طالبان: ما تهدیدی برای هیچ کشور نیستیم جهان باید رابطه خود را با ما بهتر کند

توسط Aamaj News

ملا حسن آخوند، رییس‌الوزرای طالبان در اولین سالگرد دوباره به قدرت رسیدن شان، ام‌روز دوشنبه(۲۴ اسد) در پیامی گفته است که آنان تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده و جامعه جهانی باید وابط خویش را مستحکم کنند.

ملا حسن آخوند گفته که حاکمیت طالبان را باید همه مردم «پیروزی بزرگ بدانند» و برای پایداری نظام آنان هم‌کاری و دعا بیش‌تر کنند.

او تاکید کرده که همه مردم باید قدردانی و شکرگزاری این کامیابی بزرگ را نمایند.

رییس‌الوزرای طالبان افزوده «تمام مسوولین امارت اسلامی باید کارهای خود را چنانچه برای شان سپرده شده پیش ببرند.»

طالبان مدعی شدند که با آمدن آن‌ها جنگ در افغانستان پایان یافته و کشور را از اشغال، جنگ و فاجعه نجات داده اند.

اما برخی از منتقدان به این باور اند که چندین بحران دیگر به شمول اقتصاد ضعیف، نبود آزادی مدنی و بسته شدن مکاتب به روی دختران اکنون دامن‌گیر مردم افغانستان‌ شده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید