وزارت خارجه طالبان: انجماد دارایی افغانستان و همچنان مشکلات در سیستم بانکی سبب بحران بشری می‌شود

توسط Aamaj News

بلخی سخنگوی‌ وزارت خارجه طالبان در تویتی نگاشته که خواهان تعامل مثبت با امریکا و جهان اند، تا به گفته او حق مشروع افغان‌ها داده و کسی اجازه نیابد تا دیگر ملت افغانستان را برنجاند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید