مسمومیت دانش‌جویان در خواب‌گاه؛ طالبان: آنان از اثر بی‌احتیاطی در مصرف غذا دچار مریضی شده‌اند

توسط Aamaj News

خبرگزاری دولتی باختر تحت مدیریت طالبان مسمومیت دانش‌جویان دختران دانش‌گاه کابل را رد کرده و گفته است که حدود ۵۰ دختر از اثر بی‌احتیاطی در مصرف غذا دچار مریضی شده‌اند.

به گفته باختر این دختران به موقع برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

این خبرگزاری اضافه کرده است که پس از معاینات دانش‌جویان، نشانی از مسمومیت به ثبت نرسیده و دلیل این بدحالی دانش‌جویان بی‌احتیاطی در استفاده از غذای شب بوده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها نشر شده، روز گذشته دانش‌جویان خواب‌گاه دانش‌گاه کابل در حالی مسموم شده‌اند که کارمندان اداری این خواب‌گاه سالم بوده‌اند.

قابل ذکر است که قرار بود دانش‌جویان کابل در پیوند به حمله بر آموزش‌گاه کاج در غرب کابل در داخل این دانش‌گاه اعتراض برگزار کنند که درست یک روز قبل به‌گونه‌ی جمعی بیمار می‌شوند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید