پنجاه زن از دانش‌کده‌ی حقوق و علوم سیاسی یک دانش‌گاه خصوصی در کندهار فارغ شدند

توسط Aamaj News

خبرگزاری دولتی باختر ‏گزارش داده است که ۲۲۷ تن که پنجاه تن آن زنان هستند از دانش‌کده‌ی حقوق و علوم سیاسی یک دانش‌گاه خصوصی در ولایت کندهار فارغ شده و سند فراغت خود را به‌دست آوردند.

این دانش‌جویان، از بخش‌های حقوق، دیپلوماسی، قضایی و سارنوالی فارغ‌ شده‌‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید