ادامه خشونت‌ها بر علیه نظامیان حکومت پیشین

توسط Aamaj News

خانواده‌ی فرمانده‌ی پیشین گارنیزیون دانش‌گاه نظامی مارشال فهیم به آماج: طالبان دگروال ادریس را هفته‌ی پیش با خود بردند؛ از سرنوشت‌اش خبر نداریم

اعضای خانواده‌ی دگروال ادریس عطایی فرمانده‌ی پیشین گارنیزیون دانش‌گاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم به آماج‌ می‌گویند که طالبان یک‌هفته پیش او را از ساحه‌ی شیرپور از مربوطات حوزه‌ی دهم امنیتی شهر کابل با خود برده‌اند.

خانواده‌ی این نظامی پیشین می‌افرایند که هفت شبانه‌‌روز می‌شود که از دگروال ادریس عطایی خبری ندارند.

اعضای خانواده‌ی این نظامی پیشین می‌گویند که او بنابر صداقت‌اش یگانه نظامی بود که پس از سقوط حکومت پیشین دو شبانه‌روز را در داخل دانش‌گاه نظامی مارشال فهیم سپری کرده و بعد از تسلیم‌دهی دانش‌گاه نظامی به مسوول طالبان با موتر شهری به خانه برگشته بود.

آن‌ها می‌افزایند که دگروال ادریس در قید استخبارات طالبان قرار دارد، اما طالبان به آنان گفته‌اند که او نزد آن‌ها نیست.
مسوولین طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفته‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید