وزیر قبایل طالبان در فاریاب: در افغانستان هیچ‌گونه اختلاف بین اقوام وجود ندارد

توسط Aamaj News

ملا نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان در سفر به فاریاب گفته است: «زیر سایه نظام اسلامی حقوق همه روشن و محفوظ است و به همین دلیل امروز در افغانستان بین اقوام اختلافی وجود ندارد.»

وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان طی گردهمایی «عالمان و سران قوم» فاریاب افزوده است: «پس از پیروزی امارت اسلامی کشور و مردم از امنیت امنی برخوردار هستند که جای تشکر دارد.»

سخنان وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان در حالی‌ست که این گروه در دو سال گذشته بارها متهم به رفتار «تبعیض‌آمیز» و «انتقام‌جویانه» با سایر اقوام شده‌ است.

از سوی هم پسا دو سال از حاکمیت طالبان پژوهش آماج نشان می‌دهد که ۸۳.۳ درصد کابینه پشتون و ۹۶.۶ درصد طالب اند.

براساس این پژوهش ۷۹.۴ درصد والیان پشتون و ۱۰۰ درصد طالب اند. هزاره‌ها و زنان غایب.

در کابینه‌ طالبان ۶.۶ درصد تاجیک، ۶.۶ درصد اُزبیک و ۳.۴ درصد نورستانی شامل اند.از سوی هم از جمع ۳۴ والی که همه طالب اند؛ ۲۷ والی آن پشتون، ۶ والی تاجیک و فقط یک والی اُزبیک است.

پست‌های مرتبط

1 نظر

free show room September 21, 2023 - 10:41 am

Dieses Buch kann einen gro?en Unterschied darin machen, wie wir miteinander, mit uns selbst und mit den gro?en Freuden der Welt umgehen

پاسخ

نظر بگذارید