یوناما از تصمیم بازگشایی دوباره‌ی دانش‌گاه‌ها در افغانستان، استقبال کرد

توسط Aamaj News

هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در توییتی از تصمیم بازگشایی دانش‌گاه‌های دولتی در افغانستان استقبال کرده می‌گوید که فردا روزی مهم برای افغانستان است.

یوناما می‌افزاید که سازمان ملل از تصمیم بازگشایی دانشگاه‌ها به روی پسران و دختران استقبال می‌کند.

یوناما تأکید می‌کند که دست‌رسی مساویانه به تعلیم و تربیه حایز اهمیت می‌باشد.

این در حالی‌ست که عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است که درس‌های دانش‌گاه‌های دولتی در مناطق گرم‌سیر به تاریخ ۱۳ دلو و در مناطق سردسیر کشور به تاریخ ۷ حوت آغاز می‌شود.

عبدالباقی حقانی در پیوند به حضور دانش‌جویان دختر و چگونه‌گی شرایط حضور آن‌ها در دانش‌گاه‌های دولتی اما چیزی نگفته است.

گفتنی‌ست که دانش‌گاه‌های دولتی پس از سقوط حکومت پیشین به روی دانش‌جویان مسدود شده بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید