ترس از اعتراض دانش‌جویان؛ دانش‌‌گاه کابل وضعیت نظامی به خود گرفته است

توسط Aamaj News

شماری از دانش‌جویان دانش‌گاه کابل به آماج می‌گویند که این دانش‌گاه وضعیت نظامی به خود گرفته و همه دانش‌جویان نیز سرآسیمه شده‌اند.

دانش‌جویان امروز (دوشنبه، ۱۱ میزان) می‌گویند که از صبح به این‌سو، تعداد نظامیان طالب در دانش‌گاه به گونه‌ی بی‌پیشینه افزایش یافته است.

طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

یک منبع از دانش‌‌گاه کابل به آماج می‌گوید که این اقدام برای جلوگیری از احتمال اعتراض دانش‌جویان در این دانش‌گاه انجام شده است.

این درحالی‌ست که صبح امروز طالبان به‌ دلیل جلوگیری از اعتراض‌ها، دختران دانش‌جو را در خواب‌گاه دانش‌گاه بلخ زندانی کردند؛ اما با آن‌هم‌ شماری شماری این دانش‌جویان به خیابان‌ها برآمدند و‌ در پیوند به حمله به آموزش‌گاه کاج اعتراض کردند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید