یکسال پسا طالبان؛ اختیارداران جامعه شیعه کاری به جامعه شیعه نکردند

توسط نوید محسنی

«دیدگاه» بیان‌گر نظریات صاحب‌نظران است و آماج‌نیوز در این مورد «پالیسی توازن» را دنبال می‌کند و از دیدگاه تمامی طرف‌ها استقبال و نشر می‌کند.

نگاه کوتاه بر تاریخ شیعیان ( ۱۳۰۷ تا ۱۴۰۱)

بخشی از تاریخ شیعیان افغانستان مثل سایر اقوام ساکن این کشور پشت ابرهای تیره تعصب و تبعیض پنهان است؛ اما مظلومیت، صداقت و کارهای صادقانه این جمع در آبادانی افغانستان، کتمان شدنی نیست. (اگر موج‌سواران بر موج احساسات قوم‌پرستی که به ثروت‌های هنگفت و شهرت افسانه‌ی رسیدند، آن صداقت و راستی را به نفع انحصارطلبان قدرت مصادره نمی‌کردند اکنون وضعیت شیعیان و همه وطن‌داران بهتر از وضع موجود بود). با در نظر داشت نکات ذکر شده، در نوشتار حاضر تلاش شده چهره درخشان و صلح دوست این جمع معنویت‌گرا به‌صورت فشرده در سه دوره معرفی گردد.

دوران امنیت و صلح (۱۳۰۸ تا ۱۳۵۷)

در این دوره اقلیت شیعه به کسانی گفته می‌شد که عاشقانه پاس‌دار مکتب خانواده پیامبر «ص» بودند و در این راه از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کردند. با هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در شعار و عمل برای رشد افغانستان کار می‌کردند. شیعیان افغانستان در این دوره مرکب از چهار نژاد بودند، که برادر وار زندگی می‌کردند.

الف) هزاره‌های افغانستان

چهره هزاره‌ها در این دوره تدین پاک دامنی، پاک‌بازی، صداقت و زحمت‌کشی است. حضور این قوم در کابل با زحمت‌کشی توأم بود و هر کدام نابغه اقتصاد بودند. (سرمایه اولیه شان یک تبنگ بود که بعد از سپری‌کردن چند سال صاحب لوکس‌ترین مغازه در کابل می‌شدند.»
اگر جنگ و جنگ‌افروزان نمی‌بود هزاره‌ها صاحبان مشاغل مهم از راه زحمت و تلاش می‌شدند. (نه از راه ترفندهای سیاسی و قراردادهای میلیون دالری) مصداق اقتصادی این مدعا (مرحوم حاج نادر ترکمنی) است که از حمالی گمرک تا عضویت پارلمان کشور پیش‌ رفت. مصداق فرهنگی آن پروفیسور علی محمد زهما یکی از پیش‌تازان ترجمه نوین و به‌‌قول اکرم عثمان قوقنوس دانش‌گاه کابل می‌باشد. البته که مثال‌های زیادی قابل یاد‌آوری‌ست؛ اما من به قول خواجه شیراز دل می‌سپارم: این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمت است/ کاین همه زخ ِم نهان هست و مجاِل آه نیست.

ب) قزلباش‌ها و بیات‌های افغانستان

این مردم به‌خاطر تجربه دولت‌داری، تجارت در رده‌های دوم و سوم دولت‌مداری و هم چنان در تجارت مصادق بارز موفقیت بودند و سایر شیعیان که از دهات به کابل می‌آمدند همین‌ها برای شان کار و مأوا می‌دادند.

ج) سید‌های شیعه افغانستان

بنابر اسناد تاریخی سیدها احفاد حضرت محمد «ص» اند و به همین دلیل متولیان مذهب هستند و بین مردم (قبل از متفرق‌شدن جامعه شیعه) از احترام خاص برخوردار بودند و اکثر شان روحانی و از مدیران مهم اجتماعی به شمار می‌رفتند.

نقش شیعیان در جهاد ملی افغانستان

در پیش‌برد جهاد ملی، شیعیان افغانستان مثل سایر مردم افغانستان، نقش قهرمانانه داشتند. با وجود این‌که امکانات جنگی شان نسبت به برادران اهل سنت، به دلایل مختلف خیلی کم‌تر بود؛ اما در آزاد‌سازی ولسوالی‌های هزاره‌جات هم‌گام با سایر مجاهدین در سراسر افغانستان، پیش می‌رفتند و قهرمانی‌های زیاد را در تاریخ به یادگار گذاشتند (که متاسفانه در اثر ضعف رهبران تنظیم ها ضبط نه شد).

تعدد گروه‌های جهادی مثل سایر نقاط افغانستان بین اهل تشیع نیز مشکل آفرین بود و نحوه نگاه رهبران این تنظیم‌ها اشتباهات قتال را باعث شد. اما فرماندهان داخلی و مجاهدین فداکار هزاره‌جات سختی‌های جهاد را موفقانه سپری کردند و در پیروزی جهاد ملی افغانستان مثل سایر اقوام افتخار آفرین بودند.

پیروزی تلخ

دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان که هر روز بیش‌تر از روز قبل به شکست محتومش پی می‌برد، به مشوره «کا جی بی» و خدمات دولتی افغانستان (خاد) به رهبری دکتر نجیب‌الله بذر نفاق را که در آغاز جهاد بین اقوام افغانستان پاشیده بود، در مزرعه خام خیالی سیاسی و قلت آگاهی رهبران جهادی موفقانه آب‌یاری کرده و به ثمر رساند. خادیست‌های هر قوم و طائفه‌ی در درون تنظیم‌های جهادی که به دلیل شرایط جنگی همه شان رنگ قومی داشتند جابه‌جا شدند؛ اما به‌خاطر قداست جهاد و شرایط به‌خصوص جنگی برادری بین شان حاکم بود و آتش جنگ‌های تنظیمی را با تشدید احساسات قومی موفقانه افروختند تا کُشتارها، ویرانی‌ها و جنایات شان را مردم فراموش کنند. شکست خورده‌گان صحنه نظامی و سیاسی کینه عمیق از شکست در مقابل مردم افغانستان بدل گرفتند و بعد از پیروزی جهاد ملی نقش خادیستی شان را در نهادینه کردن عفو جنایت‌کاران، قوم‌گرایی، گروه‌گرایی، تداوم خون‌ریزی، تجارت مواد مخدر، ترویج فساد اداری و تشویق به ارتشاء موفقانه بازی کردند و طعم شیرین پیروزی را به‌کام مردم تلخ ساختند.

سهم شیعیان از جنگ‌های تنظیمی

سهم شیعیان ازین جنگ‌ها خیلی پُر رنگ بود. اولین ضربه این جنگ بر پیکر واحد شیعیان وارد شد و با زنده‌کردن گرایش‌های نژادی پیروان این مکتب را به چهار دسته تقسیم کرد، هزاره‌های اکثریت، بیات‌ها، قزلباش‌ها و سادات به‌عنوان اقلیت.

در اثر این تقسیمات مظلومیت و محکومیت جامعه شیعه مضاعف شد. خون‌های بسیاری ریخته شد. جبران از دست‌دادن این جوانان ده‌ها سال زمان می‌طلبد. مخرب‌ترین اثر این تفرقه ترویج قوم‌پرستی است که باعث ایجاد تموج احساسات شد که راکبان آن موج را به شهرت افسانه‌ی و ثروت میلیونی رساند. تعدادی دیگر تشویق شدند تا موج ایجاد کنند و انرژی‌های بسیار را هدر دادند که در نهایت منجر به کُشته‌شدن کسانی شد که هزینه تحصیل شان را با کاستن از هزینه غذای شان پرداخته بودند و این تموج احساسات بار دیگر مادر وطن را به عزا نشاند و ده‌ها میز‌گرد و چارکنج دایر شد و صاحب نظران بهم دیگر گفتند و تاختند و … خام خیالان با داشتن سهم اندک در اقتدار دولتی و به‌دست‌آوردن سیل کمک‌های جامعه جهانی تصور می‌کردند که در تفکر و تدبیر بهترین اند، غافل از این‌که این پول‌ها خون بهای دو میلیون شهید آزادی افغانستان است.

شیعیان در زمان حاکیمت طالبان

شیعیان بعد از پیروزی طالبان اسیر خام خیالی های همین جمع شد. جمعی که با مصرف‌‌کردن اسراف گونه‌ی پول‌های بادآورده جامعه جهانی، شخصیت‌شان شکل گرفته بود و تصور می‌کردند که تمام مشکل‌های تاریخی و مذهبی این مظلومان حل شده است و جای هیچ تشویش و نگرانی از تضادهای تاریخی و رقابت‌های عرصه سیاسی نیست، زیرا که با تدبیرترین‌ها به مدیریت رسیده‌اند. ارگ‌نشینان کارکشته هر روز و زمینه تسلیم‌کردن قدرت را به طالبان مهیا‌تر می‌ساخت؛ اما رهبران قومی مصروف تصفیه حساب‌های شخصی شان بودند و فعال ترین‌های شان سرود می‌ساختند.

تسلیم‌دهی قدرت به طالبان ثابت کرد که اختیارداران جامعه شیعه افغانستان در ۲۰ سال گذشته نه تنها خدمت به جامعه شیعه نه کردند (که قصد نیز نداشتند) حتی برای مردم هزاره نیز کار در خور شأن فداکاری‌ها و نظم بالنده شان (درعرصه های مختلف به‌خصوص در زمان انتخابات) نتوانستند. این نتیجه تلخ نشان می‌دهد که دیدگاه مطرح شده و استفاده از آن در این ۲۰ سال خیال خام و توهم بیش نبوده است. همین خام خیالی‌ها یکی از علت‌های عمده پیروزی طالبان شد. فشار این شکست برشیعیان و به‌خصوص هزاره‌ها از هر قشر اجتماعی دیگر بیش‌تر است. با این وجود، بلندترین فریاد را علیه ظلم طالبان نسبت به بانوان هموطن و همه مردم افغانستان شیعیان سر می‌دهند. سوال اصلی این‌جاست که آیا نخبه‌گان جامعه شیعه می‌توانند از تعصبات قومی رها شوند و از این فرهنگ والا به نفع صلح عدالت محور و افغانستان شمول استفاده کنند؟

پست‌های مرتبط

280 نظرات

graliontorile April 21, 2023 - 7:25 am

Very interesting details you have noted, thanks for posting.

پاسخ
Livechat Hoki777 May 26, 2023 - 10:53 am

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

پاسخ
tecido lese branco bordado May 27, 2023 - 12:24 am

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

پاسخ
cell phone hacking services May 27, 2023 - 12:19 pm

It?¦s actually a great and helpful piece of info. I?¦m satisfied that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

پاسخ
safety shoes May 28, 2023 - 4:14 am

Some genuinely nice and utilitarian information on this internet site, as well I conceive the style and design has wonderful features.

پاسخ
international school in kuala lumpur May 29, 2023 - 3:14 am

This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

پاسخ
what is airport transfer service May 29, 2023 - 5:34 am

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

پاسخ
pendidikan online May 29, 2023 - 5:16 pm

Its like you learn my mind! You seem to understand a lot about this, such as you wrote the book in it or something. I believe that you just can do with some percent to force the message house a bit, but instead of that, that is great blog. A great read. I will definitely be back.

پاسخ
Kenapa telegram lemot May 29, 2023 - 7:50 pm

Just wish to say your article is as surprising. The clarity for your submit is just excellent and that i can think you’re an expert on this subject. Well together with your permission let me to snatch your RSS feed to stay updated with approaching post. Thank you 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

پاسخ
汽车维修科系 May 29, 2023 - 10:22 pm

You got a very excellent website, Gladiola I observed it through yahoo.

پاسخ
motorsport academy May 30, 2023 - 12:49 am

It¦s in point of fact a great and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

پاسخ
Porsche service centre near me May 30, 2023 - 10:34 am

Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

پاسخ
Sultan88 May 31, 2023 - 5:16 am

With everything which seems to be building within this particular subject material, all your viewpoints are rather exciting. Nonetheless, I beg your pardon, but I can not give credence to your whole plan, all be it radical none the less. It would seem to everyone that your commentary are actually not entirely validated and in reality you are your self not totally certain of the argument. In any event I did enjoy looking at it.

پاسخ
ทรีนเมนต์ผม June 1, 2023 - 8:34 am

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

پاسخ
ibomma recent telugu movies June 1, 2023 - 12:00 pm

Hey There. I discovered your blog using msn. This is an extremely neatly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

پاسخ
Learn To Trade Online June 1, 2023 - 1:37 pm

Your place is valueble for me. Thanks!…

پاسخ
lift detox black June 1, 2023 - 7:38 pm

I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
Immuunondersteuning June 1, 2023 - 8:51 pm

Good write-up, I’m regular visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

پاسخ
ikaria lean belly juice June 2, 2023 - 12:44 am

There’s noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain good points in options also.

پاسخ
miglior prezzo macchine da caffe June 2, 2023 - 12:59 pm

I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

پاسخ
Free download ebook June 3, 2023 - 2:25 am

This really answered my drawback, thanks!

پاسخ
bariatric multivitamin June 3, 2023 - 8:03 am

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

پاسخ
naturelo bariatric vitamin June 3, 2023 - 2:22 pm

I am delighted that I detected this web site, just the right information that I was searching for! .

پاسخ
Kerassentials Oil Nail Fungus June 3, 2023 - 6:39 pm

Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

پاسخ
alpilean reviews June 3, 2023 - 9:47 pm

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

پاسخ
iowa bariatric vitamin June 4, 2023 - 2:36 am

I am not certain where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thank you for magnificent information I used to be on the lookout for this info for my mission.

پاسخ
trusted hackers for hire June 4, 2023 - 3:51 am

I precisely wanted to thank you so much once more. I do not know the things that I might have worked on without the type of hints discussed by you over that situation. It actually was the traumatic issue for me personally, nevertheless being able to view a professional approach you handled that made me to leap for fulfillment. Now i’m thankful for the work and hope that you comprehend what an amazing job you were carrying out training the rest using your websites. Most probably you’ve never met all of us.

پاسخ
seven stitch clothing June 4, 2023 - 7:46 am

you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading velocity is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful task in this subject!

پاسخ
bariatric multivitamin June 4, 2023 - 12:38 pm

As a Newbie, I am constantly browsing online for articles that can benefit me. Thank you

پاسخ
ethical hackers for hire June 4, 2023 - 3:16 pm

whoah this blog is magnificent i love reading your posts. Keep up the great work! You know, many people are searching around for this information, you can aid them greatly.

پاسخ
Jasa bikin Wearpack Jakarta Selatan June 4, 2023 - 10:50 pm

I got what you mean ,bookmarked, very nice internet site.

پاسخ
SAS Fan Dance June 6, 2023 - 8:36 am

Thank you for all your effort on this blog. My aunt takes pleasure in managing research and it’s really easy to understand why. A lot of people notice all regarding the compelling tactic you make both useful and interesting guidance via this web blog and therefore inspire participation from other people on that topic so our favorite daughter is becoming educated a lot. Have fun with the remaining portion of the year. You are conducting a splendid job.

پاسخ
Afrânio Mozak Leblon June 6, 2023 - 5:45 pm

Hello. excellent job. I did not imagine this. This is a remarkable story. Thanks!

پاسخ
casino phu quoc June 6, 2023 - 10:59 pm

Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

پاسخ
Free download ebook full version June 7, 2023 - 1:20 pm

Dead indited content material, regards for selective information.

پاسخ
fb9cadobongda.com June 7, 2023 - 8:39 pm

Hello would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!

پاسخ
Seladora June 8, 2023 - 3:44 am

Thanks for the good writeup. It actually used to be a entertainment account it. Look complicated to more introduced agreeable from you! By the way, how could we communicate?

پاسخ
código promocional worldpackers June 8, 2023 - 1:41 pm

Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find a lot of useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

پاسخ
Sòng Bạc Uy Tín June 9, 2023 - 1:20 am

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

پاسخ
burgerslot June 9, 2023 - 4:10 am

Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

پاسخ
cod4d June 9, 2023 - 6:42 am

I enjoy the efforts you have put in this, thank you for all the great articles.

پاسخ
mpo6000 daftar June 9, 2023 - 6:54 am

Great write-up, I am regular visitor of one’s site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

پاسخ
Jasa Bangun Rumah Surabaya June 9, 2023 - 5:59 pm

Please let me know if you’re looking for a author for your weblog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Thanks!

پاسخ
forextrading June 9, 2023 - 9:24 pm

Yeah bookmaking this wasn’t a bad decision outstanding post! .

پاسخ
123 milhas telefone para contato June 10, 2023 - 2:16 pm

Very good blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of group where I can get feedback from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!

پاسخ
investigation private detectives near me June 11, 2023 - 12:08 am

Wohh exactly what I was looking for, thankyou for posting.

پاسخ
hire a hacker to catch cheating spouse June 11, 2023 - 6:01 pm

Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognize what you are speaking about! Bookmarked. Please also seek advice from my website =). We will have a link exchange arrangement between us!

پاسخ
umroh murah June 11, 2023 - 7:33 pm

Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a awesome job with this. Also, the blog loads super quick for me on Internet explorer. Outstanding Blog!

پاسخ
twitter trending June 11, 2023 - 10:55 pm

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

پاسخ
kingkong 39 June 12, 2023 - 3:43 am

It¦s in point of fact a great and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

پاسخ
eventlocations June 12, 2023 - 7:38 am

Unquestionably imagine that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the internet the easiest factor to be mindful of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider issues that they just don’t realize about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing without having side effect , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

پاسخ
casino June 12, 2023 - 8:04 am

I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

پاسخ
babeqq June 12, 2023 - 11:30 am

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

پاسخ
Followers Indonesia June 12, 2023 - 8:11 pm

I carry on listening to the news broadcast speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

پاسخ
universitas terbaik jatim June 12, 2023 - 10:36 pm

I likewise believe thus, perfectly composed post! .

پاسخ
sewa lift proyek June 14, 2023 - 7:15 am

Very good written story. It will be supportive to everyone who employess it, including me. Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

پاسخ
cabin crew college in malaysia June 14, 2023 - 7:24 am

Its wonderful as your other articles : D, regards for putting up.

پاسخ
waterco pump suppliers June 14, 2023 - 11:01 am

Utterly indited content, thank you for entropy. “Life is God’s novel. Let him write it.” by Isaac Bashevis Singer.

پاسخ
waterco price list June 14, 2023 - 1:51 pm

What i do not realize is if truth be told how you are now not really much more neatly-liked than you may be now. You’re very intelligent. You understand therefore considerably in terms of this subject, produced me in my opinion consider it from numerous various angles. Its like men and women are not interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. At all times deal with it up!

پاسخ
login metrowin88 June 15, 2023 - 5:03 am

I just like the valuable information you provide to your articles. I will bookmark your weblog and test again here regularly. I’m quite certain I will be told a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

پاسخ
replacement hot tub parts June 15, 2023 - 6:21 am

I wish to convey my respect for your kind-heartedness in support of persons who need help with this idea. Your personal dedication to passing the solution all over appears to be surprisingly insightful and have constantly encouraged regular people just like me to reach their aims. Your personal useful help can mean much to me and much more to my mates. Warm regards; from each one of us.

پاسخ
santa teresa June 15, 2023 - 1:00 pm

Terrific work! This is the type of info that should be shared around the internet. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

پاسخ
malaysia solar heater June 16, 2023 - 8:17 am

I just like the valuable information you provide for your articles. I will bookmark your weblog and check once more right here frequently. I am slightly certain I will be told many new stuff right right here! Best of luck for the following!

پاسخ
slot online June 16, 2023 - 10:33 am

Saved as a favorite, I really like your blog!

پاسخ
ventajas de la refrigeración con baja carga de amoníaco June 17, 2023 - 3:10 pm

I keep listening to the newscast speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

پاسخ
sport car hire malaysia June 17, 2023 - 3:47 pm

Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is really irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

پاسخ
cell phone hacking services June 17, 2023 - 7:53 pm

I conceive you have noted some very interesting details , appreciate it for the post.

پاسخ
https://byugen.id/ June 18, 2023 - 7:00 am

Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I am experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

پاسخ
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tommi parviainen June 18, 2023 - 8:49 am

As I website owner I think the subject material here is very excellent, appreciate it for your efforts.

پاسخ
personal finance blog June 18, 2023 - 9:40 am

WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

پاسخ
malaysia heater solar June 18, 2023 - 10:13 am

Excellent web site. Lots of useful info here. I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!

پاسخ
Windows 11 home key June 19, 2023 - 12:25 am

I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

پاسخ
jumbototo June 19, 2023 - 6:10 am

I’m not certain where you’re getting your info, but great topic. I must spend some time finding out much more or understanding more. Thank you for great info I was looking for this info for my mission.

پاسخ
slot hari ini June 19, 2023 - 7:48 am

I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

پاسخ
resume June 19, 2023 - 2:53 pm

Just desire to say your article is as amazing. The clarity for your put up is simply excellent and that i can suppose you are knowledgeable in this subject. Fine with your permission let me to snatch your RSS feed to keep up to date with approaching post. Thank you one million and please carry on the gratifying work.

پاسخ
kartuslot June 19, 2023 - 6:55 pm

I must show my thanks to this writer for bailing me out of this type of setting. As a result of searching throughout the search engines and meeting principles that were not powerful, I thought my entire life was done. Existing devoid of the solutions to the difficulties you’ve fixed through your main review is a critical case, as well as those which could have in a wrong way affected my career if I had not discovered your website. Your good capability and kindness in taking care of every item was crucial. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks so much for your high quality and effective help. I won’t hesitate to refer your web page to anyone who will need recommendations on this problem.

پاسخ
dana33 June 19, 2023 - 10:31 pm

Rattling instructive and wonderful structure of articles, now that’s user pleasant (:.

پاسخ
Day Trading Strategies June 20, 2023 - 5:13 am

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

پاسخ
Situs Bandar Slot Online Terpercaya June 20, 2023 - 8:27 am

I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

پاسخ
zientoto June 20, 2023 - 2:12 pm

But a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style.

پاسخ
Sayap123 June 20, 2023 - 6:13 pm

I am continually invstigating online for tips that can aid me. Thanks!

پاسخ
jual kubah enamel June 21, 2023 - 4:49 am

I precisely needed to thank you so much all over again. I am not sure the things that I would have worked on in the absence of the actual methods revealed by you relating to such subject. Entirely was a hard condition in my view, however , considering the expert style you processed the issue took me to jump with joy. I will be happier for this information and sincerely hope you are aware of a powerful job you were providing training other individuals all through your web site. Most probably you’ve never got to know all of us.

پاسخ
galeri rumah kayu June 21, 2023 - 8:28 am

I genuinely enjoy reading on this internet site, it holds excellent blog posts. “Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.” by Demosthenes.

پاسخ
desentupidora de pia June 22, 2023 - 6:37 am

Great blog right here! Additionally your web site a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink to your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

پاسخ
desentupidora de vaso June 22, 2023 - 9:19 am

It is in point of fact a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

پاسخ
kit corrente pulseira e pingente de moeda antiga June 22, 2023 - 11:38 am

I truly enjoy looking at on this site, it holds wonderful articles. “The secret of eternal youth is arrested development.” by Alice Roosevelt Longworth.

پاسخ
Slot Bonus June 22, 2023 - 5:09 pm

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

پاسخ
travel jakarta semarang June 22, 2023 - 7:27 pm

Would you be excited by exchanging links?

پاسخ
Balboa BP7 Spa Control June 23, 2023 - 9:33 am

whoah this blog is magnificent i love reading your posts. Keep up the good work! You know, lots of people are looking around for this info, you can help them greatly.

پاسخ
tamil to english June 24, 2023 - 6:16 am

he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

پاسخ
official website of GST Calculator June 24, 2023 - 10:35 am

This actually answered my downside, thank you!

پاسخ
assistencia tecnica apple em Belo Horizonte June 25, 2023 - 2:49 am

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

پاسخ
jumbo toto June 25, 2023 - 5:07 pm

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

پاسخ
professional database hackers for hire June 26, 2023 - 11:06 pm

What i don’t understood is actually how you are not actually much more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

پاسخ
เว็บพนันออนไลน์ June 27, 2023 - 2:18 pm

My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

پاسخ
เว็บพนันออนไลน์ June 27, 2023 - 11:16 pm

Thanks for another great post. Where else could anybody get that type of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

پاسخ
arjuna4d June 28, 2023 - 2:40 pm

I like this website because so much useful material on here : D.

پاسخ
Cara Menghasilkan Uang Dari Internet June 28, 2023 - 8:58 pm

Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

پاسخ
YouTube trending today list June 29, 2023 - 4:10 am

Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

پاسخ
airport transfer service near me June 29, 2023 - 5:23 pm

The crux of your writing whilst sounding reasonable in the beginning, did not work very well with me personally after some time. Someplace within the sentences you actually managed to make me a believer unfortunately only for a short while. I however have a problem with your leaps in assumptions and one might do nicely to help fill in all those gaps. When you actually can accomplish that, I could surely end up being amazed.

پاسخ
healthy meal delivery kl June 30, 2023 - 12:48 am

Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked.2

پاسخ
un curso de milagros jesus June 30, 2023 - 10:29 am

I am really impressed with your writing skills, thank you for such great article. Going to read more on this blog

پاسخ
Elisha Rushdan June 30, 2023 - 10:02 pm

Natürlich,was für eine fantastische website und aufschlussreiche Beiträge, das werde ich definitiv bookmarken Sie Ihre website.Beste Grüße!

پاسخ
Punaises de lit July 1, 2023 - 2:15 am

Valuable information. Fortunate me I found your site unintentionally, and I’m stunned why this twist of fate did not happened in advance! I bookmarked it.

پاسخ
seriesflix July 1, 2023 - 3:31 am

I don’t even know the way I stopped up here, but I assumed this put up used to be great. I don’t recognise who you are but definitely you are going to a famous blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

پاسخ
A Course In Miracles ACIM July 1, 2023 - 3:49 pm

Excellent blog post here and useful information. Thank you very much for sharing your experience and good luck in future blogging

پاسخ
Agoda July 2, 2023 - 10:00 pm

Visit our live poker room where poker players can pull up a seat and play 1 3 No Limit Texas Hold’em and higher, 1 3 Pot Limit Omaha and higher. 6 Card Bonus – player’s objective is to make the best five-card poker hand by combining the player’s three cards with the dealer’s three cards. Pays out when ‘Three of a kind’ or better are made up out of the six cards dealt in the table. The Payout is according to the hand rank according to the Payout table section below. You place the bet before your cards are dealt. Typically there will be a 21+3 box on the table in which you place your stake for the side bet. Visit our live poker room where poker players can pull up a seat and play 1 3 No Limit Texas Hold’em and higher, 1 3 Pot Limit Omaha and higher.
https://mooc.eiu.education/50000-free-coins-04-2/
Howard Lederer was born in New Hampshire but spent much of his early poker career in the illegal gambling dens of New York City. Lederer moved from chess to poker and joined the Mayfair Club in the city, a legendary poker den also frequented by pros like Dan Harrington, Stu Ungar, and Erik Seidel. Lederer would go on to win two World Series of Poker bracelets and became one of the leading faces of Full Tilt Poker before it was closed to US players in 2011. For the remainder of this discussion we are necessarily wandering further into the realms of speculation. In this spirit, we suspect the most probable path to a healthy online poker scene in the U.S. involves: a) a clarification of the Wire Act stipulating that it does not apply to online poker, even though that is what the damn thing clearly states anyway; b) individual states regulating intrastate online poker and then seeking reciprocal arrangements with other states to pool players; c) a clarification of the UIGEA such that poker is recognized as a game of skill and thus exempt.

پاسخ
เว็บบาคาร่า July 3, 2023 - 12:57 pm

Some times its a pain in the ass to read what blog owners wrote but this site is really user friendly! .

پاسخ
เว็บสล็อต July 3, 2023 - 5:43 pm

Outstanding post, you have pointed out some wonderful details , I also conceive this s a very great website.

پاسخ
https://www.metaldic.com July 4, 2023 - 2:41 am

Some truly nice and useful info on this site, too I believe the layout has good features.

پاسخ
apps for hacking whatsapp July 4, 2023 - 9:24 am

Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually irritating. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

پاسخ
my forex fund July 4, 2023 - 4:32 pm

Generally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

پاسخ
ยูฟ่าเบท July 6, 2023 - 8:14 am

I consider something genuinely special in this web site.

پاسخ
banda para casamento sorocaba July 6, 2023 - 9:47 am

Thankyou for helping out, good info .

پاسخ
จำนำรถติดไฟแนนซ์ July 6, 2023 - 5:52 pm

Wow, awesome blog format! How long have you been running a blog for? you make running a blog glance easy. The entire glance of your web site is fantastic, as well as the content material!

پاسخ
Calentar agua piscina July 6, 2023 - 6:57 pm

Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

پاسخ
Punta del este Real Estate July 6, 2023 - 8:47 pm

It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

پاسخ
alquiler furgoneta pasajeros valencia July 7, 2023 - 12:35 am

I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

پاسخ
puerto banus villas rental July 7, 2023 - 3:28 am

Hello, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer, could check this?K IE nonetheless is the marketplace leader and a good element of other people will miss your magnificent writing due to this problem.

پاسخ
losowe nazwiska July 7, 2023 - 7:01 am

Good V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

پاسخ
aprender sobre bitcoin e criptomoedas July 7, 2023 - 12:01 pm

Nice weblog here! Additionally your site loads up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

پاسخ
sultan88 July 7, 2023 - 4:49 pm

I was looking at some of your posts on this internet site and I conceive this website is very instructive! Continue posting.

پاسخ
rudra dios July 7, 2023 - 6:12 pm

Thanks a lot for sharing this with all folks you really understand what you are talking about! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =). We may have a link exchange agreement among us!

پاسخ
sultan88 July 8, 2023 - 3:16 am

I in addition to my guys happened to be taking note of the great techniques from your web page and suddenly came up with a horrible suspicion I never thanked you for those techniques. All of the boys happened to be certainly passionate to read through them and already have without a doubt been loving them. Appreciation for genuinely indeed helpful and for using variety of very good subject areas millions of individuals are really wanting to know about. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

پاسخ
Free training South Africa July 8, 2023 - 6:05 am

Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

پاسخ
bola2289 July 8, 2023 - 10:32 am

As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can aid me. Thank you

پاسخ
epigenética July 8, 2023 - 12:33 pm

Regards for this post, I am a big big fan of this website would like to keep updated.

پاسخ
top up diamond July 8, 2023 - 2:14 pm

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, as well as the content!

پاسخ
most expensive candle July 9, 2023 - 11:28 am

Regards for this howling post, I am glad I noticed this site on yahoo.

پاسخ
rtp July 10, 2023 - 4:15 pm

Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a entertainment account it. Glance complex to far introduced agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?

پاسخ
สมัครเล่น บาคาร่า July 11, 2023 - 8:13 am

An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

پاسخ
SEO Digital Marketing July 11, 2023 - 10:21 am

Love your post, thanks for sharing your experience

پاسخ
เว็บ สล็อต July 11, 2023 - 3:34 pm

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.

پاسخ
Hubcaps July 11, 2023 - 10:08 pm

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

پاسخ
บาคาร่า เว็บไหนดี July 12, 2023 - 2:47 am

Yeah bookmaking this wasn’t a bad decision great post! .

پاسخ
slot pragmatic July 12, 2023 - 2:39 pm

Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get actually loved account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing on your augment or even I fulfillment you get right of entry to constantly fast.

پاسخ
Bali tourist sim July 13, 2023 - 4:10 am

Deference to website author, some excellent information .

پاسخ
hackers for hire July 13, 2023 - 6:20 am

Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

پاسخ
hire a hacker to recover an account July 13, 2023 - 12:15 pm

Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I am hoping to give one thing back and help others such as you aided me.

پاسخ
Cikaslot July 13, 2023 - 5:05 pm

Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

پاسخ
hire a hacker to recover an account July 14, 2023 - 1:35 am

you have got an amazing weblog here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

پاسخ
hackers for hire to hack phone July 14, 2023 - 3:55 pm

Great write-up, I am normal visitor of one¦s site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

پاسخ
porsche maintenance schedule July 14, 2023 - 10:18 pm

You have mentioned very interesting points! ps nice site.

پاسخ
Stock market correction 2023 July 14, 2023 - 11:00 pm

Great info and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thanks 🙂

پاسخ
tunas4d July 15, 2023 - 1:55 am

Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

پاسخ
solar water heater July 15, 2023 - 2:27 am

I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

پاسخ
cara membuat zip di hp July 15, 2023 - 2:51 am

As soon as I discovered this website I went on reddit to share some of the love with them.

پاسخ
Bötzsee Tagungen Eventlocation July 15, 2023 - 4:47 am

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

پاسخ
777luckyslot July 15, 2023 - 5:52 am

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

پاسخ
777luckyslot July 15, 2023 - 10:57 am

Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

پاسخ
777luckyslot July 15, 2023 - 3:36 pm

An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

پاسخ
breakfast and lunch delivery service July 15, 2023 - 5:39 pm

Lovely just what I was looking for.Thanks to the author for taking his time on this one.

پاسخ
karangan bunga sidoarjo July 15, 2023 - 6:03 pm

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks!

پاسخ
CLIM8ZONE II Mini July 15, 2023 - 6:56 pm

Yeah bookmaking this wasn’t a high risk decision outstanding post! .

پاسخ
airport limo klia July 16, 2023 - 1:48 am

I truly treasure your work, Great post.

پاسخ
international preschool malaysia July 16, 2023 - 4:21 am

Would love to constantly get updated outstanding web blog! .

پاسخ
car rental malaysia July 16, 2023 - 7:12 am

Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

پاسخ
label138 July 17, 2023 - 7:39 pm

My brother suggested I would possibly like this blog. He used to be entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

پاسخ
ngamenslot July 18, 2023 - 9:24 pm

I am forever thought about this, regards for putting up.

پاسخ
Galagasi July 19, 2023 - 2:47 am

Some genuinely nice and utilitarian info on this web site, besides I think the style and design contains excellent features.

پاسخ
slot gacor July 20, 2023 - 7:03 am

There are some attention-grabbing points in time on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There is some validity however I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

پاسخ
agen bola July 20, 2023 - 12:05 pm

Merely wanna remark that you have a very nice website , I love the style it actually stands out.

پاسخ
destinos nacionais July 22, 2023 - 8:02 pm

Hi my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include almost all important infos. I’d like to look more posts like this.

پاسخ
ผมร่วง July 22, 2023 - 8:04 pm

You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

پاسخ
แป้งพัฟ July 23, 2023 - 7:39 am

Usually I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

پاسخ
cod4d July 25, 2023 - 9:50 am

Howdy are using Wordpress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

پاسخ
Advogado Gadelha July 26, 2023 - 8:16 am

Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

پاسخ
perfil U simples aço carbono July 26, 2023 - 12:05 pm

Thank you for every other wonderful article. The place else could anybody get that type of info in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

پاسخ
kampus terbaik di aceh July 26, 2023 - 5:38 pm

Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

پاسخ
paket wisata karimunjawa July 26, 2023 - 8:11 pm

Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

پاسخ
Agile Bukit Bintang Lowyat July 27, 2023 - 3:42 am

I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

پاسخ
hibura July 27, 2023 - 1:24 pm

Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

پاسخ
Fettwegspritze July 27, 2023 - 6:02 pm

I was examining some of your articles on this internet site and I believe this internet site is real informative! Keep on putting up.

پاسخ
Wonka bar edibles July 29, 2023 - 12:09 pm

Wow! Thank you! I continually wanted to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my site?

پاسخ
Nagad88 com July 29, 2023 - 10:10 pm

F*ckin¦ awesome things here. I am very satisfied to look your article. Thanks a lot and i am taking a look forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?

پاسخ
cheap weed August 3, 2023 - 2:03 pm

Very interesting topic, regards for posting.

پاسخ
fornecedor smm August 4, 2023 - 9:10 am

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

پاسخ
situs gacor August 4, 2023 - 3:33 pm

Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

پاسخ
perguruan tinggi August 6, 2023 - 4:56 am

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

پاسخ
Login Jimbaslot August 6, 2023 - 4:32 pm

I like this web blog so much, saved to my bookmarks.

پاسخ
hire a hacker pro August 8, 2023 - 8:51 pm

We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

پاسخ
hire a hacker for social media August 9, 2023 - 12:45 am

Just wanna input on few general things, The website style is perfect, the subject material is really excellent : D.

پاسخ
Biaya pengacara perceraian August 9, 2023 - 10:36 am

That is very fascinating, You are an excessively skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to in quest of extra of your fantastic post. Additionally, I have shared your website in my social networks!

پاسخ
limpeza de estofados August 10, 2023 - 9:52 pm

Currently it sounds like BlogEngine is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

پاسخ
michelin tyre shop near me August 11, 2023 - 5:24 am

There are actually loads of details like that to take into consideration. That could be a great point to convey up. I provide the thoughts above as basic inspiration but clearly there are questions just like the one you deliver up the place an important factor will likely be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I’m certain that your job is clearly recognized as a fair game. Both girls and boys feel the influence of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

پاسخ
schöne deutsche nachnamen August 13, 2023 - 3:49 pm

Absolutely pent subject matter, regards for selective information. “Life is God’s novel. Let him write it.” by Isaac Bashevis Singer.

پاسخ
alquiler furgoneta barata valencia August 13, 2023 - 6:08 pm

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

پاسخ
italian last names starting with s August 13, 2023 - 9:30 pm

Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

پاسخ
waterproofing contractors sydney August 15, 2023 - 1:02 am

This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

پاسخ
slot dana August 15, 2023 - 11:52 am

Thank you for any other informative blog. Where else may just I get that type of information written in such an ideal method? I have a venture that I am just now working on, and I have been at the glance out for such information.

پاسخ
The Pirate Filmes HD - Download Filmes Torrents e Séries Torrents Grátis August 16, 2023 - 8:58 am

Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his clock time on this one.

پاسخ
ฝ้า August 16, 2023 - 10:08 am

Hello very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds alsoKI am satisfied to seek out numerous helpful info here within the post, we’d like work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

پاسخ
where to hire a hacker August 16, 2023 - 10:35 pm

I believe this website has got some real good information for everyone : D.

پاسخ
กางเกงในเด็ก August 17, 2023 - 4:08 am

Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange contract between us!

پاسخ
อีคอมเมิร์ซ คือ August 17, 2023 - 6:53 am

I¦ll right away grasp your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize so that I could subscribe. Thanks.

پاسخ
private investigators in my area August 17, 2023 - 8:07 am

Thank you for the good writeup. It actually used to be a enjoyment account it. Glance advanced to far brought agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?

پاسخ
hire a hacker pro August 17, 2023 - 4:15 pm

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

پاسخ
servidor de cs August 18, 2023 - 11:44 pm

Thanks for helping out, good info .

پاسخ
rock climbing shoes August 21, 2023 - 7:26 pm

Thankyou for this howling post, I am glad I detected this site on yahoo.

پاسخ
vender joias rj August 22, 2023 - 8:46 pm

This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

پاسخ
Porsche specialist August 23, 2023 - 2:40 pm

Lovely just what I was looking for.Thanks to the author for taking his clock time on this one.

پاسخ
caça vazamento August 24, 2023 - 4:28 am

Thanks , I have recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

پاسخ
Free ERC-20 Token Generator August 25, 2023 - 12:40 am

Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

پاسخ
scottish lairdships for sale August 25, 2023 - 1:17 am

Terrific work! This is the kind of info that are meant to be shared across the web. Shame on the seek engines for not positioning this publish higher! Come on over and visit my web site . Thank you =)

پاسخ
revista business August 26, 2023 - 12:49 am

I was examining some of your articles on this internet site and I believe this website is very instructive! Retain putting up.

پاسخ
water mitigation dallas August 27, 2023 - 4:04 am

As soon as I observed this site I went on reddit to share some of the love with them.

پاسخ
erectal disfuntion August 27, 2023 - 1:10 pm

My brother recommended I may like this web site. He was once entirely right. This post truly made my day. You cann’t believe just how much time I had spent for this info! Thanks!

پاسخ
indobet88 August 27, 2023 - 6:50 pm

Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

پاسخ
solar heater August 27, 2023 - 7:50 pm

I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
house electric fence August 27, 2023 - 9:55 pm

Some times its a pain in the ass to read what blog owners wrote but this web site is very user genial! .

پاسخ
zeusjp88 August 28, 2023 - 1:56 am

Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of Wordpress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

پاسخ
situs w69 slot online August 28, 2023 - 10:28 am

Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

پاسخ
Cotele Dunării Calafat August 28, 2023 - 2:44 pm

Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

پاسخ
Cotele Dunării Olteniţa August 28, 2023 - 11:12 pm

I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

پاسخ
tantra for singles August 29, 2023 - 6:47 am

An interesting dialogue is worth comment. I believe that it’s best to write extra on this subject, it may not be a taboo topic but usually people are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

پاسخ
travel jakarta jogja August 29, 2023 - 8:40 am

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Bless you

پاسخ
download lagu August 29, 2023 - 12:32 pm

so much wonderful information on here, : D.

پاسخ
cotele apelor dunării giurgiu August 29, 2023 - 12:46 pm

Whats up are using Wordpress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

پاسخ
rodaslot88 August 29, 2023 - 7:24 pm

I am continuously looking online for articles that can benefit me. Thx!

پاسخ
susu almond August 30, 2023 - 4:29 am

Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I’m hoping to offer something back and help others like you helped me.

پاسخ
sepatu pria August 31, 2023 - 4:58 pm

Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

پاسخ
ampkwsitus megapari slot dana August 31, 2023 - 7:14 pm

Real good info can be found on web site. “The absence of flaw in beauty is itself a flaw.” by Havelock Ellis.

پاسخ
Slot Gacor OLXToto August 31, 2023 - 7:56 pm

I was looking through some of your posts on this site and I think this website is rattling instructive! Retain posting.

پاسخ
Slot Gacor Hari Ini August 31, 2023 - 10:55 pm

What¦s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its aided me. Good job.

پاسخ
Slot Gacor Terbaru September 1, 2023 - 1:54 am

Hi there, I found your site via Google while searching for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

پاسخ
Link Alternatif OLXToto September 1, 2023 - 7:46 am

Hey very nice web site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

پاسخ
mpo slot September 1, 2023 - 6:11 pm

Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, great written and include almost all significant infos. I’d like to look extra posts like this.

پاسخ
situs mpo September 2, 2023 - 7:30 am

I believe this is one of the so much important information for me. And i’m happy reading your article. However want to commentary on some common things, The website taste is wonderful, the articles is truly nice : D. Good task, cheers

پاسخ
depo 50 bonus 50 September 2, 2023 - 10:57 am

I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this info So i am happy to express that I’ve a very good uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot for sure will make sure to do not omit this site and give it a look regularly.

پاسخ
investigation private detectives near me September 2, 2023 - 2:50 pm

I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
phone hackers for hire September 3, 2023 - 7:44 am

Just wanna remark that you have a very decent website , I love the design and style it actually stands out.

پاسخ
heater water solar September 3, 2023 - 10:03 pm

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!

پاسخ
tenda a pacchetto moderna September 4, 2023 - 9:42 am

Only a smiling visitor here to share the love (:, btw great design and style. “Justice is always violent to the party offending, for every man is innocent in his own eyes.” by Daniel Defoe.

پاسخ
tessuti antiacaro September 4, 2023 - 11:24 am

so much fantastic info on here, : D.

پاسخ
Agile Bukit Bintang Photos September 4, 2023 - 4:40 pm

Thanks for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you?¦ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a great web site.

پاسخ
tovaglie antimacchia cosa sono September 4, 2023 - 5:25 pm

I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

پاسخ
vaporella per pulire le fughe September 4, 2023 - 9:22 pm

I conceive this web site has some really fantastic information for everyone :D. “The ground that a good man treads is hallowed.” by Johann von Goethe.

پاسخ
differenza tra trapunta e piumone September 4, 2023 - 10:58 pm

After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

پاسخ
car battery delivery pj September 5, 2023 - 12:19 am

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

پاسخ
automotive technology course description September 5, 2023 - 4:57 am

You can definitely see your skills in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

پاسخ
come pulire la gomma della lavatrice September 5, 2023 - 6:23 am

I really value your piece of work, Great post.

پاسخ
Michelin Tyres Cars For Sale September 5, 2023 - 11:47 am

I keep listening to the news broadcast lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

پاسخ
blindado September 5, 2023 - 12:17 pm

Hi, Neat post. There’s an issue along with your web site in internet explorer, may test thisK IE still is the market leader and a large component to people will leave out your excellent writing due to this problem.

پاسخ
concrete pad for hot tub September 5, 2023 - 10:01 pm

What i don’t understood is in reality how you’re no longer really a lot more well-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize therefore considerably with regards to this matter, made me in my view consider it from numerous numerous angles. Its like women and men don’t seem to be involved unless it¦s one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs nice. Always deal with it up!

پاسخ
surrogacy in Ukraine September 5, 2023 - 11:21 pm

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Kudos

پاسخ
Matterport Pro3 September 6, 2023 - 3:39 am

I like this web site because so much useful material on here : D.

پاسخ
Dama N.V. Casino September 6, 2023 - 5:05 am

With everything that seems to be building inside this specific subject material, a significant percentage of opinions happen to be quite stimulating. Nonetheless, I beg your pardon, because I do not give credence to your whole plan, all be it exciting none the less. It appears to me that your comments are generally not totally validated and in actuality you are your self not really totally convinced of your assertion. In any event I did enjoy examining it.

پاسخ
turunminum.id September 6, 2023 - 8:26 am

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

پاسخ
hire a hacker for social media September 6, 2023 - 11:14 pm

Real excellent information can be found on weblog. “The quality of an organization can never exceed the quality of the minds that make it up.” by Harold R. McAlindon.

پاسخ
try this out September 7, 2023 - 8:38 am

I am not real superb with English but I find this real easygoing to translate.

پاسخ
mpo6000 login September 10, 2023 - 8:36 pm

Hello, i feel that i noticed you visited my website thus i got here to “go back the desire”.I’m trying to find issues to improve my website!I guess its ok to make use of some of your ideas!!

پاسخ
Premium Cam Experience September 11, 2023 - 1:42 am

Higher productivity. Irrespective of their job titles or salary, employees who are more satisfied with their job

پاسخ
download lagu mp3 September 11, 2023 - 9:47 pm

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

پاسخ
jasa bank garansi September 12, 2023 - 3:35 pm

Thank you for helping out, great information. “The laws of probability, so true in general, so fallacious in particular.” by Edward Gibbon.

پاسخ
atv kaliurang September 12, 2023 - 5:49 pm

Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

پاسخ
bantengjp September 12, 2023 - 11:29 pm

Very interesting topic, appreciate it for putting up. “The reason people sweat is so they won’t catch fire when making love.” by Don Rose.

پاسخ
ALTA land survey September 13, 2023 - 1:58 am

I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

پاسخ
gazeta bota sot September 14, 2023 - 2:00 am

I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

پاسخ
hire a hacker for snapchat September 14, 2023 - 12:34 pm

You are my inspiration , I possess few blogs and rarely run out from to post .

پاسخ
ini food & beverages September 14, 2023 - 7:50 pm

You have mentioned very interesting details! ps decent site. “I’m going to a special place when I die, but I want to make sure my life is special while I’m here.” by Payne Stewart.

پاسخ
genuine hackers for hire September 14, 2023 - 11:17 pm

Its good as your other content : D, appreciate it for putting up. “Talent does what it can genius does what it must.” by Edward George Bulwer-Lytton.

پاسخ
building a hot tub September 14, 2023 - 11:35 pm

This really answered my drawback, thank you!

پاسخ
hire a hacker to catch cheating spouse September 15, 2023 - 3:02 am

Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

پاسخ
concrete hot tub September 15, 2023 - 6:43 am

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…

پاسخ
hire a hacker uk September 15, 2023 - 10:17 am

Wonderful paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared across the web. Shame on the search engines for now not positioning this publish upper! Come on over and consult with my website . Thanks =)

پاسخ
jaminan bpkb mobil September 15, 2023 - 6:19 pm

You made some nice points there. I did a search on the issue and found most people will approve with your blog.

پاسخ
servicos igarata September 16, 2023 - 9:30 am

Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

پاسخ
residential sliding gate motor installers near me September 16, 2023 - 4:19 pm

I truly enjoy examining on this site, it holds good blog posts. “Never fight an inanimate object.” by P. J. O’Rourke.

پاسخ
michelin tyre shop September 16, 2023 - 9:29 pm

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

پاسخ
tedi zafra September 17, 2023 - 8:20 pm

I believe that is one of the so much important info for me. And i am happy reading your article. But want to observation on few normal things, The website taste is ideal, the articles is actually excellent : D. Excellent activity, cheers

پاسخ
eventlocations September 17, 2023 - 9:40 pm

I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

پاسخ
private care services September 18, 2023 - 2:39 am

Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back at some point. I want to encourage that you continue your great work, have a nice morning!

پاسخ
okeplay777 September 18, 2023 - 7:09 am

I just couldn’t depart your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

پاسخ
rental mobil jogja September 18, 2023 - 2:11 pm

Very interesting topic, regards for putting up.

پاسخ
alquiler furgonetas 9 plazas valencia September 19, 2023 - 12:03 am

I believe you have mentioned some very interesting details, thankyou for the post.

پاسخ
visit their website September 20, 2023 - 2:45 am

Dead pent subject matter, regards for information .

پاسخ
judi slot September 20, 2023 - 5:34 pm

Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

پاسخ
turn disposable September 22, 2023 - 12:31 am

I’d always want to be update on new content on this website , bookmarked! .

پاسخ
Kuliner Khas Manado September 22, 2023 - 9:37 am

As I web-site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

پاسخ
hackers for hire near me September 23, 2023 - 8:08 pm

I’ll right away clutch your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize in order that I could subscribe. Thanks.

پاسخ

نظر بگذارید