اختلاف شدید طالبان در پنجشیر؛ منابع: یک سرباز فرماندهی امنیت از سوی افراد والی لت‌و‌کوب شد

توسط Aamaj News

منابع به آماج می‌گویند که یکی از افراد حاجی ملک خان، مدیر امنیت داخلی فرماندهی امنیت طالبان برای پنجشیر از سوی افراد نزدیک به مولوی قدرت‌الله، والی طالبان برای این ولایت، لت‌و‌کوب شده است.

به نقل از منابع فرد که لت‌و‌کوب شده اسمیاالله نام دارد و به دلیل این‌که می‌خواسته «خیانت‌ها و فساد» افراد والی پنجشیر را به ریاست امنیت داخلی وزارت امور داخله گزارش دهد، از سوی آن‌ها لت‌و‌کوب شده است.

گفته می‌شود که این اختلاف‌ها به دلیل «موجودیت فساد» از سوی نزدیکان والی طالبان برای پنجشیر، باعث شده که حاجی ملک‌خان، مدیر امنیت داخلی فرماندهی به قرارگاه روستا اش برود و در کنار این مردم آن روستا نیز از «خیانت و فساد» به ستوه آمده‌اند.

اما سخن‌گوی ولایت پنجشیر از این موضوع اظهار بی‌خبری کرده و می‌گوید که قومندان ملک از افراد خود والی و امارت است. او می‌افزید که این ادعا حقیقت ندارد و ارزش‌های اسلامی و انسانی را مراعت می‌کنند.

همزمان با گسترش فعالیت جبهه مقاومت در پنجشیر و برخی ولایت‌های دیگر شمال، آگاهان وجود فساد و اختلافات میان‌خودی طالبان را زیان‌بار دانسته و ‌می‌گویند که این روند باعث گسترش دامنه جنگ خواهد شد.

این‌بار نخست نیست که اختلاف‌های طالبان و «اتهام فساد» نزدیکان والی طالبان برای پنجشیر رسانه‌یی می‌شود، پیش‌ازین نیز عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت فرماندهی با مولوی قدرت‌الله، والی این ولایت، به دلیل آن‌چه که از فساد می‌گفت، اختلاف داشت و ناراض بود. اما در این اواخر گفته شد که این اختلاف پایان یافته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید