کابینه‌ی طالبان: نصب تصاویر رهبران طالبان در موتر‌های دولتی به گونه‌ی «مطلق» ممنوع است

توسط Aamaj News

کابینه‌ی حکومت طالبان برای برگشت شخصیت‌های مختلف افغان کمیسیون ویژه ایجاد کرد.

به نقل از خبرنامه‌ی اداره‌ امور حکومت طالبان، این کمیسیون تحت‌ عنوان «کمیسیون عودت و ارتباط» ایجاد شده و آن‌را مولوی شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم رهبری می‌کند.

در نشست کابینه‌ی طالبان هم‌چنین فیصله صورت گرفت که از این پس نصب تصاویر رهبران در موترهای دولتی به گونه‌ی «مطلق» ممنوع است.

به نقل از خبرنامه‌ی اداره امور حکومت طالبان، به وزارت‌های داخله و دفاع و استخبارات وظیفه سپرده شده است تا نیروهای تحت کنترل شان‌ را از این کار بازدارند.

این در حالی‌ست که پس از روی‌کار آمدن طالبان اکثریت مقام‌های حکومت پیشین از افغانستان فرار کرده‌اند. پیش از این طالبان بارها از مقام‌های پیشین خواسته‌ بودند تا به کشور برگردند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید