ترس و نگرانی دادستان‌های پیشین از حضور در محل کار شان

توسط جمشید وکیلی

منابع به آماج می‌گویند که طالبان الی روز پنج‌شنبه هفته‌ی جاری به همه کارمندان دادستانی استیناف، عسکری و امنیت مهلت داده‌اند که به کارهای خود حاضر شوند، در غیر آن به‌جای آنان کارمندان جدیدی از فردهای وابسته به طالبان را مقرر خواهند شد.

فرمانی نشرشده از سوی مولوی شمس‌الدین شریعتی، دادستان کُل حکومت طالبان که به‌ دست‌رس آماج قرار گرفته است نیز نشان می‌دهد که از تمام ریاست‌های دادستانی استیناف، عسکری و امنیت خواسته شده که جدول تمام کارمندان غایب خودشان را به‌منظور شفافیت در امورهای کاری به این اداره ارسال کنند؛ اما در این فرمان مهلتی برای تقرر فردهای جدید ذکر نشده است.

خانم نیازی، دادستان تعقیب قضایی یکی از ریاست‌های دادستانی کُل، در گفت‌وگو با آماج این خبر را تأیید کرده می‌گوید: «این درست است که طالبان الی پنج‌شنبه برای دادستانان وقت داده‌اند تا از موجودی خویش حاضری بدهند؛ اما اکثر دادستانان موجودی نداده و نمی‌دهند چون می‌ترسند.»

نام‌برده گفته است: «همین دیروز خبر کشته‌شدن یکی از کارمندان ما به‌نام محمد اسماعیل در شهر گردیز به گوش ما رسید؛ وقتی‌که یک دادستان در خانه خود مصوون نمی‌باشد هیچ تضمینی هم برای مصوون بودن آنان در محل کارشان باقی نمی‌ماند.»

خانم‌ نیازی افزوده است که طالبان نیز می‌خواهند در عوض فردهای خویش را مقرر کنند.

به گفته‌ی او، همین اکنون با وجود حاضر بودن بعض کارمندان اداری و مسلکی دادستانی فردهای طالبان به عوض آنان مقرر شده‌اند.

یک دادستان دیگری که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود به آماج این خبر را تأیید کرده؛ اما افزوده است که هیچ‌گونه تهدید از سوی طالبان به دادستانان نیست و از همه دادستانان می‌خواهد به کارهای‌ شان برگردند.

اما خانم مدینه از دادستانان پیشین که اکنون در ایران به سر می‌برد می‌گوید: «ما فکر نمی‌کنیم طالبان به قول شان صادق باشند از این‌رو هم‌کاران ما که در قضیه‌های زیادی دخیل بوده‌اند و اکثرا در قضیه‌های طالبان آنان را مورد بازپرس قرار داده‌اند، از سوی فردهای طالبان مورد تهدید قرار نگیرند.»

با این حال، پیش از جمع‌شدن گلیم حکومت اشرف غنی، شش‌هزار دادستان‌ مسلکی و چهار‌هزار کارمند اداری دادستانی کُل در کشور فعالیت می‌کردند که پس از روی‌کار آمدن طالبان صدها دادستان به خارج فرارکرده و صدهای تن دیگر در وضعیت بدی اقتصادی و تهدیدات جانی در خفا زندگی می‌کنند.

پست‌های مرتبط