آیا جنگ‌جویان طالب آماده ادامه مبارزه به راه خدا هستند؟

توسط Aamaj News

روزنامه «تلگراف» بریتانیا گزارش داده است؛ جنگ‌جویان طالب که پیش از این بدون معاش می‌جنگیدند، حالا قادر به خرید غذا نیستند.

روزنامه «تلگراف» با تعدادی از جنگ‌جویان طالبان مصاحبه نموده است که براساس مصاحبه های انجام شده، حالا این جنگ‌جویان خواستار پول هستند. آنها می‌گویند که برعلیه اشرف غنی بدون کدام مزد جنگیدند، اما حالا نیاز به غذا و درآمد دارند.

یک‌تن از این جنگ‌جویان می‌گوید: «ما در ۲۰ سال گذشته بدون کدام معاش جنگیدیم، و اگر در آینده نیز نیاز شود چنین خواهیم کرد. اما من می‌گویم ادامه دادن این روال مشکل است. زمانی‌که من چند فرزند دارم، نمی‌توانم همچون کاری را ادامه بدهم. من می‌خواهم طالبان را ترک کنم.»

یک‌تن دیگر از این جنگ‌جویان که در حال حاضر وظیفه حفاظت از قصر دارالامان را دارد٬ می‌گوید که آنها خوشحال بودند که چند سال بخاطر رضای خدا بدون معاش رزمیدند، اما حالا مثل معلم‌ها معاش می‌خواهند.

تلگراف به نقل از مردم اضافه نموده که طالبان در مناطق دور از شهر از خانه های مردم نان جمع‌آوری می کنند، و آنها کدام درآمدی ندارند.

به باور آگاهان٬ طالبان جوان‌تر همیشه بدون معاش جنگیده و می‌جنگند، اما طالبان میان‌سال در گذشته به نحوی پول دریافت نموده و حال هم می نمایند.

تعداد از فرماندهان طالبان نگران وضعیت کنونی جنگ‌جویان شان اند، آنها می‌گویند جنگ‌جویان که معاش ندارند، ممکن صف طالبان را ترک و به گروهای همچون داعش به خاطر پول بپیوندند.

افغانستان در حال حاضر مواجه با گرسنگی شدید و فقر گسترده است، این گذر زمان است که نشان می‌دهد که آیا جنگجویان طالب وفادار می‌مانند یا نه؟

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید