ختم ماه عسل فرماندهان اوزبیک‌تبار طالبان؛ آیا تاریخ «فاتحان شمال» به پایان رسید؟

توسط Aamaj News

نزدیکان قاری صلاح الدین ایوبی و عطأالله عمری از فرماندهان مشهور و جنگی طالبان در شمال به آماج تایید می‌کنند که رهبری طالبان هر دوی اینها را از سِمت‌های رییس ارکانی قول اردوی پکتیا و فرماندهی قول اردوی شمال به وظایفی در کابل گماشته‌اند.

افراد نزدیک به این دو فرمانده که نمی‌خواهند نامی از آنها برده شود، به آماج می‌گویند که تصفیه اوزبیک‌ها در شمال آغاز شده و سپردن وظایفی زیر نام فناوری وزارت دفاع و معینیت وزارت انکشاف دهات به مانند مقوله‌ی مشهور «فرستادن پشت نخود سیاه» است.

آنها می‌گویند که تاکنون این دو فرمانده در مورد رفتن به وظایف تازه شان در کابل تصمیم نگرفته‌اند و ممکن نشستن در خانه را نسبت به وظایف سمبولیکی که هیچ‌ هم‌خوانی با تجربه جنگی شان ندارد، ترجیح دهند.

اما سخن از تصفیه قومی از کجا آغاز شد؟
با زندانی نمودن مخدوم عالم فرمانده اوزبیک‌تبار در شمال از سوی رهبری طالبان، گمانه‌‌زنی این‌که طالبان نسبت به فرماندهان غیرپشتون شان بی‌اعتماد اند، بیشتر شد. اما بازداشت مخدوم عالم واکنش‌های تُندی را نیز به همراه داشت، تا این‌که سرانجام طالبان با فرستادن جنگجویان تا دندان مسلح و انتحاری به فاریاب، چنگ و دندان نشان داده و اعتراض خاموش شد و مخدوم عالم همچنان در زندان ماند.

اما با بازداشت مخدوم عالم و تبدیلی قاری صلاح الدین ایوبی و مولوی عطأالله عمری که از آنها طالبان به نام «فاتحان شمال» نام می‌بردند، گمانه‌زنی اینکه رهبری طالبان به دنبال به حاشیه‌کشانیدن این چهره‌های مشهور اوزبیک‌تبار اند، بیشتر شده است.

طالبان برخلاف دور قبل این‌بار جنگجویان و فرماندهانی از تاجیک‌ها، اوزبیک‌ها و هزاره‌ها را نیز در کنار خود داشته اند. جنگجویانی که به نظر می‌رسد تاریخ مصرف شان گذشته است.

با برکنار این فرماندهان اوزبیک‌تبار، به نظر می‌رسد کابینه، والیان و فرماندهان نظامی طالب به گونه کامل تک‌قومی شد. موضوعی که طالبان آن‌را رد کرده و می‌گویند حکومت شان همه‌شمول است.

با این‌ همه ظاهرأ گمانه‌زنی ایستادگی و جنگ در فصل بهار در ولایت‌های شمالی، طالبان را در وضعیت دشواری قرار داده است. منابع به آماج می‌گویند که طالبان براساس همین بدگمانی به زودی تلاشی خانه‌به‌خانه را در شمال کشور گسترش داده و این روند را از فاریاب آغاز خواهند کرد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید