طالبان: کارمندان دولت را به‌جای پول معاش گندم می‌دهیم

توسط Aamaj News

‌حکومت طالبان می‌گوید که در حال گسترش برنامه‌ی غذا در برابر کار است که براساس آن، برای پرداخت دست‌مزد ده‌ها هزار کارمند بخش دولتی از گندم اهدایی استفاده خواهد شد.

به تازه‌گی سازمان ملل متحد از جامعه‌ی جهانی خواسته که در سال پیش‌رو باید ۴.۴ میلیارد دالر امریکایی کمک بشردوستانه برای افغانستان انجام شود.

طبق گفته‌های سازمان ملل، بیش از نیم جمعیت افغانستان نیازمند کمک هستند و بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، از زمان تسلط طالبان بر این کشور، عمیق‌تر شده است. 

در اعلامیه‌ای که طالبان نشر کرده‌اند، از بحران مالی که افغانستان را فرا گرفته است، نیز یاد شده است.

این همه در حالی‌ست که پس از تسلط طالبان با وجود توقف روند کمک‌ها از سوی کشورهای خارجی، برخی از کمک‌های بشردوستانه به‌دلیل نجات میلیون‌ها نفر از گرسنه‌گی در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید