آماج به رهنمود «حجاب از دیدگاه طالبان» دست یافت

توسط Aamaj News

‏در رهنمود «حجاب اسلامی وزارت امر بالمعروف طالبان» که توسط تیم اتحاد و همبستگی زنان در اختیار آماج قرار گرفته، آمده که براساس حکم شریعت، زنان باید حجاب را رعایت کند. در این رهنمود حجاب زنان چادری و روپوش است که روی زن دیده نمی‌شود‌.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید