امریکا ۳۲۷ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

توسط Aamaj News

وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا گفته است که نزدیک به ۳۲۷ میلیون دالر را به‌عنوان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان می‌فرستد.

این وزارت ناوقت روز گذشته (جمعه) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۱۹ میلیون دالر آن از طریق دفتر جمعیت، پناهنده‌گان و مهاجرت این وزارت ارایه می‌شود.

وزارت خارجه‌ی امریکا است که ۲۰۸ میلیون دالر دیگر از طریق دفتر کمک‌های بشردوستانه آژانس توسعه امریکا به افغانستان کمک‌ می‌شود.

در اعلامیه آمده است که این کمک‌ برای فراهم‌ کردن سرپناه، مراقبت‌های صحی، جابه‌جایی دوباره بی‌جا شده‌گان داخلی، حفاظت، سلامت بارداری و مادر، نجات زنده‌گی و خدمات پیش‌گیری و پاسخ به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، ارایه می‌شود.

این وزارت تصریح کرده است که کمک‌های مالی برای حمایت از کمک‌های چندبخشی از جمله صحت، تغذیه، آزمایش ویروس کرونا و واکسیناسیون ادامه به پناهنده‌گان افغانان در کشور‌های هم‌سایه خواهد یافت.

 وزارت خارجه امریکا علاوه کرده است که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان، کمک‌های این کشور به افغانستان و کشور‌های همسایه به ۱.۱ میلیارد دالر امریکایی می‌رسد.

این وزارت علاوه است که آنان به مردم افغانستان متعهد هستند و هم‌چنان از سایر عضوهای جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که به تعهدهای ۳۱ مارچ برای حمایت از واکنش‌ بشردوستانه در افغانستان متعهد باشند.

بر بنیاد این اعلامیه، امریکا به کمک به مردم افغانستان از طریق سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی ادامه خواهد داد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید