ویډیوګانې

لخوا Aamaj News

یوټیوب

1 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 18 August 2022 | آماج... 2 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 17 August 2022 | آماج... 3 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 16 August 2022 | آماج... 4 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 15 August 2022 | آماج... 5 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 14 August 2022 | آماج... 6 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 13 August 2022 | آماج... 7 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 11 August 2022 | آماج... 8 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 10 August 2022 | آماج... 9 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 09 August 2022 | آماج... 10 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 08 August 2022 | آماج... 11 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 07 August 2022 | آماج... 12 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 06 August 2022 | آماج... 13 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 04 August 2022 | آماج... 14 Thumbnail youtube روایت مردم از کابل: کودکان و زنان در ساحه لیسه... 15 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 03 August 2022 | آماج... 16 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 02 August 2022 | آماج... 17 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 01 August 2022 | آماج... 18 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 31 July 2022 | آماج... 19 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 30 July 2022 | آماج... 20 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 28 July 2022 | آماج... 21 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 27 July 2022 | آماج... 22 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 26 July 2022 | آماج... 23 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 25 July 2022 | آماج... 24 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 23 July 2022 | آماج... 25 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 22 July 2022 | آماج... 26 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 21 July 2022 | آماج... 27 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 20 July 2022 | آماج... 28 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 19 July 2022 | آماج... 29 Thumbnail youtube روایت مردم: ط.ن پس از بررسی تلفن شخصی یک مرد... 30 Thumbnail youtube اعتراض بانوان پسا کُش.ته شدن یک زن پنجشیری توسط طال.بان 31 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 18 July 2022 | آماج... 32 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 17 July 2022 | آماج... 33 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 16 July 2022 | آماج... 34 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 15 July 2022 | آماج... 35 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 14 July 2022 | آماج... 36 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 13 July 2022 | آماج... 37 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 12 July 2022 | آماج... 38 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 08 July 2022 | آماج... 39 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 07 July 2022 | آماج... 40 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 06 July 2022 | آماج... 41 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 05 July 2022 | آماج... 42 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 04 July 2022 | آماج... 43 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 02 July 2022 | آماج... 44 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 01 July 2022 | آماج... 45 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 30 June 2022 | آماج... 46 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 29 June 2022 | آماج... 47 Thumbnail youtube Aamaj News 10PM News - 27 June 2022 | آماج... 48 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از بازگشت نظام الدین قیصاری تا... 49 Thumbnail youtube خبرهای ساعت ۱۰: از ادامه درگیری بلخاب تا دریافت جایزه... 50 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از بخت‌آزمایی دوباره در بلخاب تا... 51 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از آغاز جنگ شدید در بلخاب... 52 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از زمین لرزه فاجعه‌بار در جنوب... 53 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از زمین لرزه فاجعه‌بار در جنوب... 54 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از بلند شدن پرچم مقاومت در... 55 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از گلاویز شدن افراد مولوی مهدی... 56 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از آرامش قبل از طوفان در... 57 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از حادثه بر سیک‌ها در کابل... 58 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از سقوط چرخبال در پنجشیر تا... 59 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرهای ساعت ۱۰: از حملات سه جبهه تا تلاش... 60 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ مولوی مهدی آماده جنگ شد | تاکید ایران... 61 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از اخراج هزاران مهاجر افغان از ترکیه تا... 62 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از جدایی فرمانده هزاره‌تبار تا لشکرشی به بلخاب... 63 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از درگیری نیروهای جبهه سپاه آزادی تا وقوع... 64 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از حملات مقاومت‌گران در بغلان و پنجشیر تا... 65 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از اظهارات تازه والی کابل تا خشونت‌ها در... 66 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از بازداشت اجمل حقیقی و همکارانش تا خروج... 67 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از کمین مقاومت‌گران تا گزارش تازه سیگار از... 68 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از کمین مقاومت‌گران تا گزارش تازه سیگار از... 69 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌های نورستان و کنر... 70 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از فرستادن جنگ‌جویان تازه‌نفس بدخشانی به پنجشیر تا... 71 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از فرستادن جنگ‌جویان تازه‌نفس بدخشانی به پنجشیر تا... 72 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از انتقاد حکمتیار در مورد حجاب اجباری تا... 73 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از تأکید احمد مسعود بر تشکیل شورای عالی... 74 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از نبردهای پنجشیر تا کوچ اجباری مردم از... 75 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از خشونت‌ها در تخار تا افزایش قیمت‌های مواد... 76 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از درگیری در پنجشیر تا نمایشی خواندن لویه... 77 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از سرکوب اعتراض زنان تا سفر ملا برادر... 78 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از درگیری در پنجشیر تا خنثی شدن طرح... 79 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از سپردن مسوولیت فرودگاه‌های کشور به امارات تا... 80 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از انتقاد ستانکزی در مورد وضع موجود تا... 81 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از تاکید مسعود بر مقاومت تا پیگیری ایران... 82 Thumbnail youtube مهم‌ترین خبرها؛ از سفر ملا یعقوب به پنجشیر تا واکنش... 83 Thumbnail youtube حسیب الله پنجشیری به عبدالحمید خراسانی: نام ‌کشی‌های فیس‌بوکی نکن؛... 84 Thumbnail youtube پیام تازه مسعود: جبهه مقاومت تا آخرین لحظه در برابر... 85 Thumbnail youtube Exclusive interview with Mahmoud Ahmadinejad / گفتگوی ویژه با محمود... 86 Thumbnail youtube گفتگوی ویژه با محمود احمدی نژاد، رییس جمهور پیشین ایران 87 Thumbnail youtube آماج؛ بازتاب دهنده روایت‌های مردم افغانستان