معاون نخست‌وزیر طالبان: به‌زودی همه دانش‌گاه‌های دولتی باز می‌‌شوند

توسط Aamaj News

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ملا محمدحسن آخند، نخست‌وزیر حکومت طالبان ام‌روز با شماری از آموزگاران دانش‌گاه‌ها دیدار کرد.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان می‌گوید که در این دیدار آقای کبیر تاکید کرده‌ است که در دانش‌گاه‌ها دولتی به‌زودی باز می‌شود، به خواسته‌های آموزگاران رسیده‌گی می‌شود‌ و از فرار کادرها جلوگیری می‌شود.

این در حالی‌ست که با گذشت چهار ماه از حکومت طالبان تاکنون در دانش‌گاه‌های دولتی به‌روی دانش‌جویان مسدود است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید