دزدی در روز روشن؛ سارقان به بهانه‌ی تلاشی وارد خانه‌ها می‌شوند

توسط Jamshid Wakili

باشنده‌گان شهر کابل از افزایش دزدی‌های مسلحانه در این شهر خبر می‌دهند.

این باشنده‌گان می‌گویند که دزدان مسلح با استفاده از پرچم و رنجرهای دولتی طالبان وارد منزل‌های مسکونی شده و به بهانه‌ی تلاشی خانه‌ها، اموال شان را با خود برده‌اند.

یکی از این باشنده‌گان جریان دزدی خانه یکی از خویشاوندان شان را به آماج چنین شرح داد: «افراد امارت اسلامی به خانه مامایم آمده و خواهان تلاشی خانه شان شده‌اند. فامیل مامایم چون هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارند آزادانه از افراد طالبان استقبال کرده و اجازه‌ی ورود برای تلاشی را داده‌اند؛ اما این افراد وقتی وارد خانه می‌شوند، اول‌تر از همه جای پول و طلاهای شان را می‌پرسند. مامایم می‌داند که آنان دزد اند؛ اما از این‌که مسلح بوده‌اند نتوانسته چیزی بگوید. دزدان پس از گرفتن تعداد پول نقد و طلاهای شان به پایان تعمیر رفته و به بهانه‌ی صحبت با ملای بزرگ‌تر شان که در رنجر نشسته بوده است، فرار می‌کنند.»

با وجودی‌که حکومت طالبان به فردهای تحت امر شان دستور داده بود که هیچ‌کسی حق ندارد با لباس‌های شخصی به تلاشی بپردازد؛ اما مردم از این‌که دزدان در روز روشن و با استفاده از بیرق طالبان می‌توانند در دل شهر کابل آزادانه دست به دزدی بزنند شکایت دارند.

منابع محلی دیگری می‌گویند که چندی‌پیش دزدان مسلح به بهانه‌ی تلاشی وارد یکی از خانه‌های باشنده‌گان در قسمت پنج‌صد فامیلی شهر کابل شده و پس از سرقت اموال خانه یک زن را کُشته و خودشان فرار کرده‌ند.

این منابع می‌افزایند که طالبان که پس از سرقت برای برسی به محل حادثه آمده بودند؛ بدون این‌که اقدامی برای بازداشت سارقان کنند شوهر زن را به‌جرم قتل زنش با خود برده‌اند.

شهروندان بدین باور اند که خود فردهای طالبان در چنین سرقت‌ها دست دارند؛ وگرنه دزدان با چنین جرعتی نمی‌توانند وارد خانه‌های مردم شوند.

یکی از شهروندان می‌گوید که اگر فردهای طالبان خود مستقیم در سرقت دست نداشته باشند، باز هم در قسمت کنترول امنیت شهر آنان مقصر اند؛ چون دزدان از نام و پرچم آنان استفاده کرده و به شیوه‌ی وارد خانه‌های مردم می‌شوند.

تعدادی از باشنده‌گان ولایت سمنگان نیز از افزایش ناامنی‌ها در این شهر خبر داده و می‌افزایند که طی چند ماه پسین، شاهد سرقت‌های شب هنگام در این ولایت بوده‌اند.

آنان شاکی اند که نمی‌توانند نه از طرف روز و نه از طرف شب خانه‌های شان را رها کردده و به جایی بروند.

آماج نیوز با وجود تلاش‌های مکرر موفق به اخذ معلومات از جانب طالبان در این مورد نشد.

باید یادآور شد که بی‌کاری، فقر و نبود درآمد کافی علت عمده‌ی افزایش دزدی و ناامنی در افغانستان است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید