تلاشی خانه‌‌به‌خانه‌؛ وزارت داخله‌ی طالبان: به‌خاطر حفاظت باشند‌ه‌گان کابل عملیات تصفیه‌ای جریان دارد

توسط Aamaj News

به دنبال گسترش واکنش‌ها به بازرسی‌ها در کابل و ولایت‌ها، وزارت امور داخله‌ی حکومت طالبان می‌گوید که به‌خاطر حفاظت و امنیت باشنده‌گان شهر کابل عملیات تصفیه‌ای با مشوره و با حضور داشت وکیل گذر و ملا امام‌های مسجد‌های هر منطقه جریان دارد.

این وزارت در خبرنامه‌ی گفته است که بدون حضور داشت وکیل گذر و ملا امام مسجد نیروهای آنان به تلاشی نمی‌‌روند. در خبرنامه آمده: «اگر کسی به‌نام (مجاهدین) بدون حضور وکیل گذر و ملا امام به خانه شما آمد به گونه‌ی فوری به شماره‌های وزارت داخله به تماس شوید.»

وزارت داخله هم‌چنان از باشنده‌گان شهرکابل خواسته است در صورتی‌که آن‌ها سلاح غیرقانونی داشته باشند به شماره‌های ارتباطی این وزارت تماس گرفته و سلاح خود را تسلیم کنند.

این در حالی‌ست که تلاشی خانه‌به‌خانه در شهر کابل و ولایت‌های کاپیسا، پروان و پنجشیر از دو روز به‌ این‌سو جریان دارد و این‌کار با واکنش‌های گسترده‌ای رو به‌رو شد‌ه است.

مخالفان در این ولایت‌ها چنین‌کار را بدون حکم دادگاه با صلاحیت غیرقانونی، غیراسلامی و غیراخلاقی دانسته و آن‌را به‌ اساس انگیزه‌های قومی می‌دانند. طالبان اما هدف این‌کار را بازداشت‌ مجرمان عنوان می‌کنند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید