طالبان: هیج زنی حق ندارد در جلوی مردان خودآرایی کند؛ لباس زنان نباید نازک باشد

توسط Aamaj News

وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان، در رهنمایی خطبه‌ی روز جمعه‌ی خود گفته است که هیچ زنی حق خودنمایی در انظار مردان را ندارند. به گفته‌ی این وزارت، زنان مسلمان نباید به گونه‌ی لباس بپوشند که برجستگی‌های بدن‌شان قابل تشخیص باشد. 

وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان تاکید کرده که لباس زنان مسلمان نازک هم نباید باشد تا بدن‌شان نمایان شود.

از سویی هم این وزارت افزوده: «پوشاندن صورت زنان فرض است و رعایت حجاب از ضایع‌شدن نیروی فکری و کاری جوانان، به‌عنوان ستون فقرات جامعه جلوگیری می‌کند.»

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید