رهبری دانش‌‌گاه تخار به دانش‌جویان: از صحبت در مورد چالش‌ها با رسانه‌ها جدأ خودداری کنید در غیر آن با استخبارات روبه‌رو می‌شوید

توسط Mahnaz Mashal

پس از روی‌کار آمدن حکومت طالبان، دانش‌گاه‌های دولتی در سراسر افغانستان بسته شد و به دانش‌جویان اجازه‌ی حضور در دانش‌گاه‌ها داده نشد.

اکنون پس از هفت‌ماه فشار و تأکید‌ از سوی جامعه جهانی، دانش‌گاه‌ها با قوانین و مقرره‌های جدید از سوی طالبان بازگشایی شد؛ اما چالش‌های فراوان هنوز‌هم سد‌ راه دانش‌جویان است، مشکل‌های‌که دانش‌جویان تخار از صحبت در مورد‌ آن ممنوع شده‌اند.

خبرنامه‌ی جدید رهبری دانش‌گاه تخار‌‌ که در اختیار آماج قرار گرفته، نشان می‌دهد که برای دانش‌جویان هشدار داده شده‌ تا در مورد چالش‌های موجود در دانش‌گاه‌ با رسانه‌ها قطعأ صحبت نکنند.

در این خبرنامه ذکر شده‌است که شکایت، صحبت‌ در مورد کاستی‌ها، تصویر‌برداری از محیط و ماحول دانش‌گاه و نشر آن خلاف اصول «امارت اسلامی» و دانش‌گاه‌های کشور است.

در خبرنامه آمده: «مرتکب این عمل جدأ مورد بازپرس استخبارات قرار خواهد گرفت.»

در همین حال راحله ابراهیمی، یکی از دانش‌جویان دانش‌گاه کابل به خبرنگار آماج می‌گوید: «با وجودی‌که ما حجاب اسلامی را رعایت ‌می‌کنیم طالبان با‌ ما بدرفتاری می‌کنند و به بهانه‌های مختلف که چرا رنگ لباس، چادر و بوت‌‌های تان سیاه نیست، با دختران جر و بحث می‌کنند.»

او هم‌چنان از نداشتن استادان مسلکی شکایت کرده می‌گوید: «استادان ما از پاکستان آمده‌اند حتا فارسی صحبت نمی‌توانند.»

این در حالی‌ست که پیش از این محمد علم حقانی، معاون امور مالی و اداری دانش‌گاه کابل طی یک مکتوبی از نحوه پوشش دختران ابراز نارضایتی کرده گفته بود: «برخی از دختران با لباس‌های به دانش‌گاه می‌آیند که نه‌تنها شایسته‌ی یک دختر مسلمان نیست، بل‌که غربی‌ها نیز چنین لباسی‌های را نمی‌پوشند»

در همین‌حال دانش‌جویان از وضع محدودیت‌ها، بدرفتاری مسولین و بی‌نظمی هنگام وارد‌شدن به دانش‌گاه و درس‌های‌شان شکایت دارند اما طالبان همواره به «حجاب اسلامی» تأکید دارند و از نحوه پوشش دختران در محیط دانش‌گاه ناراض اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید