طالبان بار دیگر در جنگ پنجشیر شکست خوردند

توسط Aamaj News

منابع محلی طالبان در پنجشیر به آماج می‌گویند که به‌دنبال آمدن ملا برادر و ملا فاضل به پنجشیر و شدت جنگ، طالبان بار دیگر با متقبل شدن تلفات وادار به عقب‌نشینی شدند.

این منابع می‌گویند که درگیری شدید دیشب بر قرارگاه‌های تاواخ، عنابه، شتل، کرواشی و چمالورده جریان داشت، اما دست‌آورد طالبان در این نبرد صفر بوده است.

در همین حال جبهه‌ی مقاومت ادعا کرده که در نتیجه‌ی ضدحمله‌ی نیروهای کماندویی جبهه‌ بر طالبان در روستای پشغور ولسوالی حصه اول پنجشیر، شش تن از جنگ‌جویان طالب کشته شده‌اند.

اما برای درک وضعیت واقعی جنگ با یکی از فرماندهان جنگ جبهه به تماس شدیم، این فرمانده پیشین کوماندوی ارتش می‌گوید که تلفات طالبان در نبرد دیشب نزدیک به چهل تن است، او می‌افزاید: «گرفتن کوه بسیار مشکل است، اما برای یک چریک گرفتن و نگه‌داری اراضی مهم نیست تلفات دشمن مهم است.»

این فرمانده کارکُشته جنگ می‌گوید پیروزی طالبان به هیچ عنوان در پنجشیر ممکن نیست، زیرا به گفته‌ی او سنگ، چوب و مردم حامی مقاومت‌گران ‌اند.

اما طالبان در پایتخت در مورد جنگ پنجشیر و اندراب به‌طور کامل خاموش اند، خاموشی که به باور یک فرمانده محلی طالبان در پنجشیر حکایت از سرخوردگی و شکست دارد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید