ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه؛ طالبان در کابل یک جوان اندرابی را بازداشت کردند

توسط Aamaj News

در ادامه‌ی بازداشت‌های خودسرانه، طالبان یک جوان اندرابی را در کابل بازداشت کرده‌اند.

بسته‌گان ولی احمد اندرابی به آماج می‌گویند که استخبارات طالبان او را به جرم اندرابی‌بودن شام روز گذشته (چهارشنبه، ۸سرطان) از ساحه‌ی لیسه مریم کابل با خود بُرده‌اند.

آنان می‌افزایند که از سرنوشت‌اش هیچ‌گونه اطلاعی ندارند.

این در حالی‌ست که پیش از نیز طالبان در کابل و ولایت‌های دیگر بار‌ها به اتهام‌های مختلف جوانان را بازداشت کرده‌اند.

در چندین مورد، از ولایت پنجشیر گزارش شده است که طالبان ده‌ها باشنده‌ی این ولایت را به اتهام عضویت و هم‌کاری با جبهه‌ی مقاومت بازداشت و زندانی کرده‌اند.

طالبان در هم‌چو موارد حاضر به پاسخ‌گویی به رسانه‌ها نیستند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید