دانش‌گاه‌زدایی از دانش‌گاه بلخ؛ قبیله دانش‌گاه را به مدرس حقانیه تبدیل می‌کند

توسط فرهاد بلخی

«دیدگاه» بیان‌گر نظریات صاحب‌نظران است و آماج‌نیوز در این مورد «پالیسی توازن» را دنبال می‌کند و از دیدگاه تمامی طرف‌ها استقبال و نشر می‌کند.

فاشیست‌های قبیله با مفکوره و جهان بینی طویله‌، طی ماه‌های اخیر پیوسته از نهادهای تحصیلی دانش‌گاه‌زدایی کرده‌اند. ضدیت با دانش که تنها با کنار گذاشتن واژه‌ها پارسی‌ خلاصه هم نمی‌شود، همین‌که نصاب تحصیلی را از دانش روز و علوم مدرن خالی می‌کنند، محدودیت و خودسانسوری برای استاد‌ها ایجاد می‌‌کند و به سر و صورت دانش‌جویان زیر نام شریعت چسپیده‌اند. همه نمونه‌های از ضدیت با دانش‌گاه و دانش‌ است و نشان می‌دهد که اکنون به‌شکل آشکار دانش‌گاه‌ها در حال تبدیل شدن به مدارس حقانیه‌ اند.

به نظر می‌رسد طراحان قبیله‌گر با حذف سیاسی و فزیکی پارسی‌گویان حالا به دنبال حذف هویتی و زبانی شان نیز برآمده‌اند. حذف نوروز از تقویم و حالا حذف پارسی از لوحه دانش‌گاه‌ها و در این میان دانش‌گاه بلخ، نمونه آشکاری از دشمنی با فرهنگ و زبان مولانا و فردوسی است.

باید برای روز تلافی و انتقام فکر کرد

زمانی‌که زبان مولانا در زادگاه مولانا مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرد، زبانی‌که زبان افهام و تفهیم، اندیشه و خرد، و تامین کننده مناسبات اجتماعی همه اقوام افغانستان و زبان دوم جهان اسلام است. آن‌وقت است که برای میراث‌داران و گویندگان زبان پارسی شرم و ننگ خواهد بود که برای روز جبران اندیشه نکنند.

همین‌گونه ننگ است برای همه پارسی‌گویان که از زیر این لوحه ننگین می‌گذرند و عذاب وجدان نمی‌بینند.
اما بگذارید قبیله باوران جشن‌ بگیرند، چیزی که در این سرزمین خیلی آسان اتفاق می‌افتد تغییر رژیم‌ها است، ما همين‌جا هستیم و دوباره به میدان می‌آییم.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید