۲۵ سازمان بین‌المللی خواهان بحث فوری روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان شدند

توسط Aamaj News

۲۵ سازمان به‌شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌‌ی سرگشاده به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار بحث فوری روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان شدند.

به گفته‌ی این سازمان‌ها وضعیت زنان در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر جهان خراب است و در هیچ کشور زنان به اندازه‌ی زنان افغانستان از حقوق‌شان محروم نشده‌اند.

از سوی هم هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در افغانستان گفته است: «فکر می‌کنم که این یک وضعیت اضطراری است که شورای حقوق بشر باید به آن توجه بیش‌تر کند.»

خانم بار در ادامه گفت: «طالبان از زمان به قدرت رسیدن در پانزدهم ماه آگست حقوق زنان و دختران را در تمامی امور زنده‌گی نقض کرده‌اند. آن‌ها مانع دست‌رسی‌شان به آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار، آزادی بیان و خدمات صحی شده‌اند و سیستم رسیده‌گی به خشونت بر اساس جنسیت را از بین بردند.»

افزون بر دیدبان حقوق بشر، ۲۴ سازمان به.شمول سازمان عفو بین‌الملل، مرکز آموزشی زنان افغان، مرکز عدالت جهانی و کمک به افغانستان برای آموزش نامه‌ی سرگشاده را آماده کرده‌اند.

در ادامه آمده که تحقیقات بین‌المللی، سخنان شاهدان و شواهد ویدیویی نشان می‌دهد که بر خانه‌های مدافعان حقوق زن و دیگران که علیه محدودیت‌ها بر زنان و تخطی‌ها اعتراض کرده‌اند، هجوم برده شده و آنان با تهدید، اختطاف، ناپدید شدن اجباری و حمله توسط وسایل برقی و اسپری کیمیایی روبه‌رو شده‌اند.

در این نامه با اشاره به محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زنان در کشور و منحل شدن کمیسیون حقوق بشر تأکید شده است که وضعیت زنان در افغانستان به گونه‌ی دراماتیک وخیم‌تر شد و این کشور امروز با جدی‌ترین بحران حقوق زن در جهان مواجه است.

این در حالی‌ست که طالبان بارها تأکید کردند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید