کابینه‌ی طالبان برای سه ماه پیش‌رو ۵۳.۹ میلیارد افغانی بودجه تصویب کرده است

توسط Aamaj News

کابینه‌ی طالبان برای سه ماه اخیر سال جاری خورشیدی «جدی، دلو و حوت» مبلغ ۵۳.۹ میلیارد افغانی بودجه تصویب کرده است.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان به نقل از وزارت مالیه‌ در توییتی نوشته است که از این مقدار بودجه ۴۹.۲ میلیارد آن بودجه عادی و ۴.۷ میلیارد آن بودجه انکشافی است.

به‌گفته‌ی سمنگانی، هدف از تصویب این بودجه، انتقال سال مالی از میلادی به هجری شمسی است.

این درحالی‌ست که کابینه‌ی طالبان اخیرا آغاز سال مالی را از اول جدی به اول حمل تغییر داده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید