بی‌شرمی زیر نام اسلام؛ نشر اعترافات اجباری زنان با تقلید از جمهوری اسلامی ایران

توسط حاسنات محمدی

«دیدگاه» بیان‌گر نظریات صاحب‌نظران است و آماج‌نیوز در این مورد «پالیسی توازن» را دنبال می‌کند و از دیدگاه تمامی طرف‌ها استقبال و نشر می‌کند.

دیدن اعترافات اجباری تلویزیونی بانوان معترض افغانستان یادآور ظلم و بربریت رژیمی است که زیر نام اسلام و با تقلید از روش آخندهای ایران وحشت روا داشته است.

نواری که طالبان زیر نام «اعترافات» از زنان معترض نشر کرده‌اند تکان‌دهنده و غم‌انگیز است. نواری که از طرز نگاه و لرزش صدای این بانوان مشخص می‌شود که زیر اوج فشار و اجبار از آن‌ها گرفته شده است.

با آن‌که نوشتن در مورد ظلم رژیمی که به هیچ اصولی پابند نیست، کوبیدن آب در هاون است، اما نیاز است تا با بازگویی منافقت آن‌ها نقاب از چهره‌های شان بیش‌تر برداشته شود.

طالبان پیش از این نیز بازداشت دختران جوان را رد می‌کردند، اما پخش این نوار و هم‌چنان رهایی چهار دختر معترض دیگر که اخطار سکوت برای شان داده شده، نشان داد که چقدر این‌ها منافق اند.

تاریخ افغانستان تاریخ خون‌باری است، اما کم‌تر شاهد بوده که از زنان به‌عنوان ابزار فشار کار گرفته و بدون در نظرداشت حساسیت‌های فرهنگی و دینی آن‌ها را مردانی از خانه‌های شان به زندان‌های با زندان‌بان‌های مردانه برده باشند.

به هر حال؛ به نظر می‌رسد که اعتراف‌های تلویزیونی این‌چنینی یک‌بار دیگر ماهیت رژیم‌ استبدادی و بدوی را به تصویر کشید، که حتی قادر نیست در برابر چند زنی‌که اعتراض مشروع دارند، پاسخ و برنامه‌ی داشته باشند، بل‌که با تقلید از ایران آن‌ها را در برابر کمره نشانده و بربریت خویش را به تصویر کشیدند و نشان دادند حتی به همان «افغانیت و ناموس‌داری» که لاف‌اش را می‌زنند پابند نیستند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید