چهار ماه‌گی حکومت طالبان؛ چند درصد مردم افغانستان در بیرون از کشور در مورد طالبان خوشبین هستند؟

توسط Aamaj News

چهار ماه‌گی حکومت طالبان؛ در نظرسنجی اختصاصی آماج‌ و رومی در میان شهروندان افغانستان بیرون از کشور مشخص شد که نگاه ۹۴ درصد شان نسبت به نحوه‌ی حکومت‌داری چهارماه طالبان منفی و فقط ۴.۸ درصد شان با دید مثبت می‌بینند.

نظرسنجی تلفنی آماج‌‌نیوز و نهاد رومی در ۲۱ کشور جهان نشان می‌دهد که ۹۴ درصد شهروندان افغانستان در بیرون از کشور به چهار ماه حکومت‌داری طالبان دید منفی دارند، «ناراض اند» در حالی‌که ۴.۸ درصد مردم دید مثبت دارند، «راضی» اند و تنها ۱.۲ درصد مردم دیدگاهی ندارند.

بی‌کاری و مشکل‌های اقتصادی، چگونه‌گی ترکیب کابینه، رفتار خشن و محدودسازی آزادی‌ها از عامل‌های اصلی این دید منفی گفته شده است.

در حالی‌‌که نبود جنگ و فرار شماری از فسادپیشه‌گان دولتی از دلیل‌های اصلی رضایت خوانده شده است. از دید قومی بیش‌ترین دید مثبت از عمل‌کرد طالبان در بین ازبیک‌ها بوده و بیش‌ترین دید منفی در میان تاجیک‌ها می‌باشد.

در این نظرسنجی از دید جنسیتی زنان نسبت به مردان دید منفی‌تر نسبت به چهار ماه حکومت‌داری طالبان دارند.

نگاه منفی از عمل‌کرد چهار ماه حکومت‌داری طالبان در ترکیه بیش‌ترین درصدی را نشان می‌دهد.

مجموع اشتراک کنندگان این نظرسنجی ۲۰۸۴ نفر اند، که از این میان ۸۲ درصد مردان و ۱۸ درصد زنان اند.

پرسش اصلی این نظر سنجی چنین بود؛ نگاه شما نسبت به چهار ماه حکومت‌داری طالبان چگونه است؟

در نهایت مشخص شد که طالبان نتوانسته‌اند، رضایت اکثریت شهروندان بیرون از کشور را به‌دست بیاورند.

از میان این ۲هزار و ۸۴ تن رضایت «دید مثبت» و عدم رضایت «دید منفی» مردم از چهار ماه حکومت‌داری طالبان براساس فیصدی قرار ذیل است.

۹۴ درصد منفی
۴.۸ درصد مثبت
۱.۲ درصد دیدگاهی ندارند

از میان این ۲هزار و ۸۴ تن فیصدی مردان و زنان که در نظرسنجی آماج اشتراک کرده‌اند قرار ذیل است.

۸۲ درصد مردان
۱۸ درصد زنان

فیصدی کشور‌های‌که شهروندان افغانستان از آن در نظرسنجی اشتراک کرده‌اند.

۲۷.۴۲ درصد ایران
۱۹.۸۴ درصد ترکیه
۷.۱۴ سویدن
۵.۹۵ پاکستان
۴.۷۶ جرمنی
۴.۷۶ هند
۳.۹۵ دبی
۳.۵۷ عربستان
۳.۵۷ امریکا
۲.۳۸ تاجیکستان
۲.۳۸ روسیه
۲.۳۸ بریتانیا
۲.۳۸ فرانسه
۱.۱۹ هالند
۱.۱۹ کویت
۱.۱۹ اتریش
۱.۱۹ کانادا
۱.۲۰ فنلند
۱.۱۹ مصر
۱.۱۹ اندونیزیا
۱.۱۹ ویتنام

پیش از این در ‏صد روز نخست حکومت طالبان؛ در نظرسنجی اختصاصی آماج‌ و رومی در ۳۴ ولایت افغانستان مشخص شده بود که ۹۵.۵ درصد مردم از عمل‌کرد صد روزه حکومت طالبان ناراض و ۸۰ درصد مردم نسبت به آینده ناامید اند.
آماج و نهاد رومی این نظرسنجی‌ها را به گونه‌ی دوام‌دار ادامه خواهد داد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید