طالبان ثبت‌نام دختران در آزمون کانکور دانش‌‌گاه‌های خصوصی را منع کردند

توسط Aamaj News

در ادامه‌ی ممانعت طالبان از تحصیل زنان، وزارت تحصیلات عالی این گروه در مکتوبی به دانش‌گاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی دستور داده که دانش‌جویان دختر را جذب نکنند.

در مکتوب آمده است: «ثبت‌نام محصلین اناث تا امر ثانی مجاز نمی‌باشد».

در مکتوبی معینیت امور دانش‌جویان وزارت تحصیلات عالی طالبان که امروز (شنبه، ۸ دلو) در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، آمده که دانش‌گاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی حق ندارند در آزمون‌های بهاری دانش‌جویان دختر را جذب کنند.

در مکتوب وزارت تحصیلات عالی طالبان هم‌چنان آمده است که دانش‌گاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی مکلف هستند تا پنج‌ روز پیش از برگزاری آزمون کانکور، این وزارت و اداره ملی امتحانات را در جریان بگذارند تا هیأت مشترکی برای نظارت از روند آزمون کانکور توظیف شود.

وزارت تحصیلات عالی طالبان تا اکنون به گونه‌ی رسمی در مورد این مکتوب چیزی نگفته است.

این در حالی‌ست که وزارت تحصیلات عالی طالبان پیش از این تحصیل زنان را تا امر ثانی ممنوع اعلام کرد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید