طالبان به استادان متقاعد دانش‌گاه کابل و تعلیم و‌ تربیه: امارت با کسی شوخی ندارد هرچه زودتر خانه‌ها را تخلیه کنید

توسط Aamaj News

شماری از خانواده‌‌های استادان متوفی و استادان متقاعد دانش‌گاه کابل و تعلیم و تربیه به آماج می‌گویند که طالبان به آنان به‌صورت کتبی و شفاهی اخطار داده‌اند تا هرچه عاجل ساختمان‌های را که حکومت پیشین به آنان داده بود، تخلیه کنند.

این ساختمان‌ها برای استاد‌های متقاعد و متوفی از سوی حکومت قبلی داده‌شده بود ولی اکنون به گفته‌ی آنان طالبان می‌خواهند ‌این خانه‌ها را به جنگ‌جویان‌‌شان بدهند؛ طالبان به آنان گفته‌اند که شما دیگر مستحق این خانه‌ها نیستید چون صاحب‌های این خانه‌ها اکنون استاد برحال نیستند و یا هم متوفی اند.

آنان از برخورد خشونت‌آمیز طالبان و بی‌مسوولیتی مقام‌ها‌ی طالبان شکایت کرده می‌گویند: «این است پاداش ۵۰ سال خدمت به وطن، اکنون که ما نان به خوردن نداریم طالبان ما را با خشونت وادار به تخلیه خانه‌های ما کردند».

آنان می‌افزایند که بعد از مراجعه و داد‌خواهی مکرر شان، طالبان به آنان گفته‌اند: «امارت با کسی شوخی ندارد دو روز وقت دارید خانه‌ها را تخلیه کنید در غیر آن از خشونت کار می‌گیریم.»

گفتنی‌ست که طالبان شماری از این خانه‌ها را قفل زده‌اند. ساکنان این ساختمان‌ها تصریح می‌کنند که چندین‌بار به وزارت تحصیلات و دیگر ارگان‌های حکومت طالبان مراجعه کرده‌اند اما کسی حاضر به پاسخ‌گویی و دیدن آنان نیست.

این در حالی‌ست که طالبان در دور نخست حکومت‌شان نیز ساختمان‌های مذکور را تخلیه کرده و به‌جای آن مدرسه ساخته بودند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید