۷۰ کشور و اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق زنان در افغانستان «شدیدأ» ابراز نگرانی کردند

توسط Aamaj News

در آستانه‌ی آغاز سال تعلیمی در افغانستان، بیش از ۷۰ کشور و اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی کرده و تصمیم ادامه ممنوعیت تحصیل دختران را «غیرقابل توجیه» خوانده‌اند.

نمایندگان بیش از ۷۰ کشور در بیانیه‌ای مشترک که توسط آلبانیا به نمایندگی سایر کشورها ترتیب شده گفته‌اند که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان در هیچ جایی جهان دیده نمی‌شود.

طالبان که بارها به تعهدشکنی از سوی جهان متهم اند، بار دیگر در این بیانیه آمده است که این گروه با سرپیچی از خواست مردم افغانستان و وعده‌شکنی به جامعه‌ی جهانی، به اجرای اقدام‌های «ظالمانه» علیه زنان و دختران ادامه می‌دهند.

طبق این بیانیه تصمیم‌های طالبان برای ممنوعیت ورود زنان به دانش‌گاه‌ها، بسته‌نگه‌داشتن مکتب‌های متوسطه به‌روی دختران و جلوگیری از کار زنان افغانستان در سازمان‌های غیردولتی، در کنار سایر محدودیت‌ها، «غیرقابل توجیه» است.

بیش از ۷۰ کشور جهان و اتحادیه اروپا گفته‌اند که حکم ممنوعیت کارمندان زن در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی، به این معنا است که میلیون‌ها افغانستانی قادر به دست‌رسی به کمک‌های بشردوستانه نخواهند بود.

این کشورها هم‌چنان هشدار داده‌ است که ممنوعیت تحصیلات متوسطه و دانش‌گاهی دختران و زنان در افغانستان، این قشر را از «حق انسانی محروم می‌کنند» و خطرات تجربه‌ی خشونت مبتنی بر جنسیت بیش‌تر و ثبات، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، حکومت‌داری فراگیر را «ضعیف» می‌کند.

در این بیانیه نیز آمده است از آن‌جای که یک سوم نیروی کار بشردوستانه در افغانستان زن هستند و آنان در حال حاضر قادر به کار یا دسترسی به زنان و سایر افراد آسیب‌پذیر که نیاز به حمایت دارند، نیستند.

در این بیانیه فرمان‌های طالبان علیه زنان و دختران مضر خوانده شده و به آنان خاطر نشان شده است که در تجدید نظر نکردن از آیت تصمیم که صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و جامعه‌ی افغانستان و رفاه مردم افغانستان وارد می‌کند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید