وضعیت گردش‌گری در پنجشیر؛ طالبان پشتون از حکومت محلی پنجشیر اطاعت نمی‌کنند

توسط Aamaj News

به‌دنبال نگرانی‌های شماری از باشندگان پنجشیر مبنی بر ورود افراد غیرمسوول و شلیک‌های هوایی آنان در این ولایت، شماری از باشندگان پنجشیر به آماج می‌گویند که طالبان پشتون از حکومت محلی طالبان پنجشیر اطاعت نمی‌کنند.

ابوبکر صدیق، سخن‌گوی والی پنجشیر اما به آماج می‌گوید که نیرو‌های طالبان از ولایت‌های دیگر به‌خاطر تفریح به پنجشیر می‌آیند.

او اما می‌افزاید که بر نیروی‌ها طالبان در درب وردی پنجشیر گوش‌زد شده تا از ورود افراد مسلح غیرمسوول در داخل پنجشیر جلوگیری شود و آن‌عده نیرو‌های‌که به‌خاطر تفریح به این ولایت می‌آیند حق شلیک‌ را ندارند و‌ نباید ترانه‌ها را در موتر شان بلند کنند.

از سوی هم عبدالحی رحیمی، سخن‌گوی فرماندهی امنیه طالبان در پنجشیر با تأیید ورود افراد مسلح غیرمسوول می‌گوید به‌صورت جدی با این افراد برخورد می‌شود و و تلاش از ورد این افراد بر داخل پنجشیر را دارند.

او اضافه می‌کند: «چندین‌بار با این نوع افراد برخوردهای نیز داشتیم و ما نمی‌‌گذاریم این‌نوع افراد داخل پنجشیر شوند.»

با آمدن فصل بهار در پنجشیر و برهم خوردن آرامش نسبی، باشندگان این‌ ولایت را بیش‌تر از هر زمان دیگر نگران ساخته است.

شماری از این باشند‌گان می‌گویند که با حاکمیت طالبان بر این‌ ولایت بیش‌تر افراد وابسته بر این گروه بر رغم تفریح با سلاح‌های دست داشته شان وارد پنجشیر می‌شوند و دست به شلیک‌های هوای می‌زنند و هیچ نوع ممانعتی از سوی حکومت طالبان بر این افراد نمی‌شود.

احمدالله از باشندگان این ولایت می‌گوید در این‌ اواخر افرادی‌که وابسته طالبان که بیش‌تر شان از ولایت‌های جنوبی هستند داخل پنجشیر می‌شوند، بالاتر از ۸۰ درصد شان مسلح هستند و با ترانه‌های بلند مختص بر خود شان دست بر شلیک‌های هوای می‌زنند که آرامش مردم را برهم‌ زده‌اند.

پنجشیر از جمله ولایت‌های شمالی کابل داری طبیعت سبز و با آب‌شار‌های کوچک می‌باشد که با این زیبای، درسال‌های گذشته روزانه هزاران گردش‌گر داخلی و خارجی را در فصل بهار و تابستان بر خود جلب می‌کرد. اما با روی‌کار آمدن حکومت‌ طالبان دیگر از این‌ گردش‌گران خبری نیست.

پست‌های مرتبط

2 نظرات

Hot Cam Girls September 21, 2023 - 4:26 am

For years, companies have structured their business strategies around the funnel, but not anymore

پاسخ
Eden Deeply Radio November 5, 2023 - 12:47 pm

There is some nice and utilitarian information on this site.

پاسخ

نظر بگذارید