روزهای اسارت

توسط Aamaj News

یک‌سال از روزهای سیاه‌چال دختران معترض می‌گذرد، (۱۱ فبروری) سال گذشته میلادی ۴۰ معترض با خانواده و محرم‌های‌شان به دلیل ترس و وحشت طالب از سرناچاری بعد از گرفتاری زهرا حق پرست، تمنا پریانی و خواهرانش، پروانه ابراهیم‌خیل و مرسل عیار، راهی چنان مکانی به‌نام امن و در اصل ناامن‌ترین مکان دنیا شدند که با رفتن به آن‌جا قبر خود را خودشان کندند؛ اما نمی‌فهمیدند که با این تصمیم چه در انتظار شان خواهد بود. روزی به آن خواهم پرداخت؛ اما بعد از فرا رسیدن همان روزها و همان تاریخ.

اکنون با وجودی کیلومترها دوری خود را در همان سیاه‌چال زندان طالب حس می‌کنم و به‌طور کُلی روح و ذهن و فکرم به همان کودکستان (زندان) معطوف است، دلم حال ندارد، حس می‌کنم چند نفر می‌آیند و مرا به سلاخ‌گاه می‌برند حوصله هیچ‌کس را ندارم حتی با خودم در جنگ هستم، زمین‌و‌زمان بر سرم باری سنگین شده، مانند مُرده‌های متحرک شده‌ام فقط در حال تماشا هستم تا از من نظری نپرسند دوست ندارم حرف بزنم، نزدیک‌ترین عزیزانم برایم نامتحمل شده‌اند. تصمیم نوشتن آن روز‌های سخت را در خود نمی‌دیدم؛ اما وقتی وضعیت‌ام را دیدم که هوایم هوای داخل زندان است خواستم بنویسم تا اندکی از آن زخم ناسور تسکین یابم گفتم وقتی زندان می‌گویم بدون مقدمه اشک‌هایم جاری نشود، زندان باید نقط قوت‌ام باشد نه ضعف‌ام سختی باید مستحکم‌ام بسازد نه فرسوده‌ام… شروع کردم به نوشتن یاد آن روز‌های تاریک و تلخ، تا مکتوب شود برای تاریخ برای نسل‌های آینده برای نواسه‌هایم برای نسل‌ اندر نسل‌ام، راه‌گشا باشم برای تمامی کسانی‌که می‌خواهند برای ملت خود کاری انجام دهند، یعنی بدون اسلحه هم می‌شود جنگید با مجهز‌ترین و اسلحه‌دارترین گروه،‌ با تروریست‌ترین گروه، این اوج شجاعت تمامی دختران معترض و مبارز ما است. بدترین تاریخ زندگی‌ام زمانی بود که به‌طرف خانه امن روانه شدیم تا زنده هستم فراموش کرده نمی‌توانم که چگونه درد و رنج را کشیدیم فکر می‌کردیم این شب (۹ فبروری۲۰۲۲) جنازه‌ای از خانه ما بیرون می‌شود حس ششم همه‌ی خانواد به‌نحوی بیدار شده بود می‌فهمیدند که با این رفتن چه در انتظار ما است؛ اما از ترس اسیری طالب با وجود دانستن این‌که جای امنی وجود ندارد؛ اما دیگر چاره نداشتیم راهی بدبختی شدیم و خود را تا ابد در این ننگ گیر انداختیم که خودما هم از زیر بار آن تا قرن‌های قرن بیرون نخواهد شدیم، زنان زندانی طالب، حتی از شنیدن نامش قلبم آدم می‌ایستد، چی رسد که انسان آن را تجربه کند. همسن‌گرانم! می‌دانم که این یک‌سال سکوت‌محز به اندازه چندین سال ما را افسرده و روانی کرده است. مبارزه راه‌های پُرخم و پیچ زیادی دارد زندان، مرگ، شکنجه، آزارواذیت جسمی روحی و روانی که این زخم‌ها تا ابد بر روح و روان زندانی ناخودآگاه باقی می‌ماند؛ اما زیست یک‌جانبه که نه خیرت برای خود برسد و نه شرت به جامعه منطقی و انسانی نیست، انسان باید فکر و اندیشه و تحرک داشته باشد، راهی را که انتخاب می‌کند چرا تهی آن می‌رود و از تمام جوانب آن آگاهی کامل می‌داشته باشد. بنابراین ما شرم‌سار ملت و مادرهای (وطن و مادر) خود نیستیم ما الگوی شدیم برای کسانی‌که باور داشته‌اند زن‌ها تنها به کنج خانه ساخته شده‌اند در اوج از هم پاشیدگی ما رشته کار را به‌دست گرفتیم در مقابل گروهی تروریستی صدا بلند کردیم که همه دنیا ساکت مانده بودند.

‌تکرار تاریخ و یک‌سال گذشت سخت‌ترین شب و روزها را برای ایستاده‌گی ما و برای مقاومت ما تبریک می‌گویم. میشه نامش را گذاشت تاریخ درد‌های مشترک آزادی خواهان!

لینا احمدی، وحیده امیری، باسط امیری، نایره کوهستانی با دو کودک و همسرش، مدینه دروازی با دو کودک‌اش، زهرا میرزایی، ثریا حیدری با پدرش، تمنا رضایی، سمیه شیرزاد با یک‌ کودک‌اش، عاطفه حسینی، استاد فاطمه غیاثی با چهار کودک و همسرش، مرجان امیری، سیماگل اکبری، رشمین جوینده با خواهرزاده‌اش، فریضه اکبری با همسرش کسانی بودیم که زندانی شدیم.

روز اول بعد از این‌که شب سپری شد، شاید ساعت‌های ۶ صبح بود اصلن نمی‌دانستیم ساعت چند است ساعت را از روشنی و تاریکی صبح و شب احتمالی حدس می‌زدیم، هوا تاریک بود، دروازه با تمام شدت کوبیده شد،‌ کودکانی که ما با بودند شب از شدت ترس و وحشت اندکی خوابیده بودند با این دروازه‌زدن از جا پریدند و به آغوش مادر‌های خود مانند کبوتران نیمه‌جان پناه بردن و به مادر‌های خود چسپیدند، دیدن این لحظات قلب آدم را تکه‌تکه می‌کرد، گناه شان چیست که این کودکان این‌گونه شکنجه شوند. شب بعد از این‌که یک ساعت گذشت یکی از خانم‌ها به اسم زرغونه آمد، مشخصات همه‌گی ما را فهرست کرد از وحشت این‌که فردا با ما چه می‌شود به خود می‌لرزیدیم که با یک جست‌و‌جو‌ی گوگل‌ تمام سوانح ما بیرون می‌شود و روشن می‌شد که ما چقدر و چندبار خیابان برآمدیم و چه گفتیم. کم از کم ما ۳۰ برنامه خیابانی داشتیم بدون برنامه‌های سربسته، بعد از این‌که در باز شد چند طالب با چهره‌های خیلی وحشت‌ناک داخل کودکستان شدند و به اطاق ما آمدند، یک‌بار طرف همه‌ی ما به بسیار هول‌ناکی دیدند ما در نظر آن‌ها روسپی‌های بیش نبودیم و ما را مانند یک چیز ناپاک و نجس می‌دیدند، ما از شدت ترس افسوس می‌خوردیم که چرا به‌خاطر این‌که از بین برویم تا حال کار نکردیم، چرا خود را از بین نبردیم؛ اما با کدام وسیله؟ حال حداقل به‌دست این وحشی‌ها سلاخی نمی‌شدیم از همه بدتر وقتی اولین‌بار اسم خاله‌ام وحیده را گرفت قلبم به کندی می‌زد حالم بهم خورده بود، دست‌وپایم مانند تکه کهنه از فعالیت باز مانده بود،‌ وقتی نامش را صدا زدند و بیرون از اطاق خواستن‌اش گفتم ما همین‌جا نابود شدیم همه چیز تمام شد شاید اصلن دیگر چهره‌اش را هم نبینم، وحیده می‌گوید وقتی از اطاق بیرون می‌شدم به آخرین‌بار طرف‌ات دیدم گفتم شاید این آخرین دیدار من و لینا باشد، از اطاق بیرون شدم آنجا در کودکستان یک‌دهلیز خیلی بزرگ وجود داشت وحیده را بردند و ما همه داخل اطاق ماندیم، از شدت ترس که حالا همه‌گی ما را به نوبت می‌خواهد و سلاخی می‌کنند یا حلقه‌آویز خواهند کرد، هر آنچه در آن لحظات به ذهن ما سرازیر می‌شد، قتل، شکنجه، تجاوز، از همه بدتر همین تجاوز بود، وقتی یادت می‌آید که هنوز روی دامن‌ات گل ننشسته و حالا قرار است به‌دست طالب وحشی این ننگ شرقی بودن‌ات از هم بپاشد از خودت متنفر می‌شدی؛ اما چاره نبود باید با تمام وجود این بدبختی را تحمل می‌کردیم که کردیم. وحیده را با خود به دهلیز بردند و صدای‌شان به داخل اطاق بسیار ضعیف میامد که از وحیده در باره اعتراضات می‌پرسیدند؛ اما ما خون در رگ‌های ما وجود نداشت، خشک ما زده بود از اطاق دیگر مدینه و تمنا را هم به دهلیز خواسته بودند این‌که چی حس آن‌ها در آن لحظات داشتند خودشان بهتر بیان می‌کنند؛ اما بعد از پرس‌و‌پال آن‌ها را دوباره به اطاق فرستادند و ما از این‌که دوباره چهره هم‌سنگر‌های خود را می‌دیدیم خوش‌حال بودیم و هم‌دیگر را به آغوش کشیدیم و من شکر‌گزار شدم بابت دیدن دوباره خاله‌ و مادر دومم (وحیده). روز اول خیلی ترس همه را فرا گرفته بود مادران به فکر سیرکردن شکم کودکان‌شان بودند، نی نانی برای خوردن بود و نی آب برای نوشیدن،‌ حتی آب نل‌های تشناب را بند کرده بودند تا یک قطره آب به گلویی ما نریزد چگونه به یک‌ کودک سه ساله بفهمانی که ما زندانی هستیم و زندانی‌ها از تمام نعمت‌های محروم هستند؟ هر چیز که بر سر ما می‌آید باید تحمل کنیم، این کودک‌ها چه میدانستند که زندان چیست و زندانی به کی گفته می‌شود تنها دل خوشی‌شان همان اسباب‌بازی کودکستان بود که با آن سرگرم می‌شدند و خوردن و نوشیدن را اندکی فراموش می‌کردند. با این منوال صبح گذشت همین‌گونه روزی به‌طرف ساعت‌های ۲ بعد از ظهر در حال گذشتن بود که دوباره دروازه زده شد وحشت همه جا را فرا گرفت، سلاخی آغاز شد و ما به سلاخ‌گاه فکر می‌کردیم فکر کنم پنج نفر بودند که می‌خواستند از ما تحقیق بگیرند. آن‌قدر وحشت آن لحظات زیاد بود که حیران بودم چرا با این حجم ترس قلبم نمی‌ایستد چرا تا هنوز نفس می‌کشم؟ یک یک نفر ما را به تحقیق خواستن و همه ما دست پاچه بودیم تمام مدارک جرمی ما در نزد شان بود تلفن، کمپیوتر، تذکره پاسپورت، از همه بدتر بیگ‌ها پُر از کتاب آن‌هم کتاب‌های‌ که طالب به لرزه می‌افتید و به گونه‌ی کامل با فکر و اندیشه‌اش در تضاد بود، رومان‌های غربی و شرقی و تاریخ جهان، کافکا، صادق هدایت، تولستوی، فروغ فرخزاد، ویکتورهوگو، گابریل گارسیا مارکز… این‌ها مدارک جرمی ما بودند، در تمام دوره کاری وکالت‌ام این‌گونه مجرمین اندک به چنگال پولیس می‌افتید که تمام مدارک جرمی را با خود داشته باشد، دلم به حال خودم می‌سوخت من چهار سال تجربه دفاع از موکلین خود را داشتم با تلف‌شدن یکی از حقوق‌شان با دادستان ساعت‌ها گفت‌و‌گو می‌کردم؛ اما وقتی نوبت خودم رسید هیچ‌کسی نبود که از من دفاع کند خودم دانستم و جرمم و عذابم خیلی رنج‌دهنده نیست، سال‌های اجرأت جزایی‌ کارکنی و بدانی که یک مجرم کدام حقوق را دارد؛ اما سر خودت همه چیز نابود شود و خود به تنهای در گودالی که ساختی برای خود دست و پا بزنی. جهان جای بی‌رحمی است این‌ را در آن زندان با تمام وجود حس کردم.
در آن زندان همه کوشش داشت که هیچ‌کس دیگر از دختران معترض هم‌تیمی خود را فهرست نکند هرچه میاید تنها خودش بکشد، روا نمی‌دیدیم که یکی دیگر از هم‌جنسان‌مان این سلاخ‌گاه را تجربه کنند، اگر چهل نفر ما یک یک نفر از دختران هم تیم را نام می‌گرفتیم باید بعد از آزادی ما چهل دختر مبارز دیگر زندانی می‌شد؛ اما خوش‌بختانه این‌گونه نشد و این خیلی قشنگ است که هیچ بشری به‌خاطر تو صدمه نبیند. وقتی من را به تحقیق بردند، تا صدا کردن اسمم برای دختران دیگر دعا می‌خواندیم که خدایا کمک ما کن و از این سیاه‌چال به‌نام نیک بیرون ما کن. وقتی خانم پولیس آمد که لینا احمدی بیا، تو را خواستند؛ دم از دست‌و‌پایم رفته بود، پاهایم یاری همکاری نداشت مانند تکه‌ای کهنه شده بود خانم که دید زیاد وضعیتم خراب است مرا دلداری داد که نترس گپی نیست کاری ندارند، شما چه کردید و دست خود را سر شانه‌ام اندخت و من را به طرف سلاخ‌گاه بُرد، وقتی داخل اطاق شدم چهار یا پنج مرد با چهره‌های دود زده‌گی و با لنگی و ریش‌های بلند آنجا نشسته‌اند و ما در نظر آن‌ها از کثافات داخل زباله دانی چیزی کم نداشتیم و یکی آن فلج بود به مجرد این‌که گفت نامت چیست از کجا هستی کله‌ام مانند یک وزن سنگین بالای سرم شد، گوش‌هایم بنگ بنگ کرد چند ثانیه‌ای سکوت کردم آب دهنم را قُرت دادم پیش خود فکر کرده بودم که زاده‌گاهم را نگویم از کجا هستم؛ اما وقتی یادم آمد که همه چیزم در اختیارشان است با این چند گپ‌شدن جنجال‌ام بیش‌تر می‌شود تمام چیز را از همان دقایق اول حقیقت گفتم سرم بلند گرفته و با افتخار گفتم از پنجشیر هستم با خود گفتم از پنجشیر هستم با خود گفتم اگر قرار است بمیرم با افتخار بمیرم و همان مرد فلج با گفتن این‌که از پنجشیر هستم، یک خنده ریشخند مانند سر داد که می‌گفتم با یک چیز تیز و بُرنده به فرق این(لنگ لعنتی) بزنم که بفهمد خنده‌کردن یعنی چه؛ اما یک‌باره یادم افتید لینا جان تو مجرم هستی به گفته‌ی زن‌های پیچه سفید که زیاد کلان کاری نکن تو وکیل نی مجرمی یک‌باره با این حرف‌های خودی، سرد شدم و متوجه ماحول خود شدم، مبایل‌های همه‌ی ما را که در اولین فرصت دست‌گیری ما گرفته بودند روی میز گذاشته بودند. گفت کدام است مبایل تو، آروز کردم کاش مبایل نمی‌داشتم تا این عذاب را نمی‌کشیدم طرف تمام مبایل‌ها دیدم و به مبایل خود اشاره کردم مبایل را برداشت و روشن کرد وقتی روشن شد انترنت آن هم روشن بود پیام زنگ پشت سر هم میاید که بعد از دو شب دیگر مبایل هم اصلا روشن نشده همه چشم به راه روشن‌شدن مبایل است خیلی با زدیت و خشن گفت کود تلفن‌ات را بگو من یادم نیامد، گفتم بیار شستم را بگذارم یادم نمی‌آید به بسیار سختی مبایل را روی دست خود گرفت من شستم را گذاشتم، اولین کارش داخل‌شدن به واتسپ‌ام بود و تمام پیام‌های که در این دو روز آمده بود را خواند و به زنگ‌های مبایل‌ام جواب دادند خانم پولیس را گفت که جواب بگو بیبینم کی است چه می‌گوید من که بارها مُرده و زنده شده‌ بوده‌ام، ناموس‌ات دست طالب باشد مبایل انسان مثل ناموس آدم می‌ماند خانه شخصی انسان است هر آنچه در این خانه پیدا می‌شود. خوش‌بختانه پیام‌های تمام گروه‌ها را پاک کرده بودم، اگر پیام‌ها را حذف نمی‌کردم قبرم درازتر کنده شد بود یک گروه کتاب‌خوانی بود که چندین‌بار او را باز کرد و پرسان کردن این مردها کی هستند، از بس ذهن‌شان به جنسیت بسته بود یعنی برای‌شان خیلی سوال‌برانگیز بود چرا یک دختر در گروه‌های که مردها است باشد و این‌که چی کتاب‌های را می‌خوانند چرا می‌خوانند حتما کفری است پیش خود می‌گفتم طالب کاش اصلا تولد نمی‌شدی چقدر دنیا جای خوبی می‌بود، شما از اجتماع و جامعه چه می‌دانید جامعه تنها تولید مثل نیست این‌که زندگی اجتماعی است انسان‌ها باهم فعالیت‌ها اجتماعی دارند در کُل خود زندگی اجتماعی است. وقتی سوال و جواب شروع شد حس کردم که آدم‌های مسلکی نیستند من تمام تمرکز خود را بالای آموزش و پرورش گرفتم سوال‌شان با سوال جواب گفتم چرا دروازه‌های مکتب‌ها را بستید؟ اگر شما تغییر کرده بودید باید اندکی تغیر در رویه و رفتار تان حس می‌شد، گفتم ما اصلا با نظام تان کار نداشتیم تنها هدف ما درس خواندن و دختران بود تا این قسمت کم کم جرأت می‌گرفتم و صدایم بلند شده می‌رفت که حتی وحیده در دهلیز به تشویش شده بود که چرا این‌قدر سروصدا کردی، سوال‌های شان هم احمقانه بود، گروه‌تان را معرفی کن به کی کار می‌کنید با جبهه مقاومت همرای کی ارتباط دارید، چند سال در روند سبز کار کردی، صالح چقدر پول برای‌تان داد تا به سرک‌ها برآید و سروصدا کنید، خلاصه این سوال و جواب چهار ساعت طول کشید تحقیقی که در ظرف نیم ساعت تمام می‌شد؛ اما گروه تروریستی من را چهار ساعت تکرار در تکرار می‌پرسند و فشار می‌آورند؛ اما من تمام حرفم آموزش و پرورش است برای‌شان می‌گفتم وقتی خدا و رسول‌اش علم را برای مرد و زن فرض گفته شما نظر به کدام آیت و حدیث زنان را از آموزش محروم ساختید؟ طبعا که جوابی ندارند، بلاخره این زجرگاه تمام شد و گفتند ببرید اگر چیزی مانده بود دوباره می‌خواهیم‌اش تا ساعت‌های دو بجه شب تحقیق نیم از دخترها را گرفتند و رفتند، بعد از تحقیق همه یک شکلی احساس راحتی می‌کرد از ترس و وحشت سبک شده بودیم. و به فکر اندکی راحت به خواب رفتیم، فردا ساعت ۱۱ دوباره محکمه صحرایی آغاز شد و دخترانی که تحقیق شان باقی مانده بود بازجوی شان شروع شد.

ما همه خسته بودیم هیچ حال دلی نداشتیم فقط نفس می‌کشدیم، کودکان نان و آب می‌خواستند، پدردهای‌شان را می‌خواستند؛ اما از هیچ کدام تا سه روز خبری نبود تا این‌که مطمین شدند که واقعا این دختران به آنچه می‌گویند پابند بوده‌اند با هیج گروه سیاسی یا احزاب یا جریان‌های مخالف ربط ندارند، اندکی بعد برای ما آب و نان مهیا شد و از تشویش این‌که کودکان چه بخورند راحت شدیم.
روزی‌که اعتراف اجباری ما را گرفتند مثل این بود که جنازه ما را بخوانند همه‌گی ما سنگ شده بودیم وقتی آمدند و گفتند که باید در جلو کمره گپ بزنید این زجرآوار ترین گپ‌زدن جلو کمره بود، گفتند ما این فلم را نشر نمی‌کنیم صرف به‌خاطر امنیت خودتان که در آینده نگوید ما را لت‌و‌کوب کرده‌اند یا مریض بودیم پیش ما ثبوت باشد؛ اما ما را لت‌و‌کوب کرده‌اند یا مریض بودیم پیش ما ثبوت باشد؛ اما من از همان دقایق که آمدن و موضوع ویدیو شد به آخر خط رسیده بودم می‌دانستم که در آینده نزدیک این‌ را نشر می‌کنند امنیت من چه مایه دل‌گرمی طالب باشد. وقتی نوبت اعتراف اجباری من رسید همین که داخل اطاق شدم یک‌بار به چهار اطراف خود نگاه کردم شش نفر بودند، سه نفر مسلح یک نفر پشت‌ کمره یک‌ نفر ورق به‌دست‌اش که همان چهار سوال را می‌خواند یک‌ نفر خانم که گویا نشان دهند در هر بخش ما زن کارمند داشتیم که بعد از آن باید شروع به حرف زدن می‌کردم، من به مجرد این‌که روی چوکی نشستم یک‌بار گلویم بغض کرد اشک‌هایم رفت خیی وضعیتم خراب شد نفر پشت کمره کمی ملایم‌تر بود اشاره کرد که راحت باش چیزی نیست، وقتی آن اسلحه به‌دست گفت ماسک‌ات را پایان کن از بد بدتر شدم دنیایم تاریک شد وقتی شروع به پرسیدن سوال‌ها کرد و سوال اول را پرسید که چرا علیه نظام اسلامی اغتشاش کردید من شروع کردم به دلیل گفتن به یک‌باره‌گی کمره را قطع کرد، گفت تو به فکرم گپ ما را نمی‌فهمی چیزی را که ما می‌گویم تکرار کن من با گلوی بغض کرده گفتم درست است؛ اما باز نتوانستم به نحوی دیگر جواب دادم باز کمره را قطع کرد، گفت در بی‌بی‌سی و دیگر تلویزیون‌ها خوب زبانت بلبل‌وار می‌خواند روزی یکتا مصاحبه می‌دهی این‌بار آخر است اگر چیزی را که می‌خواهیم نگوی اطاق انفرادی و سیاه و تاریک ما را هنوز ندیدی یک‌بار گوش‌ام بنگ بنگ کرد با خود گفتم لینا لطفا نکن تو از تنهای می‌ترسی حالی در بند هستی هرچه بود شده از این بدتر نسازش من هم طوطی‌وار مانند آن‌ها تکرار کردم گفت آفرین تمام شد وقتی از جایم بلند شدم فکر کردم جسمم بلند شد روح‌ام در داخل همان اطاق جا ماند تمام مبارزه‌ام با گفتن چند کلمه تمام شد، مردم ما آن‌قدر آگاهی ندارند درک نمی‌کنند تا ابد این ننگ برای ما پایدار ماند مبارزین کیس‌ساز چقدر اسفناک است؛ اما ما می‌دانستیم راهی را که آمدیم به کجا می‌انجامد طالب چگونه است با ما چه خواهد کرد وقتی به اطاق آمدم یک رقم گریه‌ام گرفته هر چه که می‌گویند آرام شده نمی‌توانم خیلی سخت بود. اندازه چند سال را در این یک ماه گریه کرده بودم دوست دارم هیچ انسانی در جبر قرار نگیرد تا مجبور به کاری نشود که دوست ندارد و این بدترین قسمت زندگی بشر است تا زنده‌ای فراموش‌ات نمی‌شود و با این حس سال‌های سال زنده‌گی می‌کنی‌. به گفته‌ی چگوارا بگذار شلیک کنند آن‌ها نمی‌دانند آرمان‌های ما ضد گلوله اند و ما هم تا پای جان روی آرمان‌های خود ایستاده هستیم. بعد از ویدیو عکس‌های یک‌جای ما را مانند مجرم‌های سیاسی گرفتند همه‌گی سرش در آن عکس‌ها پایان است، نشر چنین عکسی از آدرس طالب برای مبارزین عیب و مایه شرم‌ساری به شمار می‌رفت، بعد ما پنج نفر را جدا کردند گفتن داخل اطاق بروید، لینا، وحیده، مدینه، رشمین، زهرا ، نایره و دیگرا به دهلیز ماندند ما را داخل اطاق روان کردند وقتی‌که بیرون شدیم که چه گپ شد همه خوش بودند که از ما نمبر تماس‌ خانواده‌ها را گرفت و گفته‌اند زنگ می‌زنیم، وای که دنیا به سر ما تک نشست از ما را چرا نگرفتند ما چه گناهی بیش‌تر کردیم همه‌ی‌ ما معترض بودیم گریه چیغ و حال روز هرچه کارمند‌های خانم‌ می‌گویند هیچ‌کس آرام نمی‌شود ما پنج نفر فکر کردیم همه‌گی فردا آزاد می‌شوند، ما ماندیم گفتیم چرا سروصدا نکردید چرا نگفتید که ما همه یک‌جا بیرون می‌شویم در او وقت هرکس می‌گفت خودم و منطقی هم است آزادی خیلی با ارزش است زندان جای نیست که انسان به‌خاطر آزادی حتی یک ثانیه منتظر دیگران باشد. آن هم زندان طالب، روزها به همین منوال یکی پی دیگری می‌گذشت.

یک روز رشمین یادش بخیر که وضعیت‌اش خیلی خراب شده بود دل‌تنگی‌اش بیش‌تر شده بود در دهن دروازه ایستاده بود، دو دست خود را به دیوار گرفت از اعماق وجود خود چیغ کشید با این لحن: «خدایا کجا هستی چرا احساس‌ات نمی کنم مگر نمی‌بینی در چه حال هستم در این لحظات می‌گفتی این دهلیز با این بزرگی دو پاره می‌شود و همه‌گی به یک صدا چیغ می‌زد بعد از همین فریاد‌ها خدا صدای رشمین را شنید و فردا بعد از چاشت رشمین اولین نفر بعد از آزادی استاد فاطمه از میان ما آزاد شد و هر کدام ما به عجله نمبر خانواده‌های ما را نوشته می‌کردیم تا که خبر شوند و کاری کنند عذر می‌کردیم که زنگ بزنید و برای‌شان بگویید که ما کجا هستیم تا غم ما را بخورند نمی‌دانستیم که هر روز خانواده (مادرم، خالیم، راضیه، مامایم) میامدند؛ اما اجازه ملاقات را با ما نداشتند. اوف خیلی سخت است برایم نوشتن این روز ها، خدایا شکرت از این‌که از آن سیاه‌چال نجاتم دادی. روزگار سیاه من و هم‌سنگرانم روزها چیزی برای خوردن نبود کودکان بیچاره گرسنه و تشنه مادرشان در عذاب سزای عمل ارتکاب شده خود گیر مانده بودند، مادرهای خود را متحمل اوضاع فرزندان خود می‌دانستد و مادران افسوس می‌خوردند که نباید کودکان نارنین‌شان در این سن کم چنین تجربه سیاه روی ذهن شان حک می‌شد. روز مریضی استاد فاطمه می‌گفتیم همگی دخترها زندان باشد خیر اما کاش استاد فاطمه را آزاد کنند روزی که مریض شد مانند این بود که از آسمان غم به اندازه خودش داخل زندان افتید و همگی را فرا گرفت استاد دهن‌اش قف کرد دست‌و‌پایش سرد شد سنگ و چوب به زمین افتید جسم‌اش روح را تنها گذاشت؛ اما بعد از آزادی همرای استاد وقتی باهم گپ می‌زدیم به شوخی می‌گفت اسراییل به بردنم آمده بود هر چه تلاش کرد؛ اما دخترانم زور شدند و اسراییل پس گریخت اگر استاد را چیزی می‌شد در پیش چشم کودکان نازنین‌اش تا ابد فراموش شان نمی‌شد، استاد را با امبولانس به شفاخانه انتقال دادند و ما روزها در تشویش بودیم. او نعمت بزرگی برای ما بود می‌گفت دخترها نان بخورید نباید مریض شوید نباید از پای بیفتید باید قوی باشید، حال این کاری بود که شده خود را کنترول کنید، همه را نام گرفته صدا می‌کرد که نان خوردی هرچه است باید یک لقمه به معده تان بیفتد،‌ با رفتن استاد جای خالی‌شان خیلی احساس می‌شد هم خوش‌حال و هم غم‌گین بودیم، آخرهای هفته بود که پشت بیگ‌هایش همسرش آمد استاد در او حالت مریضی به کودکان آب میوه، بسکیت، آب معدنی، میوه… خوردنی روان کرده بود چون روزهای که کودکان گرسنه بودند عذاب می‌کشید، آن روز دوباره اشک ریختیم که یک انسان این‌قدر خوب بوده می‌تواند. یعنی در این مدت یک روز نبود که ما آرام راحت باشیم یک درد ما تسکین نیافته، درد دیگر آغاز می‌شد بعد از یک هفته که ویدیو ما را شب نشر کردند همه خانواده‌ها خبر شدن‌د که ما بازداشت شده‌ایم تا آن‌وقت تنها خانوداه‌های نزدیک از زندانی‌شدن ما می‌فهمیدند، دیگران خبر نداشتند؛ اما به فردا آن صبح همه خبر شدند که دختران در زندان هستند مانند روز‌های فاتحه‌خوانی خانه ما نفر رفت‌و‌آمد می‌کرد بعد از آن خانواده‌ها را اجازه دادند که ما را بیبیند. خیلی سخت بود بعد از یک هفته چهره زجر‌کشیده مادرم را می‌دیدم هیچ وقت اولین چهره مادرم را بعد از یک هفته زندان بودن از یاد بُرده نمی‌توانم کُلن شوکه شده بودم دست‌هایم را گردنش انداختم چیغ زدم چیغ زدم هیچ امیدی نداشتم روزی دوباره چهره قهرمان زندگی‌ام را بیبنم، شروع کرد به فریاد‌کردن چقدر گفتم لینا نکن لینا نکن به حرفم گوش نکردی کار خود را کردی می‌گفتم زمین دوپاره شود من داخل آن بروم به چهره غم‌زده مادرم نبینم تحمل آن حالت مادرم خیلی برایم سنگین بود یک هفته دوری مانند چند سال موهایش را سفید و چهره‌اش را خمیده کرده بود، گفتم ببخش مادر جانم حق نداشتم شما را این‌گونه در عذاب بگذارم آن‌هم چه عذابی لکه ننگ تا ابد بر دامن ما دختران زندانی مردم هم حق دارند که قضاوت کنند هر کس باشد فکر می‌کند که طالب چه کرده همرای‌شان طالب کسی نیست که در باره‌اش قضاوت نشود. پانزده دقیقه بودن پیش ما دوباره رفتن می‌ترسیدن که کدام بهانه به‌خاطر آزادی ما نکنند چقدر دلم می‌خواست من هم دست شان گرفته بیرون شوم و باهم برویم کاش می‌توانستم. یک هفته گذشت با این رنج طاقت‌فرسا هفته بعد شروع کردیم به اعتصاب نه به شکل این‌که نشان دهیم به آن‌ها که ما هنوز هم همان آدم‌های سرکش دیروز هستیم، به شیوه دیگر شروع کردیم به روزه گرفتن که من بعد از دو روز روزه گرفتن از بس مقاومت بدنم پایین آمده بود مریض شدم، چون اگر نان نمی‌خوردیم شکایت ما را می‌بردند جزایی ما سنگین‌تر می‌شد، نباید می‌دانستند که ما چه به سر داریم بارها می‌آمدند و می‌پرسیدند حتی به زور نان برای ما می‌دادند. نمی‌دانستیم که این لعنتی‌ها خوش‌ شده بودند که این‌ها مسلمان شدند تجدید کلمه کردند، از این قبیل حرف‌ها؛ اما ما از نان بی‌ننگی شان خسته شده بودیم پیش خود فکر می‌کردیم که بلاخره تا چه وقت از نان شان بخوریم، روز‌های اول خو حتی آب نبود به خوردن اکنون چه شده که حتی به افطار بولانی می‌آورند، مرچ می‌آورند، یک رقم دل‌آدم به همه آن‌چه خوردنی به ذهن می‌رسد داخل آن زندان لعنتی می‌رود می‌گویی قرن‌ها شده که هیچی نخوردیم به‌ویژه مرچ، من زیاد‌تیز خور نبودم؛ اما بعد از همان مرچ‌ها زندان حالی نان بدون مرچ اصلا خورده نمی‌توانم، برایم مزه‌دار و خوش آیند نیست. هیج یادم نمی‌رود یک روز یکی از کارمند‌های وزارت با یک لباس خیلی قشنگ تابستانی داخل زندان شد من کاملن در یک فکری دیگر بودم وقتی او را دیدم فکر کردم که زمستان تمام شده پیش خود گفتم بیبین تابستان شد؛ اما هنوز ما زندانی هستیم وقتی خود تکان دادم متوجه شدم که هنوز زمستان است تو فقط ده روز شد که اینجا هستی؛ اما فیشن و پیراهن زرد با موهای سیاه دراز فیشنی آن کارمند خیلی زیبا بود مثل نامش قشنگ بود یک روز من مریض شدم نوبت نوکریوالی او بود من را کلینک بُرد طالب پرسان کرد که سنی هستی یا شعیه او گفت شعیه، طالب طرف‌اش دید گفت تو خو خواهر ما هستی؛ اما کُشتن شعیه‌ها جواز دارد خون‌شان برای ما مباح است چقدر دردناک است کسی بدون گناه برایت تعین تکلیف کند، حتی خون‌ات را مباح بداند درک می‌کنم که آن روز او چه کشید، موی‌های سرم مانند درختان چنار بر سرم راست شد ما در کدام قرن زندگی می‌کنیم او خیلی جگرخون شد خیلی زیاد خودم را لعنت کردم کاش مریض نمی‌شدم تا او این‌قدر کلمات رکیک را نمی‌شنید. دوباره به‌طرف زندان آمدیم آن زمان متوجه شدم که موقعیت این کودکستان خیلی در یک گوشه دور وزارت داخله است تا خیلی جست‌و‌جو نکنی به آسانی پیدا نمی‌کنی به همان خاطر حتی داکتر‌ها کلینک نمی‌فهمیدند که دختران مریض‌را از کجا می‌آورند چون وزارت هیچ کارمند زن بدون همین چند محافظ همرای ما کسی نبود حیران می‌شدند؛ اما پرسیده هم نمی‌توانستد، هفته نو دختران یکی یکی آزاد می‌شدند؛ اما از آزادی ما پنج نفر خبری نبود و هیچ نمبر تماس از ما گرفته نشده بود برای ما می‌گفتند که جرم شما بیش‌تر است شما را محکمه روان می‌کنیم دوسیه‌تان را رسمی می‌سازیم جرم شما زیاد است، آخر چرا مگر ما همه‌ی ما معترض نبودیم؟ خوب معلوم‌دار بود به‌خاطر پنجشیری بودن، تاجیک‌بودن، روند سبز و جبهه مقاومت بزرگ‌ترین دشمن‌های طالب حق شان بود جرم ما را بیش‌تر بگویند چون پنجشیر جانم است و تاجیک‌بودن برایم بالاترین افتخار و من تا پای مرگ به‌خاطر این افتخار میروم زادگاه زیبایم آزادی با تو پیوند ناگسستنی دارد و با تو گره‌ می‌خورد. خانوادهای ما یک روز در میان وزارت داخله بودن گاهی ملاقاتی اجازه می‌دادند؛ اما بیش‌تر اوقات اجازه نبود وقتی پیش ما میامدند ما را دل‌خوشی می‌دادند و می‌گفتند قوی باشید خود را مستحکم بگیرید خیلی آدم را قوی می‌سازد این حمایت های خانواده با وجودی‌که در اوایل مخالف بودند چون از همین روزهای که داخل زندان باشیم می‌ترسیدند مبادا که چنین شود؛ اما شد روز اولی که ماما وحید آمده بود وقتی دروازه را باز کردن یک آفتاب خیلی روشنی چشم‌هایم را خیره می‌کرد به سختی می‌شد بعد از ده روز آفتاب را دید و نورمال بود، وقتی چشمم کمی راحت شد به‌طرف مامایم بغل باز کردم مامایم مرل بوسید، بوسه‌های گرم… طرف دیگرم طالب ایستاده است طرف ما بسیار به نگاه زشت می‌دید مامایم خیلی شجاعانه گفت که قوی باشید خود را سرحال بگیرید مبارزه این بن‌بست‌ها را دارد بخیر آزاد می‌شوید، تشویش نکنید. این بخیر گفتن‌های او مثل نوری در دلم جوانه می‌زد و می‌گفتم امیدوارم که این چنین شود. بعد از آن اصلا مریضی‌ام خوب نشد، خیلی دلم پشت خانواده، مادرم، برادرم، خواهرم دوست‌هایم بر هوای بیرون تنگ شده بود، می‌خواستم در هوا آزاد قدم بزنم؛ اما تمامش در آن در زندان تاریک ناممکن شده بود، همه‌اش آرزوی محال‌شده، دلم را از مهربانی خدا پایین کرده بودم هیچ امیدواری در دلم نداشتم؛ اما گذشت تمام آن روزها سیاه و تاریک تمام آن بدبختی‌ها تمام مشقت‌ها تمام دل‌تنگی‌ها که تنها آرزویم دیدن چهره مادرم بود من باور دارم انسان هر قدر در زندگی سختی بکشد انسان به همان اندازه قوی و مستحکم می‌شود هر بادی به آسانی تکانش نمی‌دهد، سختی‌های زندگی باعث می‌شود به چیزهای که داشتی و شکرگزار نبودی کمی بیش‌تر ارزش قایل باشی و تفکر کنی. روزها ما تاریک‌تر از شب و شب‌ها تاریک‌تر از خودش بود زمانی‌که بیش‌تر دختر‌ها آزاد شدند و فقط پنج نفر مانده بودیم خیلی ترس‌ناک شده شب‌ها تا صبح دعا می‌خواندیم بعد از نماز صبح اندکی چشم پُت می‌کردیم که دوباره با دروازه زدن‌های به شدت بیدار می‌شدیم. وحیده خیلی خوب بود حتی داخل زندان کتاب می‌خواند صبح‌ها وقت بیدار می‌شد نوت‌برداری می‌کرد من از تمام چیز نفرت پیدا کرده بودم خواندن، نوشتن، قصه‌کردن فقط گوشه تاریک و آرام می‌پالیدم تا صدای کسی به گوشم نرسد حالت تهو برم دست می‌داد، اولین‌بار است بعد از یک سال دلم به نوشتن شده چون وقتی می‌نوشتم وضعیتم وخیم می‌شد، چند روز به حال نمی‌آمدم؛ اما وحیده خیلی انرژی مثبت داشت وقتی او را می‌دیدی از خودت بدت می‌آمد انسان‌ها هیچ‌گاه یک خصوصیات را ندارند، مانند پنج‌انگشت از همه متفاوت هستند.

یکی از خانم‌های که به‌خاطر نگه‌داری از ما در آن‌جا بود با نام مستعار (مریم) خانمی از هم زبان‌های خود ما خیلی دل‌سوز بود خیلی هوای ما را داشت، می‌گفت خانه تان میایم رفت‌و‌آمد کنیم وقتی نوبت وظیفه‌اش می‌شد طوری دیگری حس راحتی می‌کردیم. نمی‌خواهم نام دیگر خانم‌ها را بگیرم مبدا برای‌شان جنجالی پیش آید جز دو نفر خانم‌های پشتون یکی به‌نام‌ زرغونه که خدا پیش‌تر از ما به‌دست طالب هلاک‌اش کرد اسم او خانم دیگرش یادم نمی‌آید خیلی زشت و بد بودند یکی‌اش در لباس خوبی بد بود دیگرش عملا و آشکارا بد بود، وقتی نوبت او می‌بود، مریم نوبت او را هم کار می‌کرد تا ما چهره کثیف او را نبینیم، شرافت و انسانیت هیچ وقت راه خود را گم نمی‌کند تنها انسانیت ماندگار می‌شود، جالب بود یکی از روز‌ها کودکان دویده آمدند خاله لینا خاله لینا بیا که بچه‌ات را آورده‌اند، من حیران بودم که من بچه از کجا کردم تا من از جایم بلند شدم، خانمی همرای بچه خود آمده برای نگه‌داری ما بچه‌اش هم چی نازنینی چشم‌های سبز رنگ سفید که از اصلا از من هیچ تفاوتی ندارد کودکان هم فکر می‌کردند هر کی هم چهره یکی بود همان مادرش است او بچه‌گک از مادر خود بیش‌تر به من شیبه بود،‌گفتم چطور امکان دارد از این مادر سبزه و گندمی هم‌چو پسر سفید به‌دنیا آید، دختر‌ها را خنده گرفت. کودکانی که با ما یک‌جا زندانی بودن همرای همه‌شان یک حس خودی متفاوتی دارم فکر می‌کنم خودی من هستند چون روز‌ها بد را یک‌جا سپری کردیم ۹ کودک زیبا که قربانی اهداف پاک خانواده‌های‌شان شدند تجربه بد را به کم‌ترین عمر خود تجربه کردند. یادم رفت که شب که اعتراف اجباری ما را نشر کردند را قصه کنم تقریبا یک هفته گذشته بود همه یک‌جا نشسته بودم فکر کنم سر دسترخوان بودیم در همین روز کودکان یک تلویزیون را پیدا کردند به کارتونی دیدن، وقتی ۶ بجه شام شد ما هم گفتیم خبرها را گوش کنیم یعنی در این کودکستان هیچ چیز نبود که پیدا نکنی کافی بود چند دقیقه جست‌و‌جو می‌کردی جالب بود یک روز کودکان بیرق‌ها مقبول و کلانی را پیدا کردند و شعار (نان، کار، آزادی) را سر می‌دادند که مادر‌های شان خاموش‌‌شان کرد، گفتیم اگر خودما خاموش هسیتم حال کودکان ما شروع کرده به شعار دادن، بعد از پیدا‌کردن تلویزیون ما هم تصادفی رفتم که خبرها را گوش کنیم باز در یک هفته گذشته که تلویزیون نبود شکنجه و عذاب ابدی ما هم هنوز نشر نشده بوده (اعتراف اجباری) یک‌باره یکی از دختران فریاد کشید که بیاید ما را نشان می‌دهد همه مانند مرغ زیر تلویزیون قرار گرفتیم با دیدن یک لحظ آن فلم سرد و خشک و خنک شدیم گویی سربی داغی را بالای سر ما انداختند من منتظر هم‌چو روزی بودم درست است که خیلی جگرخون شدم؛ اما عکس‌العمل خاصی نداشتم یکی از دخترها خیلی سروصدا کرد یک عادت داشت وقت گپی می‌شد به زانو‌های و روی خود با دست‌های خود محکم می‌کوبید از طالب می‌گفت که این‌ها گفتن نشر نمی‌کنند، آب‌روی ما رفت ما به مردم به خویش قوم چه جواب بدهیم آن‌ها گفتن کسی از زندانی شدن ما خبر نمی‌شود کاری بود که شده بود دنیا از این ویدیو ما خبر شد همه نظر خود را گفته بود بسیاری جگرخون شده بودن و افسوس می‌خوردند که با این مبارزین خیابان‌ها ناانصافی شده است و حق‌شان نبود که چنین شود. بعضی‌ها گفته بودند خوب شد نباید علیه حکومت اسلامی موضوع می‌گرفتند بعضی‌ها هم گفته بودند که هدف این‌ها خارج رفتن بود.

روزها یکی پی دیگر در گذر بود ۱۷ روز مانند ۱۷ قرن بالایم گذشت. موضوعات‌ که تاکنون ذکر کرده‌ام کُلی هستند بحث‌های دیگری مانده، دوست دارم در کتاب زنده‌گی‌ام جزی‌وار به آن بپردازم من نویسنده نیستم؛ اما دوست دارم سختی و مشقت‌های زنده‌گی‌ام را خودم مکتوب کنم، می‌دانم دایره لغاتم محدود است آن‌چنان نمی‌توانم موضوع را گسترش دهم برایم مهم نیست چون هیچ‌کس به اندازه خودم نمی‌تواند حجم رنج را که متحل شدم را تحریر کند؛ اما می‌نویسم روزی به این سطح نوشتنم شاید بخندم. روز یک‌شنبه تاریخ ۲۷ فبروری ساعت ۲:۴۵ بعد از چاشت گویا آزاد شدیم آمدند که بیگ‌های‌تان بگیرید لینا، حیده و مرجان آزاد شدید اصلا باورم نمی‌شد از بس خوش بودم می‌گفتم هیچ چیز را نگیرم فقط بیرون شویم با دختران خدا حافظی کردم چون تمنا و مدینه هنوز آنجا بودند دلم بخاطرشان خیلی نارام بود؛ اما مطمین بودم وقتی من پنجشیری را آزاد کردند این‌ها هم بخیر آزاد می‌شوند، از پنجشیری کرده دشمن بزرگ‌تر به طالب کیست؟ من عهد‌ کرده بودم هر وقت آزاد شوم در همین دهن دروازه سجده شکرانه ادا می‌کنم وقتی خود به زمین پایین و سجده کردم از اعماق وجودم در آن زمین سرد زمستان و یخ‌زده آه کشیدم آهی که زمین را گرم ساخت و شکر کردم از این‌که در هوا آزاد هستم، نفس می‌کشم از این‌که بعد از این ثانیه دیگر من زندانی نیستم چقدر حس دل‌انگیزی است که حتی همین لحظ احساس کردم که همان ثانیه بیرون شدنم را، با دو نفر به طرف مدیریت روان شدیم داخل اطاق پشت‌میز یک نفر به اندازه سه قد من نشسته چشم هایم برآمد با خود گفتم که چگونه تمام این‌ها چهره قوی و بد هیکل دارند انسان حد اقل همان فورم بدن مثل انسان باید داشته باشد خوب معلوم دارست که این‌ها در جمله انسان خطاب نمی‌شوند، برای ما یک ورق ضمانت را داد که با قلم خود بنویسید مثلن چه بنویسم این‌که دیگر هیچ اعتراض و گردهمایی اشتراک نمی‌کنیم در پایین‌اش هم شصت خود را بگذارید، وقتی متوجه خط ما شد گرچه من چندان خط زیبا هم ندارم، گفت چرا از وطن می‌روید با این‌قدر دست‌خط خوب، بیاید معلم شوید ما مقرر تان می‌کنیم با خود گفتم باشه جناب تو ما را حالی آزاد کن باز ما می‌فهمیم که چه کار کنیم همرای تان اگر ۱۷ روز زندان شدن ما را از بابه و اجداد تان نگیریم نام ما هم مبارزین نباشد حیوان‌های کثیف می‌شرمم از آن هم‌جنس خودم که هم‌چو جانوری مثل تو را به جامعه تقدیم کرده از شعبه بیرون شدیم، یک دهلیز دراز بود وقتی بیرون شدم خبیر باسط‌یار منتظر ما بود خالیم و راضیه و مامایم داخل همرای ما بودند مامایم موتر کلان آورده بود به بردن ما راضیه در همان لحظات شوخی داشت که چرا موتر را گلپوش نکردید عروس‌ها را می‌بریم، ما از بس پشت این گپ‌ها دق شده بودیم ناخودآگاه می‌خندیدیم حتی در عکس سلفی‌ای که مامایم اولین‌بار در داخل وزارت داخله به‌عنوان تلخ و شیرین‌ترین یادگاری گرفته همه خندیده است. داستان ۱۷ روز داخل زندان را اینجا پایان می‌بخشم؛ اما شکنجه‌ها و درد‌ها بعد از زندان که تا حالی بهبود نیافتم باشد برای نوشته‌های دیگری و همچنان رفتن به خانه امن که آن خود یک داستان جدا است و هنوز بعضی چیزها روشن ناشده باقی مانده است.

روایت دختران مبارز به قلم خودشان در یک ساله‌گی اسارت ما من هم خواستم اینجا برای ماندگاری علاوه کنم.

روایت دختر معترض مرجان امیری

کسانی‌که باعث اشک در چشمانم شده هیچ گاه نمی‌بخشم هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم، آن شب سیاه لعنتی را که زنده بودیم ولی به حد مرگ شکنجه شدیم فراموش نمی‌شود درد جان‌سوز بود که تمام بدنم می‌سوزه از آه ناله آن شب، این همان شب است که ۲۹ زن از سوی طالبان دست‌گیر و به مکان نامعلوم انتقال صورت گرفت.

روایت دختر معترض فریضه اکبری

یک‌سال از سکوت مرگ‌بار یک‌سال از تجربه زندان طالب تا تبعید و آواره‌گی من و هم‌رزمانم می‌گذرد. بلی دقیقاً شام جمعه یازدهم فبروری سال ۲۰۲۲ میلادی من به همراه هم‌رزمانم که از ترس زندانِ طالب در یک خانه امن پناه گرفته بودیم توسط گروه وحشی اسیر شدیم و تنها جرم ما حق خواستن ما بود؛ زیرا ما در برابر ظلم و ستم طالب سکوت نکرده و کوشش کردیم دنیا را متوجه بسازیم تا افغانستان را به باد فراموشی نگیرد. آن شب یک شبِ سیاه و وحشت‌ناکی بود که مرور آن لحظه قلبم را مچاله می‌کند، من هرگز نمی توانم چهره وحشت‌زده دوستانم را فراموش کنم و یا آن لحظه که ستایش و سروش دو کودک شش ساله و پنج ساله که از وحشت زیاد می‌لرزید. زنان افغانستان قربانی‌های زیادی را در این راه داده و می‌دهند؛ ولی متأسفانه هنوز هم ما در اول خط هستیم و هنوز هم ما به هدف ما نرسیده‌ایم؛ اما شناختِ که از هم سنگرهای قهرمانم دارم حتماً روزی پرچم آزادی وطن عزیز ما را با دستان مان بر تپه وزیر اکبرخان به اهتزاز در می‌آوریم و تا رسیدن به آن روز می‌جنگیم.

روایت دختر معترض نایره کوهستانی

ساعت ۸:۴۰ همین شب سال قبل یک‌سال گذشت! زخم‌هایی که از بی‌عدالتی و سکوت دنیا خوردیم هنوز پابرجاست. وقتی طالبان من و دوستانم وحیده امیری، مرجان امیری، رشمین جوینده، فریضه اکبری، زهرا میرزایی، ثریا حیدری، لینا احمدی، عاطفه حسینی، سمیه شیرزاد، تمنا رضایی، مدینه دروازی، فاطمه غیاثی، سیما گل اکبری را به‌خاطر اعتراض دست‌گیر کردند. آن‌ روز آن‌قدر طالب دیدم که چشمانم پُر از ریش و تفنگ شد. ما در ساختمانی واقع در شیرپور که به ‌نوان یک خانه امن برایمان معرفی شده بود پناه گرفته بودیم، چیزی در حدود ۸:۴۰ شب بود که متوجه شدم اطراف ساختمان توسط بیش‌تر از ۵۰۰ طالب و صدها موتر‌های طالبان محاصره شده، فقط برای دست‌گیری زنانی که مسالمت‌آمیز خواستار نان، کار و آزادی بودند. وقتی وارد بازداشت‌گاه شدم فکر کردم همه چیز به پایان رسیده است و اما پس از آزادی خود را فردی خوش شانس در داشتن یک انتخاب دیگر برای ایستادگی در برابر خشونت، بی‌عدالتی و آزادی مردمم احساس کردم، اکنون می‌خواهم بگویم خوش‌حالم که چنین تجربه دربند بودن برای آزادی یک ملت را داشتم و از بازداشت‌گاه با قدرت و مسئولیت بیش‌تر برای ادامه مبارزه با امید بیش‌تر برای افغانستان آزاد با شعار می‌ایستیم تا رسیدن به آزادی و آبادی کشورم خارج شدم.

روایت وحیده امیری زن معترض

ما برای عدالت اجتماعی و رسالت شهروندی خویش اعتراضات بزرگ را راه‌اندازی و برای نهادینه‌شدن اعتراضات زنان افغانستان ده‌ها برنامه داشتیم؛ اما بلاخره سال گذشته در همین شب من و دوستانم از ترس دست‌گیری طالب راهی خانه امن شدیم؛ با وجود این‌که همه ما خیلی از خانه امن می‌ترسیدیم و هراس داشتیم و این هراس ما به حقیقت مبدل شد ما را از خانه امن طالب‌ها بازداشت کردند. خیلی عذاب کشیدیم، روح و روان ما افسرده شد. هر کدام ما قصه‌های تلخی از خانه امن و زندان طالب داریم. همه ما ظلم را که گروهی تروریستی برای ما کردند را روایت می‌کنیم و نه می.بخشم و نه فراموش می کنیم؛ ما برای تغییر اجتماعی برای افغانستان ایستاده شدیم و کار می‌کردیم و تا جان داریم ادامه می‌دهیم. سال گذشته در همین وقت‌ها از ترس بازداشت طالبان در خانه‌ی امن پناه بردیم. روز اول در خانه به پایان رسید و شب شد. شب می‌ترسیدم و هیچ خواب نمی‌کردم. هوا سرد بود با بغض و گریان به طرف هم می‌دیدیم وهیچ نمی‌دانستیم که با زندگی ما چه بازی سیاسی می‌شود. دلم پُر از بغض بود. ذهنم انگار می‌دانست حادثه‌ی بدی در راه است بعد از رفتن در خانه امن و دست‌گیری ما توسط گروهی وحشی طالب یک‌سال شد که شدیدترین ضربه‌ی روحی و روانی برداشتم. روزها و شب‌ها مریضی‌های سخت را سپری کردم و به شدت افسرده شدم. دردهای انبوهی کشیدم؛ اما انگار زندگی از تجربه دادن برایم دست بردار نیست. حالا هم با پای شکسته و غربت مهاجرت و بی‌سرنوشتی در دام دشمن زندگی می‌کنم.

روایت دختر معترض ثریا حیدری

آن دردها هرگز فراموش نخواهند شد! آن شب‌های سیاه و تاریک، آن ترس و وحشت، آن حصار عظیم، آن ناتوانی و عجز، آن کابوس‌ها که در باورمان نمی‌گنجید که بر سرمان بیاید. هرگز فراموش نخواهند شد چگونه توانستیم با آن همه ناامیدی زنده بدرآییم؟ آن زمانی که نه اشک مداوای درد بود، نه راه رفتن چیزی از استرس مان کم می‌کرد، نه می‌توانستی فریاد بزنی و فقط تو بودی و حصار و بی‌خبری، از همه آن زمان که افکار وحشت‌ناک ذهنت را رها نمی‌کرد با هزار علامت سوال یک سال از آن کابوس‌ها می‌گذرد ولی فراموش نخواهند شد.

روایت دختر معترض تمنا رضایی

من تاهنوز هیچ حرفی در مورد سختی‌های که از زمان متواری شدنم از خانه تا تجربه تلخ زندان طالبان و درد جانسوز آوارگی و مهاجرت متحمل شده‌ام ننوشته‌ام؛ اما می‌خواهم کوتاه از آن اتفاقِ تلخ و شب وحشت‌ناک سال پار بنویسم. زمستان بود و سرمای که تا عمق استخوان نفوذ می‌کرد ولی من و هم‌سنگران‌ام برای نجات از اسارت و زندان وحشت‌ناک طالبان خانه‌های خود را ترک و خانه‌به‌خانه دنبال یک مخفی‌گاه می‌گشتیم تا این‌که بعد از سپری‌شدن حدود یک ماه به همین منوال به یک ساختمانی در شهرنو کابل که می‌گفتند خانه امن است و امن خواهیم بود پناه بردیم. دو شب را آنجا با وحشت‌تمام و سرمای شدید سپری کردیم و هیچ کدام از ما لحظه‌ای آرامش نداشتیم. من طبق گفته مسو‌ول خانه امن به‌خاطر این‌که ردیابی نشویم سیم‌کارتم را کشیده و مبایلم را خاموش کرده بودم. حوالی ساعت ۸ شب سوم (۱۱ فبروری ۲۰۲۲) بود؛ من و دوست دیگری که در یک اطاق بودیم درحال صحبت کردن درباره بدبختی‌ها و آواره‌گی‌های ما بعد از تسلیم‌دهی کشور به‌دست طالبان و به‌ویژه بعد از آغاز مبارزات زنان افغانستان (برای نان، کار و آزادی) بودیم، به حالت بی‌پناهی و آوارگی در سرزمین خود می‌گریستیم، درین اثنا پسرک دوستم که حدودا ۶ سال سن داشت در میان حرف‌های ما پرید و گفت گرسنه است، مادرش گفت که از صالون سروصدا می‌آید برو ببین حتمن نان آوردند، بچه‌گگ رفت و چند ثانیه‌ای طول نکشید که دویده و با چشمان وحشت‌زده داخل اطاق شده نفس زنان گفت: «مادر، خاله طالبان آمده اند و تعداد شان بسیار زیاد است.» من و مادرش که غافل‌گیر شده بودیم مات و مبهوت به هم نگریستیم. من از شدت ترس خشکم‌زده بود برای چند لحظه حس کردم کابوس می‌بینم ولی نه واقعیت بود، تمام پرسونل وزارت داخله طالبان برای دست‌گیری چند زن و دختر که تنها سلاح‌شان فریاد حق و عدالت بود، با تجهیزات پیش‌رفته نظامی‌شان بر خانه امن ما هجوم آورده بودند (تصور می‌کردی در خط مقدم نبرد آمده باشند). من که شوکه شده بودم نمی‌توانستم فکر کنم یا حرکت کنم دوستم چند ثانیه بعد از شنیدن این خبر به سرعت طرف دروازه اطاق دوید و دروازه را قفل کرد، آن وقت من بخود آمدم و باید کاری می‌کردم، شنیده بودم اولین اقدام طالبان بعد از دست‌گیری دختران معترض شکنجه و تجاوز گروهی‌ست، به شدت می‌لرزیدم مبایلم را به سمتی پرت کردم و به طرف کلکین دویدم، درهمین اثنا نیروهای طالبان پشت دروازه اتاق ما رسیده بودند. (اتاق ما منزل دوم و در قسمت آخر ثالون بود که پنجره و بالکن‌اش رو به سرک قرار داشت) و فریاد می‌زدند که دروازه را باز کنید و گرنه قفل را شکسته داخل می‌شویم. دوستم با بچه‌اش پشت دروازه پناه گرفته بود و من می‌خواستم خودم را از پنجره پرت کنم، تا این‌که به چنگ طالبان بیافتم. فکر می‌کردم این‌گونه مُردن بهتر از شکنجه شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن است، از آن‌جایی که کلکین ما سمت سرک بود و ما روزهای قبل از ترس این.که مبادا از بیرون کسی متوجه حضور ما درین ساختمان شود حتا یک‌بار هم پنجره را باز نکرده بودیم و پُرده که خودما در تاریکی شب نصب کرده بودیم همیشه پاین بود. وقتی تلاش کردم پنجره را باز کنم نشد که نشد و آن طرف جنگ‌جویان طالبان با خشونت تمام داد می‌زدند و با مشت و لگد به در می کوبیدند، من که قادر نبودم پنجره را باز کنم شروع کردم به زدن دست‌گیره پنجره با پا که بعدها حس کردم پایم زخمی شده و از شدت درد نتوانستم ادامه دهم، وقتی متوجه سرک شدم دیدم تمام کوچه پُر است از رنجر و موترهای شیشه سیاه، نیروهای طالبان همه‌گی سلاح‌های شان را سمت بالا گرفته بودند تا به محض بازشدن کلکین یا هر واکنش دیگری نشانه بگیرند. من داشتم برای نجات از آن‌ها تقلا می‌کردم که صدای از پشت در آمد و گفت: «تا سه حساب می‌کنیم اگر دروازه را باز نکنید شلیک می‌کنیم، دوستم چون مادر بود یا هم قوی‌تر از من، جرعت کرد دروازه اطاق را باز کند، در باز شد و تمام نیرو‌ها ریختند داخل اتاق، من پیش کلکین خشکم زده بود با سلاح‌های که به طرف ما سه نفر گرفته شده بود گفتند تکان نخورید، حس می‌کردم مُرده‌ام یا هم خواب وحشت‌ناکی می بینم، من دختری نترسی بودم/ هستم ولی در آن لحظه هیچ خبری از شجاعتم نبود، می‌لرزیدم و اشک‌هایم بی‌امان می‌ریختند، به مادرم که یگانه دارای‌ام است و خواهران‌ام که در یک خانه امن دیگر بودند می‌اندیشیدم و این‌که ای کاش با مادرم خداحافظی می‌کردم و یا بعد از من چه برسر خواهرانم خواهد آمد، باخود گفتم این‌جا دیگر آخر خط است و…!

یک‌ونیم یا شاید دو ساعت طول کشید تا ما را به اسارت‌گاه و شکنجه گاه انسانیت منتقل کنند. روزی حتمن از همه چیز با جزئیات خواهم نوشت. حقایق و چیزهای که واقعیت دارند را خواهم گفت نه کم‌تر و نه بیش‌تر،این را مسوولیت انسانی‌ام می‌دانم. من و مدینه دروازی با دو کودک کوچک‌اش بیش از ۱۸ روز در اسارت طالبان بودیم، دوستانم یکی پی دیگر آزاد می‌شدند و می‌رفتند برای آن‌ها خوش‌حال بودم، خیلی خوش‌حال. ولی این طرف برای تنهایی خودم و این‌که چ چیزی دیگری قرار است بر سرمن بیاید نمی‌توانم بنویسم چه حسی داشتم.

دقیق بیاد دارم من و مدینه تصمیم گرفته بودیم اگر آزاد نشویم و طبق گفته آن‌ها محکمه شویم، قبل اینکه از هم جدای ما کنند یا.. و یا جای دیگری ببرند ما خودما به زندگی خود پایان ببخشیم. می‌گفتیم مرگ با عزت بهتر از زندگی ذلت‌بار است. دیدن آسمان و برای آخرین‌بار شنیدن صدای مادرم تنها آرزویم شده بود، هیچ امیدی برای آزادی نداشتم؛ اما بالاخره آزاد شدم و حالا زنده‌ام، روحم زخمی است؛ اما قوی‌ترم از تمنای که قبلا بودم. این‌که چقدر صدمه دیده‌ام را شاید فقط آن‌های که تجربه مشابه من را دارند درک کنند و بفهمند چه می‌گویم.

نوت: یک‌سال گذشته برایم خیلی درس‌های مهمِ داد، درس‌های که شاید اگر تجربه نمی‌کردم سالیان سال زمان می‌برد تا بیاموزم؛ حالا پخته‌تر شده‌ام می‌دانم چگونه در بدترین شرایط مبارزه کنم، تسلیم نشوم، سرسخت‌تر بایستم، برای حق و انسانیت تا توان دارم تلاش کنم و بر ناامیدی‌ها غلبه کنم.

روایت سمیه شیرزاد زن معترض

من سمیه شیرزاد نیز همانند سایر زنان سرزمین‌ام در یک جامعه زن‌ستیزانه که زندان بیش نیست به کار و زندگی مشغول بودم در کنار فعالیت‌های رسمی تلاش کردم تا آواز عدالت خواهی‌ام همیشه در برابر بی‌عدالتی و نابسامانی سکوت ذلت را بشکند. ایستادم، مبارزه کردم و فریاد زدم و شاهد مبارزه زنان کشورم از همه قوم‌ها و ولایت‌ها بودم که چگونه در برابر گروهی مستبد و ظالم سینه سپر کردند و بار دردهایی از جانب این گروه را به دوش کشیدند. زنان در افغانستان همان سربازانی جان برکفی هستند که دست‌به‌دست هم با قامتی رساء برای مبارزه از ارزش‌ها و حقوق انسانی شان ایستادند و رزمیدند این را با افتخار می‌گویم من از جمله زنانی هستم که درد شکنجه جانفرسا و بودن در گروِ طالبان و زندان آنان را با سبحانم که کودک چهارساله بیش نیست، همچنان با دوستانم متحمل شده‌ام… می‌نویسم و می‌دانم برای هر یک‌مان آن‌قدر درد رخنه کرده که با هم‌رزمانم درد مشترک شدیم. درست یک‌سال قبل در چنین شبی که سوز سرما تا مغز استخوان نفوس می‌کرد طالبان در خانه امن که بودیم با موترها و وحشت زیاد و پُر از هیاهو ریختند بر ساختمان، آخرین تلاش مان برای زنده ماندن بود و به یک‌باره‌گی نابود شدم یک حسی دستم داد تاتهی وجودم درد کشیدم هی می‌میردم و زنده می‌شدم؛ اما مجبور بودم به خاطر سبحانم زنده باشم و خودم را استوار و قوی بگیرم تا مبادا خدای ناخواسته این کودک از بین برود؛ زیرا آن‌قدر ترسیده بود هی می‌لرزید انگار قلبش بیرون می‌زد فراموش نمی‌کنم. آن شب که گروه تروریستی تقریبا ۵۰۰ جنگ‌جو و صد موتر مجهز با سلاح‌های صقیله برای دست‌گیری من، سبحان و دیگر هم‌رزمان‌ام را با بسیار بی‌رحمی و توهین شدن هر یک مان با گریه و زاری التماس و پرپر شدن‌هایمان در مقابل چشمان همدیگر بودیم به جرم خواستن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌مان برای حق و عدالت که هر کدام ما چه حالت داشتیم زنان، دختران و مردان و حتی کودکان، نمی‌توانم حالت دیگران را بیان کنم؛ اما از خودم می‌گویم در آن زمان بسیار خودم را بیچاره و ناتوان احساس می‌کردم و به آخر خط رسیده بودم. زمانی‌که طالبان تلاش داشتند به زور درِ اطاق ما را باز کنند وارد اطاق ما شوند و می‌گفتند اگر دروازه را باز نکنید سرتان شلیک می‌کنیم ناخودآگاه تصویر وحشت و دهشت به ذهنم خطور می‌کرد و به‌فکر فرار بودیم و خانم رضایی هم‌اطاقی‌ام قصد خودکُشی و پرتاب از ساختمان را داشت، زمانی‌که می‌خواست خودش را به بیرون از ساختمان پرتاب کند گروه ابوجهل همه جا را محاصره کرده بودند و هر سه ما تسلیم به تقدیر روزگار شدیم زیرا آن‌ها دروازه را با تفنگ و لگد می‌زدند و اخطار می‌دادند اگر دروازه را باز نکنید سرتان شلیک می‌کنیم و ما به‌خاطر سبحان کودک چهار ساله در را باز کردیم و ترس ما از کشتن نبود بل‌که ترس ما از آبرو، عزت و تجاوز ناچار دروازه را باز کردیم، آن زمان ذهن و قلبم انگار متوقف شده بود از بی‌کسی و ناامیدی فریاد می‌زد دست و پاهایم از حرکت باز مانده بود مانند پرنده‌های اسیر در قفس بودیم… دیگر نه امیدی باقی مانده بود و نه توان مبارزه بعد از همان لحظه گرفتاری ما آزادی تنها یک آرزو برای همه محسوب می‌شد که آیا زنده خواهیم ماند و یا همه ما را زنده به گور خواهند کرد، هر روز به‌خاطر دارم و هنوزم تکرار می‌کنم هرگز فراموش نخواهم کرد‌ و نمی‌کنم، شب و روزهایی که با هم بودیم و چی ه ارا دیدم و شاهد مرگ تدریجی هم‌دیگرمان بودیم که آن‌ها با ما چه کردند و چگونه در اسارت به سر می‌بردیم دقایق به کندی می‌گذشت شب‌اش شب بود و روزش هم برایمان شب بود در صورتی‌که هیچ یک از خانواده‌هایمان آگاهی نداشتند از این‌که ما در اسارت گروه طالبان بودیم.

روایت دختر معترض زهرا میرزایی

شرم بر کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند، و چشم به‌روی مردم و دختران سرزمینی به‌نام افغانستان بسته‌اند.

نویسنده: لینا احمدی وکیل مدافع و معترض

پست‌های مرتبط

784 نظرات

Douglas Legel April 2, 2023 - 8:22 am

Can I just say what a aid to search out someone who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know methods to carry a difficulty to mild and make it important. More people have to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more widespread since you undoubtedly have the gift.

پاسخ
Slots Gacor Gampang Menang April 4, 2023 - 9:27 am

I was very happy to seek out this internet-site.I wanted to thanks to your time for this glorious read!! I definitely enjoying each little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

پاسخ
Playslot77 April 4, 2023 - 1:50 pm

I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

پاسخ
หน้าใส April 4, 2023 - 11:33 pm

It¦s actually a nice and useful piece of information. I¦m satisfied that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

پاسخ
melhor seguro de saúde internacional para expatriados April 6, 2023 - 7:36 pm

This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

پاسخ
lagoa misteriosa April 6, 2023 - 10:19 pm

I’m really impressed with your writing abilities as smartly as with the structure in your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to peer a great blog like this one nowadays..

پاسخ
portable power wheelchairs April 7, 2023 - 5:10 am

Everyone loves what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

پاسخ
playslot77 April 8, 2023 - 1:43 am

Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

پاسخ
Playslot77 April 8, 2023 - 4:57 am

Most of whatever you say is supprisingly accurate and it makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this in this light before. This piece really did switch the light on for me as far as this particular issue goes. However there is one factor I am not really too comfortable with and while I make an effort to reconcile that with the actual core idea of your issue, let me see what the rest of your readers have to point out.Well done.

پاسخ
wedding cost April 9, 2023 - 12:01 am

After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

پاسخ
Firstplay88 April 9, 2023 - 10:10 pm

Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

پاسخ
Firstplay88 April 10, 2023 - 4:33 am

I liked as much as you will obtain performed right here. The caricature is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an edginess over that you wish be turning in the following. sick unquestionably come further formerly once more since precisely the similar just about very regularly inside of case you shield this hike.

پاسخ
Firstplay88 April 10, 2023 - 12:16 pm

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I?¦ll try and check back more often. How frequently you update your site?

پاسخ
Firstplay88 April 10, 2023 - 10:22 pm

certainly like your web site but you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

پاسخ
crise conjugal April 11, 2023 - 3:16 pm

Thanks for the good writeup. It in reality was a entertainment account it. Glance advanced to more brought agreeable from you! However, how can we be in contact?

پاسخ
Prüfungsvorbereitung Steuerfachangestellte April 12, 2023 - 5:09 am

Rattling wonderful info can be found on blog. “Life without a friend is death without a witness.” by Eugene Benge.

پاسخ
hire a hacker for instagram April 12, 2023 - 9:03 am

You completed several good points there. I did a search on the topic and found a good number of persons will go along with with your blog.

پاسخ
hoki turbo April 12, 2023 - 11:09 am

You have brought up a very excellent details, thankyou for the post.

پاسخ
hire a hacker for facebook April 12, 2023 - 1:39 pm

The root of your writing whilst sounding reasonable originally, did not work properly with me personally after some time. Someplace throughout the paragraphs you managed to make me a believer unfortunately just for a very short while. I nevertheless have got a problem with your leaps in logic and one might do well to fill in those breaks. If you actually can accomplish that, I could definitely end up being impressed.

پاسخ
Jasa interior design April 12, 2023 - 3:55 pm

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

پاسخ
pendaftaran umsurabaya April 13, 2023 - 1:51 am

Some really nice stuff on this website , I like it.

پاسخ
cq9 demo April 13, 2023 - 3:19 am

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?

پاسخ
honda surabaya April 13, 2023 - 6:51 am

Just what I was searching for, regards for posting.

پاسخ
Jasa Konveksi Jogja April 13, 2023 - 8:13 am

Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

پاسخ
Slot Maxwin April 13, 2023 - 7:52 pm

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

پاسخ
daftar slot gacor April 13, 2023 - 9:55 pm

I am happy that I discovered this site, precisely the right information that I was searching for! .

پاسخ
pg soft slot April 14, 2023 - 12:52 am

Appreciate it for this howling post, I am glad I noticed this web site on yahoo.

پاسخ
deposit slot gacor April 14, 2023 - 2:22 am

You got a very wonderful website, Gladiola I observed it through yahoo.

پاسخ
rtp slot anti rungkat April 14, 2023 - 3:46 am

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

پاسخ
slot joker gaming demo April 14, 2023 - 12:16 pm

My brother suggested I may like this blog. He used to be totally right. This put up actually made my day. You cann’t consider just how a lot time I had spent for this info! Thanks!

پاسخ
Slot Live April 14, 2023 - 1:24 pm

Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

پاسخ
rtp slot anti rungkat April 14, 2023 - 6:22 pm

I view something truly interesting about your site so I saved to favorites.

پاسخ
daftar slot gacor April 14, 2023 - 7:26 pm

I believe you have observed some very interesting points, appreciate it for the post.

پاسخ
Rtp Slot April 15, 2023 - 12:46 am

Normally I don’t learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

پاسخ
rtp slot anti rungkat April 15, 2023 - 6:43 am

What i do not realize is in fact how you are not actually much more neatly-preferred than you may be now. You’re very intelligent. You already know thus significantly with regards to this topic, made me personally believe it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t interested except it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. Always take care of it up!

پاسخ
deposit slot online April 15, 2023 - 9:47 am

you’ve got an ideal weblog here! would you like to make some invite posts on my weblog?

پاسخ
Rtp Slot April 15, 2023 - 6:32 pm

I have recently started a blog, the info you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

پاسخ
link slot gacor April 16, 2023 - 7:28 pm

I’m still learning from you, but I’m making my way to the top as well. I definitely love reading everything that is written on your website.Keep the stories coming. I loved it!

پاسخ
battery shop near me April 17, 2023 - 11:09 pm

We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website offered us with useful info to work on. You’ve done an impressive task and our whole group will be thankful to you.

پاسخ
q85 battery April 18, 2023 - 2:03 am

Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

پاسخ
jasa kirim mobil surabaya April 18, 2023 - 9:40 am

Some genuinely fantastic content on this site, thanks for contribution. “Once, power was considered a masculine attribute. In fact, power has no sex.” by Katharine Graham.

پاسخ
water pump for house April 19, 2023 - 12:26 pm

Thank you for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect site.

پاسخ
airport limo klia April 19, 2023 - 5:23 pm

Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is really annoying. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

پاسخ
hire a hacker dark web April 20, 2023 - 12:04 am

Excellent website you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

پاسخ
hire a hacker for facebook April 20, 2023 - 3:31 am

As a Newbie, I am constantly browsing online for articles that can help me. Thank you

پاسخ
trusted hackers for hire April 20, 2023 - 6:08 am

I think that is one of the so much significant information for me. And i am glad studying your article. But want to commentary on few general issues, The website style is wonderful, the articles is in reality excellent : D. Excellent task, cheers

پاسخ
cell phone hackers for hire April 20, 2023 - 7:14 am

I truly enjoy looking through on this internet site, it has got great content. “And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

پاسخ
rock band April 20, 2023 - 8:22 pm

Magnificent site. Lots of useful information here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!

پاسخ
graliontorile April 21, 2023 - 12:32 pm

Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you have done a superb job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Opera. Outstanding Blog!

پاسخ
in ground hot tub design April 21, 2023 - 5:06 pm

Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

پاسخ
Harsha Sai phone number April 21, 2023 - 10:28 pm

Keep functioning ,fantastic job!

پاسخ
exipure detox April 22, 2023 - 8:49 am

Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am happy to find so many useful info here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

پاسخ
Link Alternatif Betwing88 April 22, 2023 - 11:47 am

Some truly nice and utilitarian info on this web site, also I believe the pattern contains wonderful features.

پاسخ
jdbyg best online casino in myanmar April 22, 2023 - 11:53 am

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

پاسخ
heilmatte April 22, 2023 - 3:57 pm

Thanks , I have just been searching for info about this subject for a while and yours is the best I have discovered so far. However, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?

پاسخ
Slot5000 May 27, 2023 - 2:25 am

This is really attention-grabbing, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and stay up for looking for extra of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your site in my social networks!

پاسخ
mahjong303 slot May 27, 2023 - 3:38 pm

I visited a lot of website but I conceive this one has got something special in it in it

پاسخ
hire a hacker May 27, 2023 - 5:12 pm

I was reading through some of your articles on this site and I think this site is rattling instructive! Keep posting.

پاسخ
ethical hackers for hire May 27, 2023 - 8:26 pm

Some truly fantastic articles on this website , appreciate it for contribution.

پاسخ
ผื่นขึ้นหน้า May 28, 2023 - 8:04 am

excellent points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

پاسخ
โฟมล้างหน้าผู้ชาย May 28, 2023 - 10:40 am

Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

پاسخ
ผม บาง May 28, 2023 - 5:00 pm

I am impressed with this site, rattling I am a big fan .

پاسخ
Kampus Swasta Terbaik di Sumut May 28, 2023 - 9:07 pm

you are in reality a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you have performed a excellent process on this topic!

پاسخ
รองพื้น May 28, 2023 - 10:24 pm

Saved as a favorite, I really like your blog!

پاسخ
กันแดดคุมมัน May 29, 2023 - 12:11 am

Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

پاسخ
เสื้อกล้ามเด็ก May 29, 2023 - 8:49 am

Thank you a lot for giving everyone remarkably nice possiblity to read in detail from this web site. It’s usually very fantastic and also full of a great time for me personally and my office peers to visit the blog the equivalent of thrice every week to study the newest things you will have. And indeed, I’m also usually amazed considering the good solutions you serve. Some 1 tips in this article are definitely the most suitable I’ve had.

پاسخ
https://kmhe2020.ui.ac.id/slot-gacor/ May 29, 2023 - 9:01 am

I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

پاسخ
buy youtube subscribers May 29, 2023 - 12:17 pm

After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

پاسخ
car workshop May 30, 2023 - 7:18 am

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

پاسخ
porsche garage near me May 30, 2023 - 10:02 am

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

پاسخ
solar heater malaysia May 30, 2023 - 1:13 pm

You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

پاسخ
depo 25k bonus 25k May 31, 2023 - 2:27 am

Hello.This post was really fascinating, especially since I was looking for thoughts on this topic last week.

پاسخ
Sultan88 May 31, 2023 - 4:55 am

I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

پاسخ
Togel Taiwan May 31, 2023 - 7:19 am

Yeah bookmaking this wasn’t a speculative determination outstanding post! .

پاسخ
mataelang May 31, 2023 - 9:15 am

Yay google is my world beater aided me to find this great web site! .

پاسخ
mataelang168 May 31, 2023 - 11:08 am

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

پاسخ
Sewa Innova Zenix Medan June 1, 2023 - 2:13 am

Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

پاسخ
ไฮยาลูรอน June 1, 2023 - 10:14 am

I just couldn’t depart your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often to check up on new posts

پاسخ
Day Trading June 1, 2023 - 2:02 pm

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

پاسخ
lift detox black June 1, 2023 - 8:05 pm

I love foregathering utile info, this post has got me even more info! .

پاسخ
serrurier annemasse June 2, 2023 - 12:35 am

This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

پاسخ
research university June 2, 2023 - 7:57 am

I see something truly interesting about your web site so I saved to bookmarks.

پاسخ
Jobsffresh June 3, 2023 - 5:12 am

Usually I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

پاسخ
iowa bariatric vitamin June 3, 2023 - 9:33 am

Of course, what a magnificent website and educative posts, I definitely will bookmark your site.Have an awsome day!

پاسخ
Kerassentials Review June 3, 2023 - 5:51 pm

Absolutely written content, Really enjoyed looking through.

پاسخ
gastric bypass vitamins June 3, 2023 - 9:38 pm

Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

پاسخ
bariatric multivitamin June 4, 2023 - 2:33 am

Hello.This article was really fascinating, particularly since I was browsing for thoughts on this matter last Saturday.

پاسخ
ethical hackers for hire June 4, 2023 - 3:37 am

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

پاسخ
seven stitch clothing June 4, 2023 - 6:03 am

I got good info from your blog

پاسخ
hire a hacker dark web June 4, 2023 - 6:49 am

Hello. Great job. I did not expect this. This is a impressive story. Thanks!

پاسخ
bariatric vitamin June 4, 2023 - 9:46 am

I’ve learn some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make this type of great informative web site.

پاسخ
prediksi sgp June 5, 2023 - 8:03 am

Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a very good job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Chrome. Excellent Blog!

پاسخ
Casino Trực Tuyến June 6, 2023 - 10:12 pm

Nice post. I study something more challenging on totally different blogs everyday. It will always be stimulating to learn content material from different writers and follow a bit of something from their store. I’d favor to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your net blog. Thanks for sharing.

پاسخ
juraganfilm digital June 7, 2023 - 11:02 am

Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

پاسخ
how to build a hot tub June 7, 2023 - 2:12 pm

As I web site possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

پاسخ
sultan4d June 7, 2023 - 7:21 pm

Real great visual appeal on this internet site, I’d value it 10 10.

پاسخ
Cá cược thể thao June 8, 2023 - 2:06 pm

It¦s really a cool and useful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

پاسخ
burgerslot June 9, 2023 - 2:02 am

What i do not realize is actually how you are not really much more well-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

پاسخ
mpo6000 login June 9, 2023 - 7:33 am

superb post.Never knew this, thankyou for letting me know.

پاسخ
Maria Ysais June 9, 2023 - 11:55 am

You have observed very interesting details! ps nice website.

پاسخ
Aneka4D June 9, 2023 - 12:29 pm

There’s noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure nice factors in features also.

پاسخ
Paket Tour Murah June 9, 2023 - 12:51 pm

I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

پاسخ
Jasa Bangun Rumah Surabaya June 9, 2023 - 7:49 pm

Wohh just what I was looking for, thankyou for posting.

پاسخ
forex trading June 9, 2023 - 11:30 pm

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

پاسخ
livelo clube June 10, 2023 - 2:59 pm

I’ve read some excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you set to make one of these magnificent informative web site.

پاسخ
phone hackers for hire June 10, 2023 - 6:16 pm

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!

پاسخ
genuine hackers for hire June 11, 2023 - 4:57 am

Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Cheers!

پاسخ
hire a hacker for facebook June 11, 2023 - 10:03 am

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

پاسخ
phone hackers for hire June 11, 2023 - 3:05 pm

I got what you intend,saved to fav, very decent website .

پاسخ
hire a hacker dark web June 11, 2023 - 5:29 pm

There is perceptibly a bunch to realize about this. I think you made various nice points in features also.

پاسخ
Troubleshooting 192.168.l0.1 June 11, 2023 - 5:47 pm

Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

پاسخ
hyundai sidoarjo June 12, 2023 - 2:42 am

Some genuinely wonderful content on this site, regards for contribution.

پاسخ
kingkong 39 slot login June 12, 2023 - 4:19 am

As I website possessor I believe the articles here is rattling fantastic, regards for your efforts.

پاسخ
situs makatiqq June 12, 2023 - 5:22 am

This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though?

پاسخ
situs datuk99 June 12, 2023 - 8:24 am

You are my intake, I own few blogs and very sporadically run out from to brand.

پاسخ
akun slot June 12, 2023 - 10:50 am

I’d constantly want to be update on new articles on this website , saved to bookmarks! .

پاسخ
introvert meaning in tamil June 13, 2023 - 9:31 pm

I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
malaysia water filter waterco June 14, 2023 - 10:48 am

Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

پاسخ
parts for hot tubs June 15, 2023 - 6:37 am

I always was concerned in this subject and still am, thanks for posting.

پاسخ
aluguel de mesa de convidados June 15, 2023 - 12:23 pm

I like this website very much, Its a rattling nice spot to read and find information. “The mark of a good action is that it appears inevitable in retrospect.” by Robert Louis Stephenson.

پاسخ
solar water heater June 16, 2023 - 10:16 am

I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this website and give it a glance regularly.

پاسخ
airport transfer service malaysia June 16, 2023 - 1:22 pm

Some really great content on this internet site, thankyou for contribution.

پاسخ
cabin crew college courses June 16, 2023 - 6:17 pm

After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

پاسخ
https://www.unc.edu.pe/pragmatic4d/ June 17, 2023 - 10:03 am

Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of Wordpress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

پاسخ
señalética June 17, 2023 - 2:42 pm

Hi, Neat post. There is an issue along with your website in web explorer, might test thisK IE nonetheless is the market chief and a huge component of people will pass over your great writing due to this problem.

پاسخ
phone hacking services india June 17, 2023 - 7:13 pm

Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

پاسخ
hire a hacker to recover an account June 17, 2023 - 9:59 pm

I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

پاسخ
byugen June 18, 2023 - 6:11 am

F*ckin’ remarkable things here. I’m very glad to look your article. Thanks a lot and i’m looking forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?

پاسخ
passive income ideas June 18, 2023 - 9:08 am

I believe you have noted some very interesting details, thankyou for the post.

پاسخ
heater water solar June 18, 2023 - 10:19 am

Hello very cool web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful information right here in the post, we’d like work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.

پاسخ
汽车专科学校 June 18, 2023 - 2:36 pm

I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i’m happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this web site and give it a look on a constant basis.

پاسخ
Hundeallergie June 18, 2023 - 9:48 pm

I got what you mean , thanks for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. “Money is the most egalitarian force in society. It confers power on whoever holds it.” by Roger Starr.

پاسخ
Cara Menghasilkan Uang Dari Internet June 20, 2023 - 1:36 am

whoah this blog is great i love reading your articles. Keep up the great work! You know, many people are looking around for this information, you can aid them greatly.

پاسخ
Situs Bandar Slot Online Terpercaya June 20, 2023 - 8:39 am

I am not rattling fantastic with English but I line up this really easygoing to translate.

پاسخ
12BET June 20, 2023 - 12:05 pm

Good post. I study one thing more difficult on totally different blogs everyday. It will all the time be stimulating to read content from different writers and observe just a little something from their store. I’d want to use some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a link in your net blog. Thanks for sharing.

پاسخ
happy beat June 20, 2023 - 11:42 pm

I have read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a magnificent informative web site.

پاسخ
rumah panggung kayu June 21, 2023 - 9:22 am

I have been browsing on-line more than three hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is beautiful price sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web shall be a lot more helpful than ever before.

پاسخ
desentupidora de pia June 22, 2023 - 8:27 am

I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
arsitek June 22, 2023 - 2:08 pm

I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

پاسخ
assistencia tecnica apple em Belo Horizonte June 25, 2023 - 1:47 am

I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I definitely love reading everything that is written on your site.Keep the information coming. I loved it!

پاسخ
social media hackers for hire June 26, 2023 - 11:33 am

I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

پاسخ
wisata lombok 1 June 27, 2023 - 12:57 am

I was reading some of your posts on this site and I believe this web site is very informative! Keep posting.

پاسخ
บาคาร่า June 27, 2023 - 10:12 am

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job.

پاسخ
สล็อตเว็บตรง June 27, 2023 - 7:27 pm

It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

پاسخ
mod apk June 28, 2023 - 10:29 am

Respect to website author, some excellent selective information.

پاسخ
unblur chegg study cheap June 29, 2023 - 1:05 am

Enjoyed reading this, very good stuff, thankyou. “Love begets love, love knows no rules, this is the same for all.” by Virgil.

پاسخ
YouTube trends June 29, 2023 - 5:24 am

Great work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

پاسخ
luxury car rental malaysia June 29, 2023 - 9:27 am

I am not rattling wonderful with English but I come up this rattling leisurely to translate.

پاسخ
a course in miracles June 30, 2023 - 3:16 pm

Your writing style is so unique compared to many other people. I will definitely bookmark and share this post to my friends.

پاسخ
Dipo4d July 2, 2023 - 4:31 pm

You are my inhalation, I possess few web logs and often run out from post :). “No opera plot can be sensible, for people do not sing when they are feeling sensible.” by W. H. Auden.

پاسخ
สล็อตแตกง่าย July 3, 2023 - 12:00 pm

I like this website very much so much great info .

پاسخ
เว็บสล็อตออนไลน์ July 3, 2023 - 8:01 pm

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog!

پاسخ
https://www.metaldic.com July 4, 2023 - 3:21 am

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could certainly be one of the most beneficial in its field. Awesome blog!

پاسخ
海外FX July 4, 2023 - 6:48 am

I as well think thence, perfectly pent post! .

پاسخ
สล็อตแตกง่าย July 6, 2023 - 8:45 am

The very root of your writing whilst appearing agreeable in the beginning, did not settle well with me after some time. Somewhere within the paragraphs you managed to make me a believer but just for a short while. I still have got a problem with your jumps in logic and you might do well to help fill in all those breaks. If you can accomplish that, I could definitely end up being impressed.

پاسخ
ambking999 July 6, 2023 - 11:25 am

This really answered my downside, thanks!

پاسخ
espaço para médicos July 6, 2023 - 3:00 pm

you are truly a good webmaster. The web site loading pace is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a wonderful task in this topic!

پاسخ
จำนำรถจอด July 6, 2023 - 5:04 pm

What i don’t realize is in fact how you are no longer actually a lot more neatly-appreciated than you might be right now. You’re very intelligent. You understand thus considerably relating to this matter, produced me for my part imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. At all times take care of it up!

پاسخ
luxury villa marbella rentluxury villa marbella to rent July 7, 2023 - 2:24 am

Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

پاسخ
niemieckie nazwiska July 7, 2023 - 7:04 am

Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

پاسخ
divide words into syllables July 7, 2023 - 1:12 pm

You should participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will recommend this site!

پاسخ
Diamond Painting July 7, 2023 - 3:24 pm

Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal web-site.

پاسخ
hermod July 7, 2023 - 6:40 pm

I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

پاسخ
resto gading serpong July 7, 2023 - 8:51 pm

wonderful issues altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days in the past? Any certain?

پاسخ
slot deposit pulsa July 7, 2023 - 11:10 pm

A person essentially help to make seriously articles I might state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual post amazing. Great process!

پاسخ
snipes la cañada July 7, 2023 - 11:49 pm

of course like your website however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth then again I will definitely come again again.

پاسخ
Free online courses with certificates Singapore July 8, 2023 - 6:57 am

Magnificent site. Lots of helpful information here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your effort!

پاسخ
slot wukong55 July 8, 2023 - 8:17 am

Keep up the excellent work, I read few posts on this website and I conceive that your web site is rattling interesting and has got lots of superb info .

پاسخ
bola2289 July 8, 2023 - 11:15 am

Great remarkable issues here. I?¦m very satisfied to see your post. Thank you so much and i am taking a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

پاسخ
satucc slot July 8, 2023 - 11:32 am

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

پاسخ
microbioma July 8, 2023 - 2:58 pm

I must voice my respect for your kind-heartedness for all those that actually need assistance with in this content. Your real commitment to getting the solution all-around ended up being incredibly effective and has consistently permitted regular people much like me to arrive at their ambitions. Your entire valuable report can mean so much to me and even further to my fellow workers. With thanks; from everyone of us.

پاسخ
Impress your followers with professional social media screenshots July 9, 2023 - 3:09 pm

You have noted very interesting points! ps nice site.

پاسخ
benefit of link management tool July 9, 2023 - 5:51 pm

I as well think thence, perfectly pent post! .

پاسخ
SocialTestimony: Optimize your testimonial marketing July 9, 2023 - 9:40 pm

My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

پاسخ
SEO Digital Marketing July 11, 2023 - 7:40 am

Love your post, thanks for sharing your experience

پاسخ
บาคาร่า July 11, 2023 - 9:19 am

Hi, Neat post. There’s an issue together with your website in internet explorer, could test this?K IE still is the market chief and a huge component to other folks will leave out your wonderful writing because of this problem.

پاسخ
สล็อต ฝากถอน true wallet เว็บตรง July 11, 2023 - 4:48 pm

When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any way you possibly can take away me from that service? Thanks!

پاسخ
บาคาร่า เว็บไหนดี July 11, 2023 - 10:41 pm

I really value your work, Great post.

پاسخ
slot mudah menang jackpot July 12, 2023 - 3:40 am

Dead written content material, thank you for selective information. “Necessity is the mother of taking chances.” by Mark Twain.

پاسخ
prediksi dewa togel July 12, 2023 - 11:14 am

I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

پاسخ
slot pragmatic July 12, 2023 - 2:43 pm

Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a weblog website? The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent idea

پاسخ
slot gacor gampang menang July 12, 2023 - 5:34 pm

Very well written information. It will be helpful to everyone who employess it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

پاسخ
hire a hacker for fund recovery July 13, 2023 - 9:37 pm

I just couldn’t depart your website before suggesting that I actually loved the standard information an individual supply on your guests? Is gonna be back ceaselessly in order to investigate cross-check new posts.

پاسخ
affordable private investigator near me July 13, 2023 - 11:24 pm

Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

پاسخ
private investigator training July 14, 2023 - 2:20 am

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Great job.

پاسخ
top up July 14, 2023 - 2:49 am

I?¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am satisfied to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much indisputably will make certain to do not omit this web site and give it a glance on a constant basis.

پاسخ
hire a hacker uk July 14, 2023 - 10:25 am

Woh I love your posts, bookmarked! .

پاسخ
Sejara kota depok July 14, 2023 - 12:41 pm

There is apparently a bunch to know about this. I consider you made certain nice points in features also.

پاسخ
VOM example July 14, 2023 - 7:22 pm

I am continuously looking online for articles that can help me. Thx!

پاسخ
Porsche service centre near me July 14, 2023 - 11:58 pm

Hello.This article was extremely motivating, especially since I was searching for thoughts on this issue last couple of days.

پاسخ
cara setting proxy di google chrome android July 15, 2023 - 3:00 am

I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

پاسخ
healthy lunch delivery service July 15, 2023 - 5:46 pm

Rattling wonderful info can be found on weblog. “The greatest mistake is trying to be more agreeable than you can be.” by Walter Bagehot.

پاسخ
toko bunga sidoarjo July 15, 2023 - 7:47 pm

Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

پاسخ
kedai repair laptop near me July 15, 2023 - 8:44 pm

I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

پاسخ
airport pick up service klia July 16, 2023 - 1:29 am

Thanks for the good writeup. It in reality used to be a entertainment account it. Look complex to far introduced agreeable from you! However, how can we keep in touch?

پاسخ
24 hour Ac repair Las Vegas July 16, 2023 - 6:35 pm

he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

پاسخ
link alternatif kolam4d July 17, 2023 - 11:20 pm

I gotta bookmark this website it seems very beneficial very helpful

پاسخ
Laga88 July 18, 2023 - 1:33 pm

I would like to point out my affection for your kind-heartedness in support of those people who need help on this niche. Your special dedication to getting the solution across turned out to be exceptionally important and has usually made girls just like me to reach their desired goals. Your insightful key points signifies a great deal a person like me and somewhat more to my mates. With thanks; from each one of us.

پاسخ
burgerslot July 18, 2023 - 4:45 pm

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

پاسخ
Galagasi July 19, 2023 - 1:40 am

Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

پاسخ
slot gacor July 20, 2023 - 10:20 am

Great post, you have pointed out some excellent points, I likewise think this s a very excellent website.

پاسخ
Assistir The Flash Dublado Online July 22, 2023 - 3:25 pm

Excellent web site. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

پاسخ
werbeartikel July 22, 2023 - 8:49 pm

Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

پاسخ
sensor vision system July 22, 2023 - 9:44 pm

WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

پاسخ
Sunat surabaya July 23, 2023 - 4:15 am

Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his time on this one.

پاسخ
กันแดด July 23, 2023 - 6:39 am

Great site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

پاسخ
cell phone hackers for hire July 23, 2023 - 8:03 am

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

پاسخ
หน้าโทรม July 23, 2023 - 1:34 pm

Hello there, I found your website via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

پاسخ
SMK terbaik di bogor July 24, 2023 - 1:08 am

It’s actually a nice and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

پاسخ
cod4d July 25, 2023 - 12:17 pm

I genuinely enjoy reading on this site, it has great articles.

پاسخ
paket wisata karimunjawa July 26, 2023 - 7:28 pm

This really answered my drawback, thanks!

پاسخ
kedai tinted kereta kepong July 27, 2023 - 12:27 am

You really make it seem really easy together with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m having a look forward on your subsequent put up, I will try to get the cling of it!

پاسخ
Condo For Sale In Bukit Bintang July 27, 2023 - 2:56 am

Only wanna input on few general things, The website style and design is perfect, the subject matter is very wonderful : D.

پاسخ
airport limo klia July 27, 2023 - 12:01 pm

My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write in relation to here. Again, awesome web log!

پاسخ
techno July 27, 2023 - 12:48 pm

Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may be a great author.I will remember to bookmark your blog and definitely will come back later in life. I want to encourage continue your great job, have a nice holiday weekend!

پاسخ
willy wonka chocolate bar edible July 29, 2023 - 11:24 am

It’s really a great and helpful piece of info. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

پاسخ
https://difmatamoros.gob.mx/alternatif/cocol88/ July 31, 2023 - 2:11 am

What i don’t understood is in reality how you’re not actually much more well-appreciated than you might be now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this subject, produced me personally imagine it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t interested until it¦s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

پاسخ
Psychic Parties July 31, 2023 - 5:39 am

Hi there I am so glad I found your site, I really found you by error, while I was looking on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work.

پاسخ
Psychic Parties July 31, 2023 - 1:35 pm

I’ve learned some new things by means of your weblog. One other thing I’d like to say is newer computer operating systems usually allow much more memory to get used, but they also demand more memory space simply to work. If someone’s computer can’t handle much more memory as well as newest software package requires that ram increase, it usually is the time to shop for a new Computer system. Thanks

پاسخ
merchant services iso/msp August 1, 2023 - 6:02 am

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

پاسخ
hire a hacker for cell phone August 1, 2023 - 1:32 pm

of course like your web site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth then again I will certainly come again again.

پاسخ
phone hackers for hire August 1, 2023 - 3:28 pm

I’m still learning from you, while I’m trying to achieve my goals. I certainly liked reading everything that is written on your site.Keep the posts coming. I loved it!

پاسخ
how to become an ISO for Merchant Services August 2, 2023 - 6:10 pm

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I?ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

پاسخ
Kursus Bahasa Inggris Online August 2, 2023 - 8:14 pm

Great blog here! Additionally your web site lots up very fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate link for your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

پاسخ
Kursus IELTS August 3, 2023 - 12:36 am

You made some clear points there. I did a search on the topic and found most people will consent with your blog.

پاسخ
Kampung Inggris August 3, 2023 - 6:12 am

Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

پاسخ
Kampung Inggris Online August 3, 2023 - 9:37 am

Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

پاسخ
Tes TOEFL ITP August 3, 2023 - 1:30 pm

I am glad to be one of several visitants on this great site (:, regards for putting up.

پاسخ
cheapweed August 3, 2023 - 3:02 pm

You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

پاسخ
pragmatic555 August 4, 2023 - 3:13 pm

My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

پاسخ
new orleans strippers August 4, 2023 - 3:51 pm

Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Kudos!

پاسخ
ojol77 rtp August 4, 2023 - 8:39 pm

You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most guys will consent with your blog.

پاسخ
Psychic Parties August 5, 2023 - 7:45 pm

I really like your wp template, exactly where would you obtain it through?

پاسخ
artis terkaya August 6, 2023 - 7:29 am

I don’t ordinarily comment but I gotta admit thanks for the post on this perfect one : D.

پاسخ
kompas138 August 6, 2023 - 1:24 pm

Thank you for every other wonderful post. Where else may just anybody get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such information.

پاسخ
miami male strip club August 6, 2023 - 2:44 pm

Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a link exchange arrangement between us!

پاسخ
florida strippers August 6, 2023 - 7:09 pm

Appreciating the dedication you put into your website and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

پاسخ
ullu coupon code August 6, 2023 - 11:46 pm

Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful information particularly the closing part 🙂 I take care of such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thanks and best of luck.

پاسخ
male masterbation August 8, 2023 - 7:25 am

One thing is one of the most popular incentives for utilizing your card is a cash-back as well as rebate offer. Generally, you’ll receive 1-5 back on various expenditures. Depending on the credit card, you may get 1 back on most expenses, and 5 again on buying made using convenience stores, filling stations, grocery stores and also ‘member merchants’.

پاسخ
https://hentaistgma.net/7202/jerry-angel-oyamada-ami-psychedelic-aftereffects-naruto-eng/ August 8, 2023 - 11:35 am

of course like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality however I?ll surely come back again.

پاسخ
local private investigaton agencies near me August 8, 2023 - 1:52 pm

Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

پاسخ
Cardoso Amorelli August 10, 2023 - 9:16 pm

hello!,I really like your writing very so much! proportion we communicate more about your post on AOL? I need a specialist in this space to solve my problem. Maybe that is you! Looking forward to see you.

پاسخ
limpeza de colchão August 10, 2023 - 10:18 pm

I couldn’t resist commenting

پاسخ
Michelin Tyre Center August 10, 2023 - 11:06 pm

Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and exposure! Keep up the superb works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

پاسخ
michelin tyres near me August 11, 2023 - 3:29 am

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

پاسخ
michelin near me August 11, 2023 - 5:57 am

I appreciate, result in I found exactly what I was having a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

پاسخ
broxer student jobs August 11, 2023 - 1:59 pm

magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

پاسخ
denver strippers August 11, 2023 - 10:55 pm

Right now it looks like Expression Engine is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

پاسخ
broxer kitchener jobs August 12, 2023 - 5:35 pm

Appreciating the hard work you put into your website and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

پاسخ
what are the most common last names in italy August 13, 2023 - 9:32 pm

Some genuinely prime content on this website , saved to bookmarks.

پاسخ
bingo plus August 14, 2023 - 11:03 pm

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

پاسخ
depo 10k August 15, 2023 - 7:47 pm

Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nonetheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

پاسخ
kontol kuda August 15, 2023 - 8:51 pm

Good write-up, I am regular visitor of one?s website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

پاسخ
tenda pleton August 16, 2023 - 12:17 am

I like this web blog very much, Its a real nice position to read and get information. “Famous remarks are very seldom quoted correctly.” by Simeon Strunsky.

پاسخ
dallas stripper August 16, 2023 - 12:56 am

I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and great user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

پاسخ
situs bokep August 16, 2023 - 7:27 am

Thanks , I have just been looking for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

پاسخ
strippers houston August 16, 2023 - 1:57 pm

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I?m gonna watch out for brussels. I?ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

پاسخ
น้ำหอมผู้หญิง August 16, 2023 - 7:20 pm

Hey, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

پاسخ
ดินสอเขียนคิ้ว August 17, 2023 - 1:47 am

Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

پاسخ
หน้าใส August 17, 2023 - 8:28 am

Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to offer something again and aid others like you helped me.

پاسخ
sunat modern terbaik sidoarjo August 17, 2023 - 12:35 pm

You have noted very interesting details! ps decent web site.

پاسخ
selling credit card machines August 17, 2023 - 3:57 pm

Greetings! I’ve been following your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to mention keep up the good job!

پاسخ
papel de parede decorativo aquarela August 18, 2023 - 2:39 pm

fantastic post.Never knew this, regards for letting me know.

پاسخ
Advogado Anderson da costa Gadelha August 18, 2023 - 7:17 pm

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

پاسخ
rental terdekat August 19, 2023 - 6:36 am

I also think thus, perfectly pent post! .

پاسخ
gold followers app August 19, 2023 - 9:24 am

You are my intake, I own few blogs and sometimes run out from brand :). “Never mistake motion for action.” by Ernest Hemingway.

پاسخ
tnpsc current affairs August 19, 2023 - 10:37 am

Its wonderful as your other posts : D, appreciate it for posting.

پاسخ
paper bag August 19, 2023 - 8:06 pm

You really make it appear so easy along with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing that I believe I would never understand. It sort of feels too complex and extremely vast for me. I’m looking forward for your subsequent submit, I?ll try to get the hold of it!

پاسخ
Situs Slot Online August 21, 2023 - 1:43 pm

I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this problem?

پاسخ
sport August 21, 2023 - 7:03 pm

Very interesting details you have observed, regards for posting.

پاسخ
Chloe Nilsby August 22, 2023 - 8:29 am

We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be precisely what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome weblog!

پاسخ
merchant services iso agent August 22, 2023 - 8:48 am

I don?t even know how I ended up here, however I believed this put up was once good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger for those who aren’t already 😉 Cheers!

پاسخ
airport pick up service klia August 23, 2023 - 10:42 am

I have been surfing on-line more than three hours as of late, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the internet will likely be much more useful than ever before.

پاسخ
rent party characters August 23, 2023 - 3:03 pm

hello there and thank you for your info ? I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

پاسخ
ojol 77 August 24, 2023 - 6:03 am

There is noticeably a bunch to know about this. I feel you made various good points in features also.

پاسخ
start a merchant processing company August 24, 2023 - 7:34 pm

Thanks for your publication on the vacation industry. I would also like contribute that if you are one senior taking into consideration traveling, its absolutely essential that you buy travel insurance for golden-agers. When traveling, senior citizens are at greatest risk of having a health care emergency. Getting the right insurance package for the age group can look after your health and give you peace of mind.

پاسخ
noble titles for sale in Europe August 25, 2023 - 1:06 am

I like this website its a master peace ! Glad I discovered this on google .

پاسخ
7 segment LED display August 25, 2023 - 1:21 am

An attention-grabbing dialogue is worth comment. I believe that you need to write extra on this subject, it won’t be a taboo subject however generally individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

پاسخ
illam thedi kalvi August 25, 2023 - 7:04 am

Hi, Neat post. There’s an issue along with your site in web explorer, might test this?K IE still is the market chief and a good component to other folks will pass over your fantastic writing because of this problem.

پاسخ
how to start a merchant services company August 25, 2023 - 2:21 pm

Thanks for your write-up. I also believe laptop computers are becoming more and more popular today, and now will often be the only form of computer included in a household. This is because at the same time actually becoming more and more cost-effective, their computing power is growing to the point where they can be as effective as desktop from just a few years ago.

پاسخ
columbus strippers August 25, 2023 - 8:14 pm

Normally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great post.

پاسخ
how to become a credit card processing agent August 26, 2023 - 4:08 pm

You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

پاسخ
hpe server August 27, 2023 - 9:28 am

Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

پاسخ
advertoriale August 27, 2023 - 7:31 pm

hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

پاسخ
situs w69 slot online August 28, 2023 - 10:01 am

My brother recommended I may like this website. He was once entirely right. This publish actually made my day. You cann’t consider simply how a lot time I had spent for this info! Thanks!

پاسخ
Gas is 'n vinnige manier om kos voor te berei. August 28, 2023 - 3:40 pm

Thank you, I have recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

پاسخ
Cotele Dunării Năvodari August 28, 2023 - 7:05 pm

You must participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I’ll recommend this site!

پاسخ
situs porno August 28, 2023 - 7:12 pm

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

پاسخ
antreprenori de succes August 28, 2023 - 9:07 pm

I beloved as much as you’ll obtain carried out right here. The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish. however, you command get got an impatience over that you wish be handing over the following. unwell surely come more until now once more as exactly the similar just about a lot regularly inside case you defend this hike.

پاسخ
glicina August 28, 2023 - 10:49 pm

Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

پاسخ
tantra for singles August 29, 2023 - 6:10 am

Great write-up, I’m normal visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

پاسخ
penerjemah tersumpah August 29, 2023 - 10:14 am

I got what you intend, thankyou for posting.Woh I am delighted to find this website through google.

پاسخ
excursii delta dunarii August 29, 2023 - 10:18 am

you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

پاسخ
susu almond August 30, 2023 - 3:29 am

Some really nice stuff on this web site, I like it.

پاسخ
Hot Cam Girls August 30, 2023 - 9:44 am

You can even get to know yourself better, courtesy of the local handwriting analysts

پاسخ
bra manufacturers August 30, 2023 - 12:53 pm

What an informative and thoroughly-researched article! The author’s thoroughness and ability to present complex ideas in a comprehensible manner is truly praiseworthy. I’m totally captivated by the scope of knowledge showcased in this piece. Thank you, author, for providing your knowledge with us. This article has been a true revelation!

پاسخ
tvexpress recarga oficial August 31, 2023 - 7:54 am

Thank you, I have just been searching for info about this topic for a while and yours is the best I have found out till now. But, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

پاسخ
AlNiCo Magnet August 31, 2023 - 8:45 am

This web site is really a walk-by for all the information you wanted about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and also you?ll definitely uncover it.

پاسخ
situs slot terpercaya 2023 August 31, 2023 - 8:15 pm

I like this weblog very much so much excellent information.

پاسخ
stripper tampa August 31, 2023 - 8:49 pm

Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

پاسخ
Slot Gacor Terbaru September 1, 2023 - 2:22 am

Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

پاسخ
credit card processing ISO programs September 1, 2023 - 6:41 am

This web site is mostly a stroll-via for all of the info you wanted about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and you?ll undoubtedly uncover it.

پاسخ
agen slot terpercaya September 1, 2023 - 9:09 am

I view something truly interesting about your blog so I saved to bookmarks.

پاسخ
slot online September 1, 2023 - 12:52 pm

Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

پاسخ
how to start a payment processing company September 1, 2023 - 9:50 pm

I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

پاسخ
mpo slot September 2, 2023 - 8:24 am

I like this web site so much, saved to bookmarks. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

پاسخ
hire a hacker uk September 2, 2023 - 4:01 pm

Glad to be one of many visitants on this awing internet site : D.

پاسخ
trusted hackers for hire September 2, 2023 - 11:50 pm

Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

پاسخ
澳洲IT代写 September 3, 2023 - 12:25 am

This is undoubtedly one of the best articles I’ve read on this topic! The author’s comprehensive knowledge and passion for the subject are apparent in every paragraph. I’m so thankful for coming across this piece as it has enriched my understanding and stimulated my curiosity even further. Thank you, author, for taking the time to create such a remarkable article!

پاسخ
start a credit card machine business September 3, 2023 - 4:38 am

F*ckin? remarkable things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

پاسخ
hackers for hire September 3, 2023 - 6:39 am

Keep working ,fantastic job!

پاسخ
vibrador bullet September 3, 2023 - 11:55 am

I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

پاسخ
bokep indo September 3, 2023 - 2:39 pm

Thanks for the thoughts you are sharing on this web site. Another thing I’d prefer to say is the fact getting hold of duplicates of your credit history in order to examine accuracy of the detail could be the first action you have to conduct in fixing credit. You are looking to clean your credit profile from damaging details mistakes that mess up your credit score.

پاسخ
computador para designer grafico September 3, 2023 - 5:42 pm

This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

پاسخ
solar water heater for home September 4, 2023 - 2:10 am

I do like the way you have framed this situation and it does present us a lot of fodder for thought. However, coming from just what I have personally seen, I just hope when the feed-back pack on that people stay on issue and not embark upon a soap box associated with the news of the day. Anyway, thank you for this outstanding piece and although I can not really concur with this in totality, I respect your point of view.

پاسخ
Continue September 4, 2023 - 1:59 pm

Thanks for the ideas you have provided here. Also, I believe there are many factors that keep your car insurance policy premium straight down. One is, to bear in mind buying cars that are in the good set of car insurance businesses. Cars which have been expensive will be more at risk of being robbed. Aside from that insurance policies are also in accordance with the value of your automobile, so the more pricey it is, then the higher your premium you make payment for.

پاسخ
undangan digital September 4, 2023 - 2:24 pm

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “But O the truth, the truth. The many eyes That look on it The diverse things they see.” by George Meredith.

پاسخ
tovaglia da pic nic September 4, 2023 - 2:50 pm

As a Newbie, I am permanently exploring online for articles that can be of assistance to me. Thank you

پاسخ
cara menghitung harga wajar saham September 4, 2023 - 5:36 pm

I¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i¦m satisfied to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to do not disregard this web site and provides it a look regularly.

پاسخ
range rover maintenance September 4, 2023 - 9:53 pm

Enjoyed looking through this, very good stuff, appreciate it.

پاسخ
tovaglia da pic nic September 4, 2023 - 11:07 pm

You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will approve with your blog.

پاسخ
repair ccc bmw September 5, 2023 - 8:07 am

What i don’t understood is in fact how you’re not really a lot more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You know therefore considerably in terms of this subject, made me individually consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t interested except it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time maintain it up!

پاسخ
smm panel termurah September 5, 2023 - 8:35 am

Some truly superb posts on this website, regards for contribution. “An alcoholic is someone you don’t like who drinks as much as you do.” by Dylan Thomas.

پاسخ
chauffeur malaysia September 5, 2023 - 10:22 am

Really enjoyed this post, is there any way I can receive an email when you make a new post?

پاسخ
Michelin Tyre Price Malaysia 2023 September 5, 2023 - 1:10 pm

I went over this site and I believe you have a lot of excellent information, bookmarked (:.

پاسخ
bmw workshop September 5, 2023 - 5:43 pm

You have noted very interesting points! ps nice web site.

پاسخ
suzuki surabaya September 5, 2023 - 6:01 pm

You are my breathing in, I possess few web logs and rarely run out from post :). “The soul that is within me no man can degrade.” by Frederick Douglas.

پاسخ
Ukraine surrogate September 5, 2023 - 8:05 pm

I?¦ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Reading this information So i am glad to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most surely will make certain to don?¦t put out of your mind this web site and give it a glance on a constant basis.

پاسخ
Michelin Tyres Cars For Sale September 5, 2023 - 11:35 pm

You completed a few fine points there. I did a search on the matter and found a good number of folks will have the same opinion with your blog.

پاسخ
Prusa i3 MK3S September 6, 2023 - 4:46 am

You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart. “There are only two industries that refer to their customers as users.” by Edward Tufte.

پاسخ
chauffeur service near me September 6, 2023 - 8:07 am

Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, great written and include almost all significant infos. I would like to look extra posts like this.

پاسخ
turunminum.id September 6, 2023 - 8:45 am

This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though?

پاسخ
plasma pyrolysis system manufacturer September 6, 2023 - 10:41 am

Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

پاسخ
how to hire a hacker September 6, 2023 - 11:47 pm

Thanks for the good writeup. It in truth used to be a enjoyment account it. Look complicated to far brought agreeable from you! By the way, how can we be in contact?

پاسخ
merchant processing agent September 7, 2023 - 4:22 am

Good ? I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

پاسخ
strippers buffalo September 7, 2023 - 7:48 am

Music began playing as soon as I opened this website, so annoying!

پاسخ
local private investigaton agencies near me September 7, 2023 - 8:28 am

Enjoyed reading this, very good stuff, thankyou.

پاسخ
hire a hacker for cell phone September 7, 2023 - 3:02 pm

You made some nice points there. I did a search on the issue and found most guys will consent with your site.

پاسخ
slot gacor hari ini September 7, 2023 - 8:11 pm

I would also like to state that most of those who find themselves with no health insurance are typically students, self-employed and those that are unemployed. More than half in the uninsured are really under the age of Thirty five. They do not sense they are wanting health insurance since they are young and healthy. Its income is normally spent on homes, food, in addition to entertainment. Many people that do represent the working class either complete or part-time are not provided insurance by way of their work so they get along without due to the rising cost of health insurance in the United States. Thanks for the thoughts you talk about through this web site.

پاسخ
LED Linear Fixture September 8, 2023 - 7:12 pm

Excellent blog right here! Also your web site a lot up fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

پاسخ
crushai September 10, 2023 - 7:31 am

I was just seeking this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

پاسخ
医院证明英文 September 10, 2023 - 9:13 am

My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

پاسخ
iso vs payment processor September 10, 2023 - 2:39 pm

F*ckin? tremendous things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

پاسخ
start a credit card processing company September 10, 2023 - 7:01 pm

Thanks for your publication on this website. From my experience, occasionally softening up a photograph could possibly provide the photo shooter with a bit of an creative flare. Sometimes however, this soft blur isn’t just what exactly you had planned and can usually spoil a normally good snapshot, especially if you thinking about enlarging this.

پاسخ
fiserv ISO Program September 10, 2023 - 11:12 pm

Good blog post. Some tips i would like to bring about is that laptop or computer memory should be purchased when your computer cannot cope with everything you do by using it. One can mount two random access memory boards having 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should always check the manufacturer’s documentation for one’s PC to make certain what type of memory space is needed.

پاسخ
desain Plakat akrilik September 11, 2023 - 10:50 am

Hello, i believe that i noticed you visited my web site so i came to “go back the choose”.I’m trying to in finding issues to improve my web site!I assume its ok to use some of your ideas!!

پاسخ
slot thailand September 11, 2023 - 2:14 pm

I take pleasure in, result in I found just what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

پاسخ
stafaband mp3 September 11, 2023 - 6:08 pm

An attention-grabbing discussion is price comment. I think that it is best to write more on this topic, it won’t be a taboo subject but typically persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

پاسخ
Online Store September 12, 2023 - 1:12 am

I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
situs porno September 12, 2023 - 1:59 pm

This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

پاسخ
bantengjp September 12, 2023 - 9:24 pm

Yeah bookmaking this wasn’t a risky conclusion outstanding post! .

پاسخ
descobrir cpf pelo nome September 13, 2023 - 6:46 pm

Hi there, You have performed an excellent job. I’ll certainly digg it and for my part recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.

پاسخ
Businesses Near Me September 14, 2023 - 3:35 am

Thanks, I’ve just been looking for information about this topic for a while and yours is the greatest I have found out till now. However, what in regards to the conclusion? Are you sure concerning the source?

پاسخ
vitamin c products September 14, 2023 - 7:26 am

Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

پاسخ
liga regional colombia September 14, 2023 - 8:42 am

Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed! Very helpful information specially the last phase 🙂 I handle such information much. I used to be looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

پاسخ
hire a hacker for social media September 14, 2023 - 9:11 am

Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

پاسخ
ini partnership September 14, 2023 - 6:08 pm

What i don’t understood is if truth be told how you are no longer really much more smartly-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore significantly with regards to this matter, produced me personally consider it from so many numerous angles. Its like women and men are not involved except it¦s something to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times maintain it up!

پاسخ
hire a hacker to recover an account September 14, 2023 - 9:43 pm

At this time it looks like Wordpress is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

پاسخ
DIY concrete hot tub September 15, 2023 - 7:54 am

F*ckin’ tremendous things here. I am very glad to look your article. Thank you a lot and i’m having a look forward to contact you. Will you please drop me a mail?

پاسخ
cabin crew course in malaysia September 15, 2023 - 8:30 pm

I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
outdoor water filter backwash September 16, 2023 - 1:54 am

You are my intake, I have few web logs and rarely run out from post :). “To die for a religion is easier than to live it absolutely.” by Jorge Luis Borges.

پاسخ
megadede September 16, 2023 - 6:49 am

I like this web site very much, Its a real nice billet to read and find information.

پاسخ
empresa limpa fossa September 17, 2023 - 1:19 am

Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

پاسخ
porque escolher gel excitante September 17, 2023 - 6:35 pm

Lovely just what I was looking for.Thanks to the author for taking his time on this one.

پاسخ
eventlocations berlin September 17, 2023 - 9:22 pm

Hi, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer, would check thisK IE nonetheless is the marketplace chief and a huge section of other people will pass over your wonderful writing because of this problem.

پاسخ
glasgow community care September 18, 2023 - 2:14 am

I enjoy your work, thankyou for all the great articles.

پاسخ
Curso de biodescodificación September 18, 2023 - 3:58 am

You can certainly see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

پاسخ
canon inca September 18, 2023 - 10:40 am

I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I?¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
Bio Link September 18, 2023 - 1:00 pm

obviously like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I will surely come back again.

پاسخ
igreen energy goias September 18, 2023 - 7:38 pm

Loving the information on this website , you have done outstanding job on the posts.

پاسخ
instalaciones de CO2 para frío industrial September 18, 2023 - 7:40 pm

There is clearly a lot to identify about this. I assume you made some good points in features also.

پاسخ
campo uruguay September 18, 2023 - 10:54 pm

Perfect work you have done, this site is really cool with excellent information.

پاسخ
how do I start a credit card processing iso September 19, 2023 - 5:37 am

It’s my opinion that a foreclosures can have a significant effect on the client’s life. Foreclosures can have a Seven to a decade negative effects on a debtor’s credit report. Any borrower who’s applied for a mortgage or any loans for example, knows that a worse credit rating is usually, the more complicated it is for any decent mortgage. In addition, it may affect the borrower’s chance to find a respectable place to let or rent, if that turns into the alternative homes solution. Thanks for your blog post.

پاسخ
alquilar moto en sevilla September 19, 2023 - 6:09 am

I really enjoy reading through on this website , it has good blog posts.

پاسخ
Tarot card Reader September 19, 2023 - 10:25 am

This is the appropriate weblog for anybody who needs to search out out about this topic. You understand so much its virtually onerous to argue with you (not that I really would need?HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

پاسخ
ethical hackers for hire September 19, 2023 - 10:40 am

Really clean web site, thanks for this post.

پاسخ
Warcraft 3 September 19, 2023 - 7:17 pm

Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

پاسخ
인천출장안마 September 20, 2023 - 7:30 am

Yet another thing I would like to talk about is that in lieu of trying to match all your online degree programs on days and nights that you end work (as most people are drained when they go back home), try to get most of your instructional classes on the weekends and only a few courses in weekdays, even if it means a little time away from your saturday and sunday. This is beneficial because on the week-ends, you will be far more rested along with concentrated for school work. Thx for the different ideas I have learned from your site.

پاسخ
click for source September 20, 2023 - 7:53 am

Absolutely indited written content, Really enjoyed reading.

پاسخ
more info here September 20, 2023 - 11:21 am

I have been examinating out a few of your posts and it’s clever stuff. I will definitely bookmark your blog.

پاسخ
pop over to these guys September 20, 2023 - 3:25 pm

obviously like your website but you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth then again I will certainly come back again.

پاسخ
here are the findings September 20, 2023 - 4:47 pm

You have remarked very interesting points! ps nice site. “It is better to be hated for who you are than to be loved for what you are not.” by Andre Gide.

پاسخ
eap payments iso agent program September 21, 2023 - 2:15 am

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I’d really appreciate it.

پاسخ
flight attendant course September 21, 2023 - 5:56 am

It’s best to participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will suggest this site!

پاسخ
turn vape September 22, 2023 - 2:16 am

Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

پاسخ
Kuliner Jakarta September 22, 2023 - 9:00 am

I always was concerned in this subject and stock still am, thankyou for putting up.

پاسخ
cojines decorativos September 22, 2023 - 11:21 am

You have observed very interesting points! ps nice site.

پاسخ
서귀포출장마사지 September 22, 2023 - 6:40 pm

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

پاسخ
Tv por assinatura September 22, 2023 - 7:53 pm

I’m still learning from you, as I’m trying to achieve my goals. I certainly love reading everything that is posted on your website.Keep the aarticles coming. I loved it!

پاسخ
luminária de mesa September 22, 2023 - 10:18 pm

Hey there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

پاسخ
speed doors September 23, 2023 - 9:41 am

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Regards!

پاسخ
Glazed porcelain tile September 23, 2023 - 2:22 pm

Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve included you guys to my blogroll.

پاسخ
hire a snapchat hacker September 23, 2023 - 2:26 pm

Keep functioning ,impressive job!

پاسخ
hire a hacker uk September 23, 2023 - 8:15 pm

It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

پاسخ
출장안마 September 24, 2023 - 9:49 pm

I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

پاسخ
출장안마 September 25, 2023 - 5:38 am

Your passion and dedication to your craft shine brightly through every article. Your positive energy is contagious, and it’s clear you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

پاسخ
togel808 September 25, 2023 - 7:22 am

Thanks for the good writeup. It in truth was a leisure account it. Look advanced to more brought agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

پاسخ
출장안마 September 25, 2023 - 8:40 am

I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

پاسخ
slot gacor mudah menang September 25, 2023 - 9:20 pm

I like this site because so much useful material on here : D.

پاسخ
RTP rodaslot88 September 26, 2023 - 12:41 am

I have recently started a website, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

پاسخ
출장안마 September 26, 2023 - 5:21 am

I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

پاسخ
Desentupidora September 26, 2023 - 8:00 am

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

پاسخ
출장안마 September 26, 2023 - 8:08 am

Your passion and dedication to your craft shine brightly through every article. Your positive energy is contagious, and it’s clear you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

پاسخ
toko ponsel99 September 26, 2023 - 9:26 am

I enjoy foregathering useful information , this post has got me even more info! .

پاسخ
white label payment solutions September 26, 2023 - 1:44 pm

Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

پاسخ
출장안마 September 26, 2023 - 2:35 pm

I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

پاسخ
situs porno September 26, 2023 - 11:21 pm

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless just imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the best in its niche. Fantastic blog!

پاسخ
start a merchant services company September 27, 2023 - 12:16 am

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

پاسخ
출장안마 September 27, 2023 - 8:02 am

I want to express my appreciation for this insightful article. Your unique perspective and well-researched content bring a new depth to the subject matter. It’s clear you’ve put a lot of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for sharing your knowledge and making learning enjoyable.

پاسخ
출장마사지 September 27, 2023 - 8:49 am

I’d like to express my heartfelt appreciation for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a great deal of thought into this, and your ability to articulate complex ideas in such a clear and comprehensible manner is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the process of learning so enjoyable.

پاسخ
Baixar Filmes Torrent September 27, 2023 - 4:04 pm

Fantastic site. A lot of useful info here. I am sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks on your effort!

پاسخ
Revestimentos em Pedra Madeira Bruta September 28, 2023 - 8:16 am

This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

پاسخ
Auxílio-gás September 28, 2023 - 10:10 am

Hi there are using Wordpress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

پاسخ
situs porno September 29, 2023 - 6:10 am

hi!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

پاسخ
출장안마 September 30, 2023 - 12:31 am

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

پاسخ
제주출장마사지 September 30, 2023 - 12:44 am

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

پاسخ
창원출장마사지 September 30, 2023 - 12:55 am

I’d like to express my heartfelt appreciation for this insightful article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for sharing your knowledge so generously and making the learning process enjoyable.

پاسخ
starting a merchant services company September 30, 2023 - 3:32 am

Your home is valueble for me. Thanks!?

پاسخ
QQ101 September 30, 2023 - 7:24 pm

Thanks , I have recently been searching for info about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?