نماینده‌ی بریتانیا در سازمان ملل: «حکومت طالبان» در انحصار پشتون‌ها است

توسط Aamaj News

سایمن منلی، نماینده‌ی بریتانیا در دفتر ژنوای سازمان ملل نسبت به وضعیت موجود افغانستان هشدار داده و از طالبان خواسته به فرمان عمومی احترام بگذارند.

آقای منلی تأکید کرده است که آن‌ها نگران‌اند، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و دختران، زیرا به گفته‌ی او توانایی آن‌ها برای کار، حرکت آزادانه و دست‌رسی به آموزش به شدت محدود شده است.

نماینده‌ی بریتانیا در سازمان ملل افزوده: «ما از بازگشت برخی از زنان به دانش‌گاه‌ها و تعهد اخیر طالبان مبنی بر این‌که همه دختران می‌توانند به مکتب‌ها بازگردند، استقبال می‌کنیم. اما جهان نظاره‌گر خواهد بود. ما طالبان را بر اساس اعمال‌شان قضاوت خواهیم کرد، نه براساس گفتارشان.»

سایمن منلی اضافه کرده که بدون مشارکت بیش‌تر و با روی‌کرد محدود طالبان ثبات به خطر می‌افتد. او بدین باور است که حکومت طالبان عمدتأ پشتون است، جامعه مدنی و صدای زنان سرکوب شده و اعضای برخی از گروه‌های اقلیت‌ها در معرض بازداشت، آزار و اذیت و آوارگی اجباری قرار گرفته‌اند.

نماینده‌ی بریتانیا در دفتر ژنوای سازمان ملل تصریح کرد: «ادعاهایی مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقام‌های دولتی وجود دارد. ما از طالبان می‌خواهیم که عفو عمومی را که در ماه اگست گذشته برای همه افغان‌ها اعلام کرده بودند، احترام کرده و تحقیقات شفاف را در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدف‌مند انجام دهند.»

اظهارات نماینده‌ی بریتانیا در سازمان ملل در مورد ساختار حکومت طالبان در حالی صورت می‌گیرد که تقریبأ همه‌ی کابینه، والی‌ها و فرماندهان پشتون‌تبار اند. اما طالبان می‌گویند که حکومت شان قومی نیست و همه‌شمول است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید