طالبان یک‌ گروه‌ی از خانم‌ها را در دشت برچی کابل به اتهام اعمال فحشا دست‌گیر و پس از ضمانت رها کردند

توسط Aamaj News

فرماندهی پولیس کابل زیر اداره‌ی طالبان از بازداشت یک گروه‌ی از خانم‌هایی كه در كوچه‌ی رسالت دشت برچی دست به أعمال فحشا می‌زدند، خبر داده است. به گفته‌ی پولیس کابل همرای اين‌ها دو مرد نيز گرفتار شده كه وظيفه شان جزب مشتری برای اين‌ خانم‌ها بوده‌است.

پولیس کابل اما افزوده که بعد از دست‌گيری اين شش نفر با گرفتن ضمانت‌هایی قوی و به مصلحت بزرگان، دوباره رها شده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید