بانوان معترض در کابل: در مقابل طالبان خاموش نمی‌باشیم

توسط Aamaj News

‏شماری از بانوان در پیوند به «ارتقا کاذب» مکتب‌های دخترانه و محدود کردن حضور زنان در رسانه‌ها در مقابل یک مکتب در شهر کابل گردهم آمده، علیه طالبان شعار سر داده و اعتراض کردند.‬⁩

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید