طرح جدید وزارت تحصیلات طالبان: سه روز در هفته دختران به درس‌ها حاضر شوند و سه روز پسران

توسط Aamaj News

بر اساس تصمیم تازه وزارت تحصیلات عالی طالبان قرار است از این پس دانش‌جویان دختر و پسر در روزهای جداگانه در دانش‌گاه‌ها، آموزش ببینند.

طبق تقسیم اوقات جدید، روزهای شنبه، دوشنبه و چهار‌شنبه به دختران و روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه به پسران اختصاص یافته است.

نظر به تقسیم اوقات جدید تفکیک دختران و پسران، ساعت‌های درسی نیز از ساعت هشت صبح شروع می‌شود و تا سه بعد از ظهر ادامه می‌یابد.

طالبان هم‌چنان گفته‌اند که موضوع رعایت حجاب مطابق پوسترهای که در ریاست نشرات در دانش‌‌گاه‌ها، دانش‌کده‌ها و دروازه‌ها نصب شده است به‌طور کامل جدی می‌باشد.

پیش از این، این وزارت مضمون ثقافت اسلامی در دانش‌‌گاه کابل را از ۸ کریدیت به ۲۴ کریدیت افزایش داده بود.

با این حال شماری از استاد‌های دانش‌گاه با ابراز نگرانی گفته‌اند که امکان دارد طالبان در حال اجرای یک طرح خارجی برای از بین بردن آموزش در افغانستان باشند آنان می‌افزایند که در بازار، شفاخانه و همه ‌جا زن و مرد مختلط‌اند.

به گفته‌ی آنان با این کار سطح علمی دانش‌گاه پایین می‌آید.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید