رییس آموزش و اصلاح وزارت امر به‌معروف: رانندگان از پخش موسیقی در موتر‌های‌شان خودداری کنند

توسط Aamaj News

‏مولوی عارف، رییس آموزش و اصلاح وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر در دیدار با محتسبان حوزه‌ی نهم شهرکابل از آن‌ها خواسته است که به رانندگان توصیه کنند تا از پخش موسیقی در موترها‌شان خودداری کنند و هم‌چنان هنگام نماز موترهای خود را توقف داده و نماز خود را با جماعت ادا سازند.

تلویزیون ملی افغانستان گزارش داده که ‏مولوی عارف در این دیدرا علاوه بر تاکید روی توصیه کردن رانندگان بر سوار نکردن زنان بی‌حجاب از سوی محتسبان گفته است که رانندگان توصیه شوند در سفری که اضافه‌تر از ۷۸ کیلومتر می‌باشد نیز زنان بدون محرم را سوار موترهای‌شان نکنند.

این درحالی‌ست که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر در روزهای اخیر در نقاط مختلف کابل، مسافران را در موتر‌های شخصی مورد بازجویی قرار داده و هویت و نسبت خانوادگی مسافران را با راننده و سایر مردان براساس شناس‌نامه بررسی کرده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید