بانوان معترض با شعار «خاموشی جهان یعنی حمایت از تروریستان»

توسط Aamaj News

شماری از اعضای نهادی به نام تیم خودجوش زنان مبارز افغانستان، در مکان سربسته و با پنهانی کردن‌ هویت شان، ام‌روز یک‌شنبه (۱۶ اسد) در اعتراض به خاموشی جامعه جهانی در برابر آنچه که آنها جنایت‌های طالبان می‌خوانند، اعتراض کرده و گفته‌اند که خاموشی ‌جهان به مثابه حمایت از تروریستان است.

تیم خودجوش زنان مبارز افغانستان با اشاره به یک سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گویند که از زمان حاکمیت طالبان شهروندان این کشور هر روز بیش‌تر با وضعیت طاقت فرسا و سخت زندگی روبه‌رو شده‌اند.

آنان هم‌چنان با اشاره به سرکوب مردم از سوی طالبان گفته‌اند: «مردم توان بلند کردن صدای خود را ندارند که هر روز کُشته می‌شوند و ظلمت همه افغانستان را فرا گرفته است.»

اعضای حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان تاکید کرده اند که باوجود این همه سختی و سرکوب اعتراضات از سوی طالبان، آنها برای آزادی صدا بلند خواهند کرد، این بانوان افزوده‌اند «گرچه صدایی از صداهای بریده است ولی تا توان است این مبارزه ادامه خواهد داشت، ما برای حق مان می‌جنگیم.»

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید