سرمقاله‌ روزنامه دان پاکستان: طالبان با دور قبل شان هیچ تفاوتی ندارند، همان رژیم وحشی و زن‌ستیز

توسط Aamaj News

روزنامه دان پاکستان در مقاله‌ای با اشاره به نشست سه روزه‌ی عالمان طالبان در کابل گفته است که طالبان با دور قبل شان هیچ تفاوتی ندارند، همان رژیم وحشی و زن‌ستیز.

در این مقاله آمده است: «طالبان با نشستی که بدون هیچ زنی در بین ۳۵۰۰ عالم مرد برگزار کردند، ثابت کردند که با دور قبل شان هیچ تفاوتی ندارند، همان رژیم وحشی و زن‌ستیز هستند.»

این روزنامه نوشته است که از نظر طالبان زنان به تنهایی فردی به حساب نمی‌آیند و نماینده آنان پدران و پسران شان هستند.

در این مقاله هم‌چنان با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله منع تحصیل، کار و آزادی تاکید شده است که عدم حضور زنان در هم‌چو موردها، بیان‌گر این است که یکی از هدف‌های طالبان نامرئی کردن زنان در افغانستان است.

دان پاکستان افزوده است، برعلاوه این‌که در این نشست اشتراک کننده‌گان با رهبر غیابی شان هیبت‌الله آخندزاده نه تنها نتوانستند به مسایل بحث‌برانگیز چون تحصیل دختران رسیده‌گی کنند، آنان به جامعه‌ی جهانی گوش‌زد کردند که در نگرش شان تغییر در کار نیست.

قابل ذکر است که شمار زیادی از شهروندان کشور به این باور بودند که با نشست عالمان طالبان در کابل، تصمیم روی بازگشایی مکتب‌های دخترانه گرفته شود؛ اما این چنین نشد و طالبان هم‌چنان مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود نگه‌داشته اند‌.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید