کابینه‌ی حکومت طالبان طرح یونیفورم پولیس برای نیرو‌های طالبان را تأیید کرد

توسط Aamaj News

کابینه‌ی حکومت طالبان طرح یونیفورم برای نیروهای پولیس طالبان را تأیید کرده است.

طبق اعلامیه‌ی اداره امور حکومت طالبان، این طرح که از سوی وزارت داخله ارایه شده بود، در جلسه‌ی کابینه‌ی طالبان که روز گذشته دوشنبه (۲۷ جدی) برگزار شد، با اندک تغییر به تصویب رسید.

در حال حاضر بیش‌تر نیروهای طالبان از لباس محلی استفاده می‌کنند که تشخیص آنان از سایر افراد برای مردم دشوار است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید