زنان معترض؛ «طالبان در وزارت عدلیه زنان را برکنار و ملا‌های مدرسه‌های پاکستان را جای‌گزین کرده‌اند»

توسط Aamaj News

تلاش طالبان برای پذیرفته‌ شدن حکومت شان به‌عنوان یک حکومت مشروع از سوی جامعه جهانی تاکنون بی نتیجه بوده است. جامعه جهانی در همان روز‌های ورود طالبان به کابل، به‌رسمیت شناخته‌شدن رژیم طالبان را مشروط به‌عمل کرد آنان گفته و هشدار داده بود که اگر رفتار طالبان به ویژه در برابر زنان تغییر نکرده باشد به‌رسمیت شناخته نخواهند شد.

این در حالی‌ست که مقام‌های طالبان در قطر و داخل کشور بار‌ها از تغییر سخن گفته‌اند، تغییری که تاکنون به گفته‌ی جامعه‌ی جهانی به آن عمل نشده است و طالبان به قانون‌های بین‌المللی به‌شمول حقوق زنان احترام ندارند. از جمله‌‌ کابینه‌ی مردانه‌ حکومت طالبان در همان اوایل کار، بیان‌گر این بود که طالبان نمی‌خواهند زنان در وزارت‌ها و ریاست‌های مهم دولتی کار کنند. به همین منظور «طالبان در وزارت‌خانه‌های دولتی زنان را برکنار و ملا‌های مدرسه‌ را جای‌گزین‌ کرده‌اند.»

شگوفه نام مستعار یک تن از کارمندان وزارت عدلیه که آماج به منظور حفظ مقام و جان شخص از گرفتن نام اصلی‌اش خودداری می‌کند، می‌گوید که طالبان، کارمندان زن را در این وزارت برکنار و ملا‌های که در مدرسه‌های مختلف از جمله پاکستان درس‌ خوانده‌اند را جای‌گزین آنان می‌کنند.

شگوفه در صحبت با خبرنگار آماج گفت: «طالبان در همان ابتدای ورود شان به کابل، به همه کارمندان زن در وزارت عدلیه گفتند که تا یک مدت زمان کوتاه به وظیفه برنگردند، معاش شان پرداخته خواهد شد و هیچ زنی از وظیفه برکنار نخواهد شد، منفی از آنانی‌که خارج رفته‌اند و یا هم در بست‌های بلند وظیفه انجام می‌دادند. اما این حرف‌های شان دروغ از آب در آمد، طالبان با گذشت ماه‌ها تاکنون برای هیچ یکی از ما معاش پرداخت نکرده‌اند و برکناری کارمندان زن هم‌چنان در این وزارت ادامه دارد.»

به گفته‌ی این کارمند وزارت عدلیه، طالبان با گذشت هرروز تعدادی از دخترخانم‌ها را بدون کدام موضوعی برکنار و ملا‌های که اکثراً از مدرسه‌های پاکستان فارغ شده‌اند را طی حکمی و بدون کدام امتحانی جای‌گزین می‌کنند. به گفته‌ی او، طالبان پس از برکناری زنان از این وزارت برای آنان هیچ امتیاز دیگری در نظر نمی‌گیرند، در حالی‌‌که بیش‌تر این زن‌ها سرپرست خانواده‌ی خود‌اند و مجبور‌اند که برای لقمه‌ی نانی دست به‌کار شوند.

چند تن از کارمندان دیگر این وزارت نیز در گفتگو با آماج، از پرداخت نشدن معاش شان شکایت داشته و بالای تقرری های طالبان انتقاد می‌کنند.

طالبان پس از قدرت گیری در افغانستان، یک کابینه‌ی مردانه اعلام کردند که در آن هیچ زن ویا قوم هزاره شامل نبود، این کابینه‌ با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شد.

با گذشت چهار ماه از حکومت‌داری طالبان در افغانستان، تاکنون هیچ کشوری آنان را به‌رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق زنان، احترام به آزادی بیان، تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم، از شرط‌های می‌باشد که کشور‌های جهان برای به‌رسمیت شناخته‌شدن حکومت طالبان پیش‌نهاد کرده‌اند. شرط‌های که به گفته نهاد بین‌المللی، تاکنون طالبان به آن‌ها عمل نکرده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید