کمک ۱.۴۹ میلیارد دالری بانک جهانی برای اوکراین

توسط Aamaj News

هیأت اجرایی بانک جهانی روز گذشته ۱.۴۹ میلیارد دالر کمک مالی اضافی را برای اوکراین تصویب کردند.

این پول برای کمک به پرداخت دست‌مزدهای کارمندان دولت و کارکنان اجتماعی تصویب شده و مجموع حمایت‌های تعهد شده‌ی بانک جهانی به بیش از ۴ میلیارد دالر افزایش یافته است.

در اعلامیه‌ای این بانک آمده است که آخرین بودجه با ضمانت‌های مالی از بریتانیا، هالند، لیتوانیا و لتونی حمایت می‌شود.

این پروژه هم‌چنان با تأمین مالی ایتالیا و کمک‌های یک صندوق اعتماد چندگانه جدید حمایت می‌شود.

در همین حال، اوکراین گفته است که بعد از تعطلیلی بخش‌های مهم اقتصادی این کشور پس از حمله‌ی روسیه حدود ۵ میلیارد دالر در ماه نیازمند است.

این در حالی‌ست که رهبران مالی گروه هفت، ماه گذشته متعهد شده بودند تا ۹.۵ میلیارد دالر بودجه جدید را تأمین کنند و حمایت غیرنظامی خود را افزایش دهند.

با این حال بانک جهانی گفته است که با کشور‌های کمک کننده هم‌کاری می‌کند تا بودجه‌ی مورد نیاز ا‌وکراین را در بخش‌های آموزشی، صحت، خدمات اجتماعی، برق و آب را برای اوکراین تأمین کند.

آروپ بانرجی، مدیر اجرایی کشورهای اروپای شرقی بانک جهانی، در بیانیه‌ای گفته است که این خدمات برای رفع ضروریات شهروندان اوکراین ارایه می‌شود تا از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود.

او افزوده است که این خدمات شامل بازسازی دوباره‌ی شهر‌های اوکراین نیز می‌باشد.

پس از حمله‌ی روسیه بر اوکراین، تمام اداره‌های دولتی این کشور به‌جز از بخش‌های نظامی تعطیل شده‌اند و نگرانی‌ها از کم‌بود خدمات اجتماعی، مواد غذایی و کمک‌های اولیه نیز بیش‌تر است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید