موضوعات بشردوستانه به هم مرتبط هستند.

او علاوه کرده است که بحث‌های مؤثری با بانک توسه‌ی اسلامی داشته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید