وزارت خارجه‌ی طالبان: نشست اُسلو پر دستاورد بود

توسط Aamaj News

عبدالقهار بلخی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی حکومت طالبان، ام‌روز (چهارشنبه، ۶ دلو) با نشر خبرنامه‌ای نشست اُسلو را پردستاورد خوانده است و گفته است که در این نشست در مورد کمک‌های بشردوستانه، رفع محدودیت‌های بانکی و آزادسازی ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی، گفت‌وگوهای جدی و موثر انجام شده است.

در خبرنامه‌ای وزارت خارجه آمده است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، برنامه‌ها، دستاوردها و سیاست‌های جدید طالبان را در زمینه وضع قانون‌ها با نماینده‌گان کشورهای اروپایی، به‌ویژه ایالات متحده‌‌ی امریکا در میان گذاشته است.

در خبرنامه‌ی وزارت خارجه طالبان آمده است که در این نشست در مورد نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان بحث صورت گرفته و از جانب طالبان به اشتراک‌کننده‌گان نشست اسلو اطمینان داده شده است که قانون بین‌المللی در چارچوب قوانین اسلامی و ارزش‌های افغانی رعایت می‌شود.

در خبرنامه آمده است که این نشست‌ها باعث شده تا حکومت سرپرست طالبان به نگرانی‌های بین‌المللی رو در رو رسیده‌گی کرده و بیشتر سوءتفاهم‌ها را حل کند.

هم‌چنان در خبرنامه‌ وزارت خارجه آمده است که روز اول این نشست به دیدار با شخصیت‌های افغان و تعدادی از نماینده‌گان جامعه‌ی مدنی اختصاص داشت که منجر به صدور بیانیه‌‌ای مشترک شد.

وزارت امور خارجه‌ی حکومت طالبان در ادامه‌ی این خبرنامه، تداوم این‌گونه نشست‌ها را برای اعتمادسازی و جلب کمک‌های بشردوستانه موثر خوانده و بر ادامه‌ی چنین نشست‌ها نیز تاکید کرده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید