ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه؛ طالبان یک پزشک پنجشیری را در کابل بازداشت کردند

توسط Aamaj News

بسته‌گان عبیدالله رحمانی، پزشک شفاخانه محمدعلی جناح به آماج می‌گویند که طالبان او را بازداشت و به‌جای نامعلومی منتقل کرده‌اند.

به گفته‌ی بسته‌گان این پزشک، طالبان عبیدالله را به‌جرم پنجشیری بودن بازداشت کرده‌اند.

آنان می‌گویند که عبیدالله در حالی‌که با هیچ گروه‌ی سیاسی و حزبی ارتباط نداشت؛ روز گذشته در به طرف خانه‌اش در حرکت بود که در مسیر راه در دشت برچی کابل بازداشت و تاکنون از سرنوشت‌اش هیچ‌گونه اطلاعی ندارند.

طالبان در هم‌چو موارد ابراز نظر نمی‌کنند.

این بازداشت‌های خودسرانه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز طالبان به‌ویژه در شمال کابل جوانان را به‌جرم پنجشیری‌بودن با خود بُرده‌ بودند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید