کرزی: طالبان را مثل برادرانم میبینم

توسط Aamaj News

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در یک مصاحبه با بی‌بی‌سی بار دیگر طالبان را برادر خواند.

کرزی تصریح نمود؛ او در زمان که رییس جمهور بود طالبان را نیز برادر خواند بود، و علت این برادر خواندن نیز این است که افغانستان متعلق به همه افغانها بوده، و باید افغانها این کشور را بسازند. او همچنان از کسانیکه افغانستان را ترک نموده اند، خواست که برگردند و در آبادانی کشور سهیم باشند.

آقای کرزی همچنان در باره تحصیل دختران نیز صحبت کرد، او گفت که دختران باید شجاع باشند و به درس خودشان ادامه بدهند. کرزی افزود که او مسأله تحصیل دختران و حکومت همه شمول را با طالبان نیز در میان گذاشته است.

او از ایالات متحده و متحدانش خواست که دوباره به افغانستان برگردند و در آبادانی افغانستان با افغانها سهیم باشند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید