دی‌نیشن پاکستان: شکاف‌های داخلی طالبان نگران‌کننده است

توسط Aamaj News

خبرگزاری ‌دی‌نیشن پاکستان می‌گويد گزارشى که توسط شورای امنیت سازمان ملل نشر شده است، برخی حقیقت‌های نگران‌کننده را در مورد تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی که به فعالیت خود در افغانستان ادامه می‌دهند، برجسته کرده است.

اين خبرگزارى افزوده است كه طی سال گذشته، تحریک طالبان پاکستان حمله‌ها و عملیات‌های متعددی را در پاکستان انجام داده و برآوردها حاکی از آن است که این گروه متشکل از ٣٠٠٠ تا ۴۰۰۰ جنگ‌جوی مسلح است.

گفته می‌شود که این جنگ‌جویان در امتداد منطقه‌های مرزی شرق و جنوب شرق افغانستان و پاکستان قرار دارند.

این گزارش هم‌چنان فاش کرده است که القاعده در افغانستان حضور دارد و پس از خروج ایالات متحده‌ امریکا برای جذب نیروهای جدید و کمک‌های مالی تلاش می‌كند.

در واقع، به باور اين خبرگزارى رهبری گروه القاعده با حکومت جدید افغانستان روابط دارد و رهبرى آن، امیر ایمن محمد ربیع الظواهری، هم‌چنان در این کشور اقامت دارد.

این گزارش‌ها مبنی بر شکاف‌های داخلی طالبان افغانستان، تصویری بسیار نگران‌کننده را در رابطه با آن‌چه در میدان می‌گذرد، ارایه می‌کند. اعتماد چندانی به توانایی و اراده‌ی حکومت افغانستان برای سرکوب گروه‌های شُبه‌نظامی که به‌طور مستقیم با حکومت آن مخالف نیستند، وجود دارد.

علاوه بر این، اين خبرگزارى تصریح کرده است كه گزارش‌های مربوط به القاعده بر نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی در ارتباط با حکومت طالبان خواهد افزود.

این مطلب هم‌چنان به وضاحت یک چالش و تهدید منطقه‌ای را نشان می‌دهد که باید قبل از این‌که افغانستان بار دیگر به کانون گروه‌های تروریستی تبدیل شود، مورد توجه قرار گرفته و با آن مقابله شود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید